UZŅĒMĒJDARBĪBA


Likums "Par grozījumiem 1990.gada 26.septembra
likumā "Par uzņēmējdarbību""
(14.10.1993, 02.12.1993, 16.12.1993)
1.lasījums - 1993.gada 9.decembrī (14.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 13.janvārī (1.sēde)
3.lasījums - 1994.gada 24.februārī (8.sēde)

Likumprojekts "Par papildinājumiem 1991.gada 3.decembra
likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju
un bankrotu""
(09.12.1993)
1994.gada 24.februārī (8.sēde) - nodots atpakaļ MK

Likums "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību
uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās"
(04.11.1993)
1.lasījums - 1993.gada 9.decembrī (14.sēde)
2.lasījums - 1993.gada 9.decembrī (14.sēde)
3.lasījums - 1994.gada 13.janvārī (1.sēde)

1994.gada 10.martā (10.sēde) 

Likumprojekts "Par papildinājumiem 1990.gada
26.septembra likumā "Par uzņēmējdarbību""

Likumprojekts "Par ārvalstu ieguldījumiem Latvijas
Republikā"
(17.03.1994)
1.lasījums - 1994.gada 12.maijā (6.sēde)
2.lasījums (noraidīts) - 1994.gada 8.jūnijā (11.sēde)

1994.gada 17.martā (11.sēde)

Likumprojekts "Grozījums likumā "Par akciju sabiedrībām""
(Noraidīts)

1994.gada 24.martā (13.sēde)

Likumprojekts "Par papildinājumu Latvijas Republikas
likumā "Par uzņēmējdarbību""

1994.gada 30.martā (14.sēde)

Likumprojekts "Papildinājumi likumā "Par ārvalstu
ieguldījumiem Latvijas Republikā""

1994.gada 27.aprīlī (3.sēde)

Likumprojekts "Par papildinājumiem 1990.gada 27.septembra
likumā "Par uzņēmējdarbību"". (Noraidīts)

Likums "Grozījumi likumā "Par uzņēmējdarbību""
1.lasījums - 1994.gada 28.aprīlī (4.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 26.maijā (9.sēde)
3.lasījums - 1994.gada 16.jūnijā (14.sēde)


Likums "Par grozījumiem likumā "Par akciju sabiedrībām""
1.lasījums - 1994.gada 28.aprīlī (4.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 2.jūnijā (10.sēde)
3.lasījums - 1994.gada 28.jūlijā (ārkārtas sesijas sēde)

Likums "Grozījumi likumā "Par ārvalstu ieguldījumiem
Latvijas Republikā"
(08.06.1994)
1.lasījums (steidzams) - 1994.gada 8.jūnijā (11.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 16.jūnijā (14.sēde)

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu, iestāžu un
organizāciju darbības apturēšanas kārtību""
(26.05.1994)
1.lasījums - 1994.gada 16.jūnijā (14.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 5.oktobrī (6.sēde)

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmējdarbību""
(26.05.1994)
1.lasījums - 1994.gada 16.jūnijā (14.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 5.oktobrī (6.sēde)

Likums "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu, iestāžu
un organizāciju darbības apturēšanas kārtību""
(08.06.1994)
1.lasījums - 1994.gada 16.jūnijā (14.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 5.oktobrī (6.sēde)
3.lasījums - 1994.gada 15.decembrī (19.sēde)

1994.gada 8.jūnijā (11.sēde)

Likumprojekts "Grozījumi un papildinājumi likumā "Par
uzņēmējdarbību""

Likumprojekts "Papildinājumi likumā "Par uzņēmējdarbību""
(28.07.1994)
1.lasījums - 1994.gada 6.oktobrī (7.sēde)

1994.gada 22.septembrī (4.sēde)

Likumprojekts "Par grozījumu likumā "Par uzņēmējdarbību""

Likums "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu, iestāžu un organizāciju darbības apturēšanas kārtību""
1.lasījums - 1994.gada 5.oktobrī (6.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 12.janvārī (1.sēde)
3.lasījums - 1995.gada 23.februārī (8.sēde)

Likums "Grozījumi likumā "Par uzņēmējdarbību""
1.lasījums - 1994.gada 5.oktobrī (6.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 2.martā (10.sēde)
3.lasījums - 1995.gada 29.martā (15.sēde)

Likumprojekts "Par Ministru kabineta noteikumiem nr.135
"Par grozījumiem likumā "Par uzņēmējdarbību""
1.lasījums - 1994.gada 6.oktobrī (7.sēde)

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmējdarbību""
1.lasījums - 1994.gada 13.oktobrī (8.sēde)

1994.gada 10.novembrī (12.sēde)

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmējdarbību""

