CIVILSTĀVOKĻA AKTI


Likums “Grozījumi likumā “Par vārda, uzvārda un tautības
ieraksta maiņu””
(21.12.95.)
1.lasījums - 1996.gada 8.februārī (6.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 25.aprīlī (3.sēde)
3.lasījums - 1996.gada 23.maijā (9.sēde)


Likums “Grozījumi likumā “Par civilstāvokļa aktiem””
(01.02.96.)
1.lasījums - 1996.gada 25.aprīlī (3.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 23.maijā (9.sēde)
3.lasījums - 1996.gada 17.jūnijā (17.sēde)


Likums “Grozījumi likumā “Par vārda, uzvārda un
tautības ieraksta maiņu””
(21.11.96.)
1.lasījums (steidzams) - 1997.gada 16.janvārī (1.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 16.janvārī (1.sēde)


1997.gada 17.aprīlī (2.sēde)


Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par civilstāvokļa 
aktiem” (Nav pieņemts)


Likums “Grozījumi likumā “Par civilstāvokļa
aktiem””
(28.08.97.)
1.lasījums - 1997.gada 1.oktobrī (8.(ārkārtas) sēde)
2.lasījums - 1997.gada 20.novembrī (18.sēde)
3.lasījums - 1997.gada 11.decembrī (22.sēde)


Likums “Grozījumi likumā “Par vārda, uzvārda un tautības
ieraksta maiņu””
(14.10.98.)
1.lasījums (steidzams) - 1998.gada 22.oktobrī (13.(ārkārtas) sēde)
2.lasījums - 1998.gada 22.oktobrī (13.(ārkārtas) sēde)