Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2004. gada 21. jūlija
ārkārtas sēdes darba kārtība (10:00)I. Prezidija ziņojumi
1. Par iesniegtajiem likumprojektiem

18.         1. Lēmuma projekts "Par Jura Dobeļa 8. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu". (Lēm. proj. reģ. nr.488)
                        (Dok. nr.2855)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-1)
                         Mandātu un iesniegumu komisija
19.         2. Lēmuma projekts "Par Gunta Bērziņa 8. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu". (Lēm. proj. reģ. nr.489)
                        (Dok. nr.2856)        (Balsojums: par-89, pret-0, atturas-0)
                         Mandātu un iesniegumu komisija
20.         3. Lēmuma projekts "Par Imanta Kalniņa 8. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu". (Lēm. proj. reģ. nr.490)
                        (Dok. nr.2857)        (Balsojums: par-89, pret-0, atturas-0)
                         Mandātu un iesniegumu komisija
21.         4. Lēmuma projekts "Par Dzintara Rasnača 8. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu". (Lēm. proj. reģ. nr.491)
                        (Dok. nr.2858)        (Balsojums: par-89, pret-0, atturas-0)
                         Mandātu un iesniegumu komisija
1.         1. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Ārvalstu bruņoto spēku statuss Latvijas Republikā"". (Reģ. nr.857)
                        (Dok. nr.2824, 2824A)        (Balsojums: par-45, pret-8, atturas-5)
                         Ministru kabinets
2.         2. Likumprojekts "Tiesībsarga biroja likums". (Reģ. nr.858)   (2.lapa)   (3.lapa)   (4.lapa)   (5.lapa)   (6.lapa)  
                        (Dok. nr.2831, 2831A)        (Balsojums: par-85, pret-1, atturas-0)
                         Valsts prezidente
3.         3. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem"". (Reģ. nr.859)
                        (Dok. nr.2832, 2832A)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-1)
                         Deputāti Anna Seile, Māris Grīnblats, Ģirts Valdis Kristovskis, Pēteris Tabūns, Jānis Straume
4.         4. Likumprojekts "Grozījumi Ciltsdarba likumā". (Reģ. nr.860)
                        (Dok. nr.2838, 2838A)        (Balsojums: par-93, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
5.         5. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības nolīgumu par jūras transportu". (Reģ. nr.861)
                        (Dok. nr.2841, 2841A)        (Balsojums: par-93, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
6.         6. Likumprojekts "Par Latvijas Kultūras akadēmijas Satversmi". (Reģ. nr.862)
                        (Dok. nr.2842, 2842A)        (Balsojums: par-90, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
7.         7. Likumprojekts "Par Līgumu par trešo valstu pārstāvniecību un pārstāvju statusu Ziemeļatlantijas līguma organizācijā". (Reģ. nr.863)
                        (Dok. nr.2844, 2844A)        (Balsojums: par-77, pret-5, atturas-1)
                         Ministru kabinets
8.         8. Likumprojekts "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā". (Reģ. nr.864)
                        (Dok. nr.2845, 2845A)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
9.         9. Likumprojekts "Par Konvenciju par kibernoziegumiem un Konvencijas par kibernoziegumiem Papildu protokolu par rasisma un ksenofobijas noziedzīgajiem nodarījumiem, kas tiek izdarīti datorsistēmās". (Reģ. nr.865)
                        (Dok. nr.2846, 2846A)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
10.         10. Likumprojekts "Grozījumi Obligātā militārā dienesta likumā". (Reģ. nr.866)
                        (Dok. nr.2848, 2848A)        (Balsojums: par-72, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
11.         11. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par dzīvojamo telpu īri"". (Reģ. nr.867)
                        (Dok. nr.2849, 2849A)        (Balsojums: par-21, pret-20, atturas-41)
                         Deputāti Jakovs Pliners, Juris Sokolovskis, Andrejs Aleksejevs, Andris Tolmačovs, Nikolajs Kabanovs, Vladimirs Buzajevs
12.         12. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību un Protokolu Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības līgumam par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību". (Reģ. nr.868)
                        (Dok. nr.2850, 2850A)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-1)
                         Ministru kabinets
13.         13. Likumprojekts "Grozījumi Valsts civildienesta likumā". (Reģ. nr.869)
                        (Dok. nr.2851, 2851A)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
14.         14. Likumprojekts "Grozījumi Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā". (Reģ. nr.870)
                        (Dok. nr.2852, 2852A)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
15.         15. Likumprojekts "Grozījumi Publisko aģentūru likumā". (Reģ. nr.871)
                        (Dok. nr.2853, 2853A)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
16.         16. Likumprojekts "Par Stokholmas Konvenciju par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem". (Reģ. nr.872)
                        (Dok. nr.2854, 2854A)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
2. Par atvaļinājuma piešķiršanu

17.         Deputātam Mihailam Pietkevičam.
                        (Dok. nr.2860)        (Balsojums: par-93, pret-0, atturas-0)


II. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana
22.         5. Lēmuma projekts "Par uzticības izteikšanu ārlietu ministram Artim Pabrikam". (Lēm. proj. reģ. nr.492)   (2.lapa)  
                        (Dok. nr.2859)        (Balsojums: par-55, pret-31, atturas-7)
                         Ministru kabinets


III. Likumprojekta izskatīšana
23.         Likumprojekts "Grozījumi Zvejniecības likumā". (Reģ. nr.762)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.2843)        (Balsojums: par-93, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
Sēde beigusies 12:35!!!