Likums "Grozījumi likumā "Par ārvalstu ieguldījumiem
Latvijas Republikā""
(10.11.1994)
1.lasījums (steidzams) - 1994.gada 1.decembrī (16.sēde)
2.lasījums (steidzams, noņemts no izskatīšanas) -
1994.gada 15.decembrī (19.sēde)

2.lasījums - 1994.gada 21.decembrī (20.sēde)
3.lasījums - 1995.gada 9.martā (11.sēde)


Likums "Grozījumi likumā "Par sabiedrībām ar
ierobežoto atbildību"
(10.11.1994)
1.lasījums (steidzams) - 1994.gada 1.decembrī (16.sēde)
2.lasījums (steidzams) - 1994.gada 15.decembrī (19.sēde)

Likums "Grozījumi likumā "Par akciju sabiedrībām""
(10.11.1994)
1.lasījums (steidzams) - 1994.gada 1.decembrī (16.sēde)
2.lasījums (steidzams) - 1994.gada 15.decembrī (19.sēde)

1994.gada 1.decembrī (16.sēde)

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmējdarbību""
(Noņemts)

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmējdarbību""
1.lasījums (noraidīts) - 1994.gada 1.decembrī (16.sēde)

Likums "Par grozījumiem likumā "Par uzņēmumu
un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju un bankrotu""
(19.01.1995)
1.lasījums - 1995.gada 18.maijā (6.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 26.jūlijā (ārkārtas sesija)
3.lasījums - 1995.gada 24.augustā (7.sēde)

Likums "Par grozījumiem likumā "Par akciju sabiedrībām""
(19.01.1995)
1.lasījums - 1995.gada 18.maijā (6.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 26.jūlijā (ārkārtas sesija)
3.lasījums - 1995.gada 24.augustā (7.sēde)

Likums "Par grozījumiem likumā "Par bezpeļņas
organizāciju""
(19.01.1995)
1.lasījums - 1995.gada 18.maijā (6.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 26.jūlijā (ārkārtas sesija)
3.lasījums - 1995.gada 24.augustā (7.sēde)

Likums "Par uzņēmējdarbības regulēšanu enerģētikā"
(26.01.1995)
1.lasījums - 1995.gada 18.maijā (6.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 26.jūlijā (ārkārtas sesija)
3.lasījums (pārtraukts) - 1995.gada 31.augustā (8.sēde)
3.lasījums - 1995.gada 6.septembrī (9.sēde)

Likums "Par grozījumiem likumā "Par kooperatīvajām
(kopdarbības) sabiedrībām""
(02.02.1995)
1.lasījums - 1995.gada 30.martā (16.sēde)
2.lasījums (steidzams) - 1995.gada 25.maijā (8.sēde)

Likums "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu, iestāžu
un organizāciju darbības apturēšanas kārtību""
(25.05.1995)
1.lasījums - 1995.gada 9.augustā (3.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 7.septembrī (9.sēde)
3.lasījums - 1995.gada 28.septembrī (13.sēde)

Likums "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas
Uzņēmumu reģistru""
(27.07.1995)
1.lasījums - 1995.gada 30.augustā (8.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 21.septembrī (12.sēde)
3.lasījums - 1995.gada 5.oktobrī (14.sēde)

1995.gada 3.augustā (2.sēde)

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmējdarbību""

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akciju
sabiedrībām""


Likumprojekts "Par kooperatīvajām (kopdarbības)
biedrībām, sabiedrībām, apvienībām vai savienībām"
(09.08.1995)
1.lasījums - 1995.gada 7.septembrī (9.sēde)

1995.gada 13.septembrī (11.sēde)

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmējdarbību""

Likumprojekts "Par atsevišķu kredītiestāžu maksātnespējas,
bankrota un likvidācijas lietu izskatīšanu tiesā"
(21.09.1995)
2.lasījums (steidzams, noņemts no izskatīšanas)
- 1995.gada 12.oktobrī (15.ārkārtas sēde)


Likumprojekts "Par kredītiestāžu maksātnespēju,
bankrotu un likvidāciju"
1.lasījums (steidzams) - 1995.gada 28.septembrī (13.sēde)

Likums "Kredītiestāžu likums"
1.lasījums ("Komercbanku noteikumi") - 1995.gada 27.jūlijā (1.sēde)
2.lasījums ("Par kredītiestādēm") - 1995.gada 30.augustā (8.sēde)
3.lasījums - 1995.gada 5.oktobrī (15.ārkārtas sēde)

Likums "Grozījumi likumā "Par uzņēmējdarbību""
1.lasījums (steidzams) - 1995.gada 2.novembrī (19.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 2.novembrī (19.sēde)