CIVILLIKUMS


Likums “Grozījums Civillikumā”
(18.04.96., 02.05.96.)
1.lasījums - 1996.gada 17.jūnijā (17.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 25.martā (24.sēde)
3.lasījums - 1997.gada 24.aprīlī (4.sēde)


Likums “Grozījumi Civillikumā”
(16.01.97.)
1.lasījums - 1997.gada 27.februārī (15.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 4.decembrī (20.sēde)
3.lasījums (pārtraukts) - 1998.gada 29.janvārī (3.sēde)
3.lasījums - 1998.gada 14.maijā (8.sēde)


Likums “Grozījums likumā “Par atjaunotā Latvijas
Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma
tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un
kārtību””
1.lasījums (MK noteikumi) - 1997.gada 29.janvārī (5.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 20.martā (22.sēde)
3.lasījums - 1997.gada 24.aprīlī (4.sēde)


Likums “Grozījums likumā “Par atjaunotā Latvijas
Republikas 1937.gada Civillikuma saistību tiesību daļas
spēkā stāšanās laiku un kārtību””
1.lasījums (MK noteikumi) - 1997.gada 29.janvārī (5.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 4.jūnijā (14.sēde)
3.lasījums - 1997.gada 18.jūnijā (16.sēde)


Likums “Grozījums Civillikumā”
1.lasījums (MK noteikumi) - 1997.gada 4.septembrī (2.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 1.oktobrī (8.(ārkārtas) sēde)
3.lasījums - 1997.gada 16.oktobrī (11.sēde)


Likums “Grozījums Civillikumā”
(26.02.98.)
1.lasījums - 1998.gada 1.aprīlī (15.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 14.maijā (8.sēde)
3.lasījums - 1998.gada 11.jūnijā (13.sēde)


Likums “Grozījums likumā “Par atjaunotā Latvijas
Republikas 1937.gada Civillikuma ģimenes tiesību daļas
spēkā stāšanās laiku un kārtību””
(26.02.98.)
1.lasījums - 1998.gada 1.aprīlī (15.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 14.maijā (8.sēde)
3.lasījums - 1998.gada 11.jūnijā (13.sēde)


Likums “Grozījums Civillikumā”
(03.09.98.)
1.lasījums (steidzams) - 1998.gada 17.septembrī (6.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 17.septembrī (6.sēde)