Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2004. gada 02. decembra
sēdes darba kārtība (9:00)I. Prezidija ziņojumi
Par iesniegtajiem likumprojektiem

32.         Lēmuma projekts "Par uzticības izteikšanu Ministru kabinetam". (Lēm. proj. reģ. nr.537)
                        (Dok. nr.3396)        (Balsojums: par-75, pret-23, atturas-0)
                         Deputāti: Aigars Kalvītis
1.         1. Likumprojekts "Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā". (Reģ. nr.1017)
                        (Dok. nr.3349, 3349A)        (Balsojums: par-71, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
2.         2. Likumprojekts "Eiropas komercsabiedrību likums". (Reģ. nr.1018)
                        (Dok. nr.3354, 3354A)        (Balsojums: par-73, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
3.         3. Likumprojekts "Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā". (Reģ. nr.1019)
                        (Dok. nr.3360, 3360A)        (Balsojums: par-77, pret-3, atturas-1)
                         Juridiskā komisija
4.         4. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par policiju"". (Reģ. nr.1020)
                        (Dok. nr.3363, 3363A)        (Balsojums: par-39, pret-35, atturas-7)
                         Ministru kabinets
5.         5. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"". (Reģ. nr.1021)
                        (Dok. nr.3364, 3364A)        (Balsojums: par-65, pret-8, atturas-9)
                         Ministru kabinets
6.         6. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā". (Reģ. nr.1022)
                        (Dok. nr.3365, 3365A)        (Balsojums: par-82, pret-7, atturas-0)
                         Ministru kabinets
7.         7. Likumprojekts "Kara tiesu likums". (Reģ. nr.1023)
                        (Dok. nr.3366, 3366A)        (Balsojums: par-67, pret-9, atturas-8)
                         Ministru kabinets
8.         8. Likumprojekts "Par grozījumu Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumā par sadarbību masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanas jomā". (Reģ. nr.1024)
                        (Dok. nr.3367, 3367A)        (Balsojums: par-80, pret-4, atturas-0)
                         Ministru kabinets
9.         9. Likumprojekts "Politisko partiju likuma spēkā stāšanās kārtības likums". (Reģ. nr.1025)
                        (Dok. nr.3383, 3383A)        (Balsojums: par-91, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
10.         10. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"". (Reģ. nr.1026)
                        (Dok. nr.3384, 3384A)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
11.         11. Likumprojekts "Politisko partiju likums". (Reģ. nr.1027)
                        (Dok. nr.3385, 3385A)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-6)
                         Ministru kabinets


II. Likumprojektu izskatīšana
12.         1. Likumprojekts "Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā". (Reģ. nr.977)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.3187, 3187B)        (Balsojums: par-86, pret-2, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
14.         3. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par sadarbību tiesībaizsardzības jomā". (Reģ. nr.983)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.3209, 3209B)        (Balsojums: par-81, pret-2, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
15.         4. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās"". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.708) (Reģ. nr.905)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.3375)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
16.         5. Likumprojekts "Grozījumi Teritorijas plānošanas likumā". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.710) (Reģ. nr.907)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.2924, 3370)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
17.         6. Likums "Grozījumi Autopārvadājumu likumā". (Likuma otrreizēja caurlūkošana) (Reģ. nr.836)
                        
                        (Dok. nr.3382)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
18.         7. Likumprojekts "Grozījums Nacionālās drošības likumā". [Iekļauts likumprojekts "Grozījums Nacionālās drošības likumā". (Reģ.nr.918)] (Reģ. nr.890)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.3356)        (Balsojums: par-58, pret-6, atturas-11)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
19.         8. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"". (Reģ. nr.902)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.3372)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)
                         Sociālo un darba lietu komisija
20.         9. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"". (Reģ. nr.889)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.3380)        (Balsojums: par-79, pret-1, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
21.         10. Likumprojekts "Par 1960.gada 21.septembra Līgumu par savstarpēju slepenības garantēšanu izgudrojumiem, kuri saistīti ar aizsardzību un kuriem iesniegti patentu pieteikumi". (Reģ. nr.929)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.2999, 3357)        (Balsojums: par-73, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
22.         11. Likumprojekts "Par Pasaules veselības organizācijas Vispārējo konvenciju par tabakas uzraudzību". (Reģ. nr.941)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.3039, 3386)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-1)
                         Ārlietu komisija
24.         13. Likumprojekts "Grozījums Cilvēka genoma izpētes likumā". (Reģ. nr.981)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.3191, 3362)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)
                         Sociālo un darba lietu komisija
25.         14. Likumprojekts "Grozījumi Valsts civildienesta likumā". (Reģ. nr.869)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2851, 3369)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
26.         15. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par policiju"". (Reģ. nr.933)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.3012, 3373)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-5)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
27.         16. Likumprojekts "Grozījumi Civillikumā". (Reģ. nr.840)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.2729, 3376)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
28.         17. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību"". (Reģ. nr.839)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.2728, 3377)        (Balsojums: par-85, pret-1, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
29.         18. Likumprojekts "Civilstāvokļa aktu likums". (Reģ. nr.837)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.2726, 3378)        (Balsojums: par-87, pret-1, atturas-1)
                         Juridiskā komisija
30.         19. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.955)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.3089, 3379)        (Balsojums: par-90, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
31.         20. Likumprojekts "Likums par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās". (Reģ. nr.649)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.2021, 3381)        (Balsojums: par-91, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
34.         3. Likumprojekts "Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā". (Reģ. nr.1019)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.3360, 3360A)        (Balsojums: par-91, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
35.         Lēmuma projekts "Par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam "Eiropas komercsabiedrību likums"". (Lēm. proj. reģ. nr.540)
                        (Dok. nr.3404)        (Balsojums: par-90, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
36.         Pat atvaļinājuma piešķiršanu deputātam Vilim Krištopānam
33.         Lēmuma projekts "Par situāciju Ukrainā s akarā ar prezidenta vēlēšanām". (Lēm. proj. reģ. nr.539)
                        (Dok. nr.3402)        (Balsojums: par-74, pret-11, atturas-8)
                         Deputāti: Aleksandrs Kiršteins, Leopolds Ozoliņš, Oskars Kastēns, Silva Golde, Aigars Pētersons, Sarmīte Ķikuste, Uldis Briedis, Ēriks Zunda, Valdis Ģīlis, Māris Kučinskis
Sēde beigusies 11:47!!!