Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2004. gada 06. oktobra
sēdes darba kārtība (15:00)Saeimas 2004.gada 30.septembra sēdē iekļautie, bet neizskatītie likumprojekti
15.         Par atvaļinājuma piešķiršanu deputātei Sarmītei Ķikustei.
16.         Par atvaļinājuma piešķiršanu deputātam Vjačeslavam Stepaņenko.
12.         Par atvaļinājuma piešķiršanu deputātam Arvīdam Ulmem.
14.         Par atvaļinājuma piešķiršanu deputātam Mihailam Pietkevičam.
13.         Par atvaļinājuma piešķiršanu deputātam Vilim Krištopanam.
2.         2. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.915)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2936, 3040)        (Balsojums: par-70, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
3.         3. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.803)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2603, 3041)        (Balsojums: par-69, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
5.         5. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"". (Alternatīva likumprojektam ar reģ. nr.913, dok.nr.2930) (Reģ. nr.943)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.3045, 3045A)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-0)
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
6.         6. Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā". (Reģ. nr.888)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.2891, 3047)        (Balsojums: par-70, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
7.         7. Likumprojekts "Par Līgumu par trešo valstu pārstāvniecību un pārstāvju statusu Ziemeļatlantijas līguma organizācijā". (Reģ. nr.863)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2844, 3051)        (Balsojums: par-67, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
8.         8. Likumprojekts "Par Līgumu par Starptautiskās Krimināltiesas privilēģijām un imunitātēm". (Reģ. nr.897)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2913, 3052)        (Balsojums: par-67, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
9.         9. Likumprojekts "Par Protokolu par grozījumiem Latvijas Republikas valdības un Kazahstānas Republikas valdības nolīgumā par tranzīta kārtību". (Reģ. nr.899)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2915, 3053)        (Balsojums: par-68, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
10.         10. Likumprojekts "Grozījumi Ciltsdarba likumā". (Reģ. nr.860)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.2838, 3055)        (Balsojums: par-69, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
11.         11. Likumprojekts "Likums "Par zinātnisko darbību"". (Reģ. nr.719)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.2201, 3059)        (Balsojums: par-71, pret-0, atturas-0)
                         Izglītības, kultūras un zinātnes komisija
1.         1. Likumprojekts "Grozījums Nacionālās drošības likumā". (Reģ. nr.918)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2939, 3038)        (Balsojums: par-57, pret-0, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
4.         4. Likumprojekts "Grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā". (Reģ. nr.831)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.2697, 3042)        (Balsojums: par-64, pret-0, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
Sēde beigusies 15:37!!!