ATVAĻINĀJUMI 


1993.gada 13.jūlijā (3.sēde) 

Lēmums "Par atvaļinājuma piešķiršanu deputātam I.Dāliņam"

1993.gada 15.jūlijā (5.sēde) 

Lēmums "Par atvaļinājuma piešķiršanu deputātam J.Zīgeristam"

1993.gada 5.augustā (9.sēde) 

Lēmums "Par atvaļinājuma piešķiršanu deputātei A.Prēdelei"

Lēmums "Par papildu atvaļinājuma piešķiršanu 
deputātam I.Dāliņam"

1993.gada 9.septembrī (1.sēde) 

Lēmums "Par atvaļinājumu piešķiršanu deputātiem M.Ā.Kalniņam, O.Pavlovskim un V.Pavlovskim"

1993.gada 16.septembrī (2.sēde) 

Lēmums "Par atvaļinājuma piešķiršanu deputātam Ģ.Kristovskim"

1993.gada 23.septembrī (3.sēde) 

Lēmums "Par atvaļinājuma piešķiršanu deputātam U.Osim"

1993.gada 30.septembrī (4.sēde) 

Lēmums "Par atvaļinājuma piešķiršanu deputātam O.Kostandam"

Lēmums "Par atvaļinājuma piešķiršanu deputātam A.Gūtmanim"

1993.gada 7.oktobrī (5.sēde) 

Lēmums "Par atvaļinājuma piešķiršanu deputātam Ē.Kažam"

1993.gada 14.oktobrī (6.sēde) 

Lēmums "Par bezalgas atvaļinājuma piešķiršanu deputātam I.Dāliņam"

1993.gada 21.oktobrī (7.sēde) 

Lēmums "Par atvaļinājuma pagarināšanu deputātam J.Zīgeristam"

1993.gada 2.decembrī (13.sēde) 

Lēmums "Par atvaļinājuma piešķiršanu deputātam J.Tupesim"

1993.gada 9.decembrī (14.sēde) 

Lēmums "Par atvaļinājuma piešķiršanu deputātam M.Ā.Kalniņam"

Lēmums "Par atvaļinājuma piešķiršanu deputātam O.Brūveram"

1993.gada 16.decembrī (15.sēde) 

Lēmums "Par atvaļinājuma piešķiršanu deputātam O.Pavlovskim"

Lēmums "Par atvaļinājuma piešķiršanu deputātei A.Rugātei"

Lēmums "Par atvaļinājuma piešķiršanu deputātei I.Birzniecei"

Lēmums "Par atvaļinājuma piešķiršanu deputātam P.Elfertam"

Lēmums "Par atvaļinājuma piešķiršanu deputātam J.Sinkam"

Lēmums "Par atvaļinājuma piešķiršanu deputātam G.Meierovicam"

Lēmums "Par atvaļinājuma piešķiršanu deputātam J.Ritenim"

Lēmums "Par atvaļinājuma piešķiršanu deputātam E.Levitam"

1994.gada 3.februārī (5.sēde) 

Lēmums "Par atvaļinājuma piešķiršanu deputātam A.Grotam"

1994.gada 17.februārī (7.sēde)

Lēmums "Par atvaļinājuma piešķiršanu deputātam A.Čepānim"

1994.gada 24.februārī (8.sēde)

Lēmums "Par atvaļinājuma piešķiršanu deputātam I.Bukovskim"

1994.gada 3.martā (9.sēde)

Lēmums "Par atvaļinājuma piešķiršanu deputātam U.Osim"

1994.gada 10.martā (10.sēde)

Lēmums "Par atvaļinājuma piešķiršanu deputātam V.V.Pavlovskim"

Lēmums "Par atvaļinājuma piešķiršanu deputātam O.Brūveram"

1994.gada 17.martā (11.sēde)

Lēmums "Par atvaļinājuma piešķiršanu deputātam J.Ā.Tupesim"

1994.gada 30.martā (14.sēde)

Lēmums "Par atvaļinājuma piešķiršanu deputātam G.Bērziņam"

1994.gada 21.aprīlī (2.sēde)

Lēmums "Par atvaļinājuma piešķiršanu deputātam A.Pētersonam"

1994.gada 27.aprīlī (3.sēde)

Lēmums "Par atvaļinājuma piešķiršanu deputātam A.Amerikam"

1994.gada 5.maijā (5.sēde)

Lēmums "Par atvaļinājuma piešķiršanu deputātam M.Bekasovam"

1994.gada 12.maijā (6.sēde)

Lēmums "Par atvaļinājuma piešķiršanu deputātam A.Žīguram"

Lēmums "Par atvaļinājuma piešķiršanu deputātam V.Krištopanam"

1994.gada 26.maijā (9.sēde)

Lēmums "Par atvaļinājuma piešķiršanu deputātam E.Berklavam"

1994.gada 2.jūnijā (10.sēde)

Lēmums "Par atvaļinājuma piešķiršanu deputātei A.Stankēvičai"

Lēmums "Par atvaļinājuma piešķiršanu deputātei L.Kuprijanovai"

Lēmums "Par atvaļinājuma piešķiršanu deputātei A.Počai"

1994.gada 22.jūnijā (16.sēde)

Lēmuma projekts "Par deputāta A.Siliņa iesniegumu par atvaļinājuma piešķiršanu"
(Noraidīts)

1994.gada 2.septembrī (1.sēde)

Lēmums "Par atvaļinājuma piešķiršanu deputātam A.Lambergam"

1994.gada 8.septembrī (2.sēde)

Lēmums "Par atvaļinājuma piešķiršanu deputātam G.Meierovicam"

1994.gada 5.oktobrī (6.sēde)

Lēmums "Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu
deputātam A.Krastiņam"

Lēmums "Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu
deputātam K.Leiškalnam"

1994.gada 13.oktobrī (8.sēde)

Lēmums "Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu
deputātam V.V.Pavlovskim"

Lēmums "Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu
deputātam O.Kostandam"

1994.gada 20.oktobrī (9.sēde)

Lēmums "Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu
deputātam O.Kehrim"

1994.gada 27.oktobrī (10.sēde)

Lēmums "Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu
deputātam J.Urbanovičam"


1994.gada 3.novembrī (11.sēde)

Lēmums "Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu
deputātam A.Bartaševičam"

Lēmums "Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu
deputātam I.Daudišam"

1994.gada 17.novembrī (13.sēde)

Lēmums "Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu
deputātam U.Osim"

1994.gada 8.decembrī (17.sēde)

Lēmums "Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu
deputātam J.Jurkānam"

Lēmums "Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu
deputātam A.Amerikam"

Lēmums "Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu
deputātam J.Ritenim"

Lēmuma projekts "Par neapmaksāta atvaļinājuma
piešķiršanu deputātam D.Staltam" (Atlikts)

1994.gada 15.decembrī (19.sēde)

Lēmums "Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu
deputātam J.Sinkam"

Lēmums "Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu
deputātam I.Dāliņam"

Lēmums "Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu
deputātam M.Graudiņam"

Lēmums "Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu
deputātei I.Sāmītei"

Lēmums "Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu
deputātam M.Ā.Kalniņam"

Lēmums "Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu
deputātam A.Amerikam"

1994.gada 22.decembrī (21.sēde)

Lēmums "Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu
deputātei I.Birzniecei"

1995.gada 26.janvārī (3.sēde)

Lēmums "Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu
deputātam O.Kehrim"

1995.gada 9.februārī (5.sēde)

Lēmums "Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu
deputātei L.Kuprijanovai"

1995.gada 29.martā (15.sēde)

Lēmums "Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu
deputātam J.Sinkam"

Informācija "Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu
deputātam Ē.Kažam"

1995.gada 5.aprīlī (17.sēde)

Lēmums "Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu
deputātam I.Dāliņam"


1995.gada 5.aprīlī (17.sēde)

Informācija "Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu
deputātam P.Elfertam"

1995.gada 12.aprīlī (19.sēde)

Lēmums "Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu 
deputātam A.Grotam"

1995.gada 27.aprīlī (2.sēde)

Lēmums "Par deputāta A.Grota iesniegumu" (Saeimas
lēmuma atcelšana)

1995.gada 11.maijā (5.sēde)

Saeimas deputātu jautājums Latvijas Republikas Ministru
prezidentam M.Gailim par atvaļinājuma piešķiršanu
J.Ā.Tupesim

1995.gada 18.maijā (6.sēde)

Latvijas Republikas Ministru prezidenta M.Gaiļa atbilde
uz Saeimas deputātu jautājumu par atvaļinājuma
piešķiršanu J.Ā.Tupesim

1995.gada 25.maijā (8.sēde)

Lēmums "Par atvaļinājuma piešķiršanu deputātam Ē.Kažam"

Lēmums "Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu
deputātam A.Krastiņam"

1995.gada 22.jūnijā (14.sēde)

Lēmums "Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu
deputātam O.Kostandam"

Lēmums "Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu
deputātei J.Kušnerei"

Lēmums "Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu
deputātam A.Saulītim"

1995.gada 19.jūlijā (ārkārtas sesija)

Lēmums "Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu
deputātam Dz.Ābiķim"

Lēmums "Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu
deputātam O.Pavlovskim"

Lēmums "Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu
deputātam J.Jurkānam"

Lēmums "Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu
deputātam M.Ā.Kalniņam

1995.gada 27.jūlijā (1.sēde)

Lēmums "Par neapmaksātu atvaļinājumu deputātam
A.Kiršteinam"

Lēmums "Par neapmaksātu atvaļinājumu deputātam
A.Lambergam"

Lēmums "Par neapmaksātu atvaļinājumu deputātam
M.Spuģim"

1995.gada 9.augustā (3.sēde)

Lēmums "Par neapmaksātā atvaļinājuma pagarināšanu
deputātam M.Ā.Kalniņam"


1995.gada 23.augustā (7.sēde)

Lēmums "Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu
deputātam A.Krastiņam"

1995.gada 30.augustā (8.sēde)

Lēmums "Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu
deputātei L.Laviņai" 

1995.gada 13.septembrī (11.sēde)

Lēmums "Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu
deputātam M.Andersonam"

Lēmums "Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu 
deputātam O.Kehrim"

1995.gada 12.oktobrī (16.sēde)

Lēmums "Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu
deputātam E.Inkēnam"

1995.gada 19.oktobrī (17.sēde)

Lēmums "Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu
deputātei I.Birzniecei"

1995.gada 26.oktobrī (18.sēde)

Lēmums "Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu
deputātam G.Bērziņam"