MINISTRU KABINETS


1993.gada 6.jūlijā (1.sēde) 

Ministru Padomes ziņojums

Likums "Par 1925.gada 1.aprīļa likuma "Par Ministru 
kabineta iekārtu" atjaunošanu"
1.lasījums (steidzams) - 1993.gada 15.jūlijā (5.sēde)
2.lasījums - 1993.gada 15.jūlijā (5.sēde)

1993.gada 20.jūlijā (6.sēde) 

LR Valsts prezidenta aicinātā Ministru prezidenta deputāta
V.Birkava ziņojums par Ministru kabineta sastādīšanu un
deklarācija par Ministru kabineta iecerēto darbību

1993.gada 21.jūlijā (7.sēde) 

Saeimas un Ministru kabineta darba režīms

1993.gada 12.augustā (10.sēde) 

Uzticības izteikšana valsts ministriem V.Krištopanam un
D.Skultem

1993.gada 9.septembrī (1.sēde) 

Uzticības izteikšana veselības valsts ministram
N.Zemvaldim

1993.gada 16.septembrī (2.sēde) 

Uzticības izteikšana veselības valsts ministram
N.Zemvaldim

Uzticības izteikšana kultūras valsts ministram
J.Dripem

Likumprojekts "Par grozījumiem un papildinājumiem
1993.gada 16.jūlija likumā "Par 1925.gada 1.aprīļa likuma
"Ministru kabineta iekārtu" atjaunošanu"
(07.10.1993., 03.02.1994)

1994.gada 3.martā (9.sēde)

Lēmuma projekts "Par neuzticības izteikšanu labklājības
ministram J.Ritenim" (Noraidīts)

Lēmums "Par uzticības izteikšanu cilvēktiesību valsts
ministram O.Brūveram"

1994.gada 17.martā (11.sēde)

Lēmuma projekts "Par Satversmes 81.panta kārtībā
pieņemtajiem Ministru kabineta noteikumiem nr.1, nr.25,
nr.26, nr.27" (Noraidīts)

1994.gada 21.aprīlī (2.sēde)

Lēmums "Par uzticības izteikšanu Ministru kabinetam"

Likums "Par papildinājumiem uz grozījumiem likumā "Par
1925.gada 1.aprīļa likuma "Ministru kabineta iekārta"
atjaunošana""
(15.06.1994)
1.lasījums (steidzams) - 1994.gada 16.jūnijā (14.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 16.jūnijā (14.sēde)

1994.gada 22.jūlijā (ārkārtas sesijas sēde)

Saeimas priekšsēdētāja paziņojums par Ministru
kabineta atkāpšanos

1994.gada 18.augustā (ārkārtas sesijas sēde)

Ziņojums par Ministru kabineta sastāvu un deklarācija
par Ministru kabineta iecerēto darbību (Neatbalstīts)

1994.gada 2.septembrī (1.sēde)

V.Birkava atbilde uz Saeimas deputātu pieprasījumu 
sakarā ar Latvijas Republikas 5.Saeimas 1993.gada
dokumentu nr.22 "Ziņojums par Ministru kabineta sastādīšanu
un deklarācija par kabineta iecerēto darbību" (Atlikta)

1994.gada 8.septembrī (2.sēde)

Latvijas Republikas Ministru prezidenta V.Birkava
atbilde uz Saeimas pieprasījumu sakarā ar Latvijas
Republikas 5.Saeimas 1993.gada dokumentu nr.22
"Ziņojums par Ministru kabineta sastādīšanu un
deklarācija par kabineta iecerēto darbību"

1994.gada 15.septembrī (3.sēde)

Ziņojums par Ministru kabineta sastāvu un deklarācija
par Ministru kabineta iecerēto darbību

1994.gada 22.septembrī (4.sēde)

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par 1925.gada
1.aprīļa likuma "Ministru kabineta iekārta" atjaunošanu""


1994.gada 10.novembrī (12.sēde)

Lēmums "Par uzticības izteikšanu iekšlietu ministram 
J.Ādamsonam"

Lēmums "Par uzticības izteikšanu sociālo lietu valsts
ministram Labklājības ministrijā V.Makarovam"

1994.gada 17.novembrī (13.sēde)

Lēmuma projekts par neuzticības izteikšanu privatizācijas
valsts ministram D.Skultem (Nav pieņemts)

1994.gada 24.novembrī (15.sēde)

Likumprojekts "Par papildinājumiem 1993.gada 16.jūlija
likumā "Par 1925.gada 1.aprīļa likuma "Ministru kabineta 
iekārta" atjaunošanu""

1995.gada 12.janvārī (1.sēde)

Ministru prezidenta ziņojums par valdības simts dienu
darbu

1995.gada 19.janvārī (2.sēde)

Lēmums "Par uzticības izteikšanu mežu valsts ministram
Zemkopības ministrijā A.Ozolam"

1995.gada 26.janvārī (3.sēde)

Lēmums "Par uzticības izteikšanu veselības aizsardzības
valsts ministram Labklājības ministrijas Veselības
departamentā P.Apinim"


1995.gada 2.februārī (4.sēde)

Likumprojekts "Grozījums likumā "Par 1925.gada
1.aprīļa likuma "Ministru kabineta iekārta" atjaunošanu"

1995.gada 29.martā (15.sēde)

Lēmums "Par uzticības izteikšanu rūpniecības politikas
un privatizācijas valsts ministram Ekonomikas ministrijā
R.Jonītim"

1995.gada 6.aprīlī (17.sēde)

Lēmuma projekts "Par neuzticības izteikšanu enerģētikas
valsts ministram J.Ozoliņam" (Nav pieņemts)

1995.gada 25.maijā (8.sēde)

Lēmums "Par uzticības izteikšanu finansu ministrei
I.Sāmītei"

Lēmums "Par uzticības izteikšanu valsts īpašuma
valsts ministram D.Tunstam"

1995.gada 1.jūnijā (10.sēde)

Lēmums "Par uzticības izteikšanu valsts ieņēmumu valsts
ministrei Finansu ministrijā A.Počai"

1995.gada 8.jūnijā (12.sēde)

Lēmums "Par uzticības izteikšanu izglītības un zinātnes
ministram J.Gaigalam"

1995.gada 22.jūnijā (14.sēde)

Likumprojekts "Grozījumi Ministru kabineta 1994.gada
4.janvāra noteikumos nr.5 "Par ministriju iekārtu"

Likums "Grozījumi likumā "Par 1925.gada 1.aprīļa likuma
"Ministru kabineta iekārta" atjaunošanu"
(22.06.1995)
1.lasījums (steidzams) - 1995.gada 22.jūnijā (14.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 22.jūnijā (14.sēde)

1995.gada 22.jūnijā (14.sēde)

Lēmuma projekts "Par uzticības izteikšanu J.Bunkšam kā
pašvaldību valsts ministram Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijā" (Atlikts)

1995.gada 19.jūlijā (ārkārtas sesija)

Lēmums "Par uzticības izteikšanu J.Bunkšam kā
pašvaldību valsts ministram Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijā"