Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2004. gada 22. aprīļa
sēdes darba kārtība (9:00)

9.00-9.15 - Itālijas Republikas prezidenta V.E. Karlo Aceļjo Čampi uzruna


11.00-11.15 - Jaunzēlandes parlamenta Pārstāvju palātas priekšsēdētāja V.E. Džonatana Hanta uzrunaI. Prezidija ziņojumi
Par iesniegtajiem likumprojektiem

1.         1. Likumprojekts "Par Konvenciju par informācijas tehnoloģiju izmantošanu muitas vajadzībām, kas izstrādāta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K 3.pantu, Līgumu par šis Konvencijas pagaidu piemērošanu starp noteiktām Eiropas Savienības dalībvalstīm, Protokolu par Eiropas Kopienu Tiesas sniegto šīs Konvencijas iztulkošanu, pieņemot prejudiciālus nolēmumus, kas izstrādāts, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K 3.pantu, Deklarāciju par vienlaicīgu minētās Konvencijas un Protokola pieņemšanu un Deklarāciju, kas sniegta saskaņā ar Protokola 2.pantu". (Reģ. nr.751)
                        (Dok. nr.2466, 2466A)
                         Ministru kabinets
2.         2. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli"". (Reģ. nr.754)
                        (Dok. nr.2476, 2476A)
                         Ministru kabinets
3.         3. Likumprojekts "Grozījumi Enerģētikas likumā" . (Reģ. nr.755)
                        (Dok. nr.2477, 2477A)
                         Ministru kabinets
4.         4. Likumprojekts "Grozījums Kredītiestāžu likumā". (Reģ. nr.756)
                        (Dok. nr.2478, 2478A)
                         Ministru kabinets
5.         5. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.757)
                        (Dok. nr.2479, 2479A)
                         Ministru kabinets
6.         6. Likumprojekts "Par Protokolu par Eiropas Kopienu Tiesas sniegto Konvencijas par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību iztulkošanu, pieņemot prejudiciālus nolēmumus, kas sastādīts, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K 3.pantu, Deklarāciju par Konvencijas par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību un Protokola par Eiropas Kopienu Tiesas sniegto minētās konvencijas iztulkošanu, pieņemot prejudiciālus nolēmumus, vienlaicīgu pieņemšanu, Deklarāciju, kas pieņemta saskaņā ar Protokola 2.pantu, Vācijas Federatīvās Republikas, Grieķijas Republikas, Nīderlandes Karalistes un Austrijas Republikas deklarāciju, Konvencijas par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību Otro protokolu, kas izstrādāts, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K 3.pantu, Kopējo deklarāciju par Otrā protokola 13.panta 2.daļu un Komisijas deklarāciju par Otrā protokola 7.pantu". (Reģ. nr.758)
                        (Dok. nr.2486, 2486A)
                         Ministru kabinets
7.         7. Likumprojekts "Par Konvenciju par Eiropas Savienības dalībvalstu savstarpēju palīdzību krimināllietās, ko Padome pieņēmusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 34.pantu, Padomes Deklarāciju par Konvencijas 10.panta devīto daļu, Apvienotās Karalistes deklarāciju par Konvencijas 20.pantu un Konvencijas Protokolu, ko Padome pieņēmusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 34.pantu". (Reģ. nr.759)
                        (Dok. nr.2487, 2487A)
                         Ministru kabinets
8.         8. Likumprojekts "Grozījumi Patvēruma likumā". (Reģ. nr.760)
                        (Dok. nr.2488, 2488A)
                         Ministru kabinets
9.         9. Likumprojekts "Informācijas sabiedrības pakalpojumu likums". (Reģ. nr.761)
                        (Dok. nr.2498, 2498A)
                         Ministru kabinets
10.         10. Likumprojekts "Grozījumi Zvejniecības likumā". (Reģ. nr.762)
                        (Dok. nr.2501, 2501A)
                         Ministru kabinets


II. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana
11.         Lēmuma projekts "Par Eiropas Parlamenta deputātu iecelšanu". (Reģ. nr.419)
                        (Dok. nr.2504)        (Balsojums: par-68, pret-0, atturas-0)


III. Pieprasījumu komisijas atzinums
12.         Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu Kārļa Šadurska, Einara Repšes, Arta Kampara, Ingunas Rībenas, Valda Dombrovska, Edgara Jaunupa, Dzintara Zaķa, Ulda Mārtiņa Klausa, Pauļa Kļaviņa un Viestura Šiliņa pieprasījumu Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministram Jurim Radzevičam par nostāju attiecībā uz nekustamā īpašuma apsaimniekošanu un augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanu.
                        (Dok. nr.2411, 2411A)        (Balsojums: par-36, pret-48, atturas-7)


IV. Likumprojektu izskatīšana
13.         1. Likumprojekts "Grozījumi Robežsardzes likumā". (Reģ. nr.701)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.2183, 2183B)        (Balsojums: par-73, pret-1, atturas-1)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
14.         2. Likumprojekts "Grozījumi Autortiesību likumā". (Reģ. nr.715)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.2197, 2197B)        (Balsojums: par-61, pret-0, atturas-15)
                         Juridiskā komisija
15.         3. Likumprojekts "Grozījumi Komerclikumā". (Reģ. nr.712)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.2194, 2194B)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
16.         4. Likumprojekts "Par likumu vai atsevišķu to normu spēkā esību saistībā ar Latvijas pievienošanos Eiropas Savienībai". (Reģ. nr.714)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.2196, 2196B)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-2)
                         Juridiskā komisija
17.         5. Likumprojekts "Grozījumi Apsardzes darbības likumā". (Reģ. nr.698)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.2180, 2180B)        (Balsojums: par-71, pret-2, atturas-6)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
18.         6. Likumprojekts "Grozījumi Ieroču aprites likumā". (Reģ. nr.703)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.2185, 2185B)        (Balsojums: par-71, pret-0, atturas-3)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
19.         7. Likumprojekts "Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā". (Reģ. nr.718)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.2200, 2200B)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-0)
                         Sociālo un darba lietu komisija
20.         8. Likumprojekts "Par Konvenciju, kas izstrādāta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K3.pantu, par savstarpēju palīdzību un sadarbību muitas pārvalžu starpā (Neapoles II Konvencija)". (Reģ. nr.690)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.2165, 2165B)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
22.         10. Likumprojekts "Grozījumi Reklāmas likumā". (Reģ. nr.720)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.2202, 2202B)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)
                         Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija
23.         11. Likumprojekts "Grozījumi Konkurences likumā". (Reģ. nr.735)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.2373, 2373B)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
24.         12. Likumprojekts "Grozījumi Imigrācijas likumā". (Reģ. nr.743)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.2417, 2417B)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
25.         13. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu"". (Reģ. nr.750)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.2462, 2462B)        (Balsojums: par-67, pret-6, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
29.         17. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.477)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.2470)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
30.         18. Likumprojekts "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā". (Reģ. nr.562)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.2485)        (Balsojums: par-79, pret-1, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
31.         19. Likumprojekts "Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā". (Reģ. nr.634)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.2490)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)
                         Sociālo un darba lietu komisija
32.         20. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.526)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.2496)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
33.         21. Likumprojekts "Alkoholisko dzērienu aprites likums". (Reģ. nr.646)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.2497)        (Balsojums: par-71, pret-14, atturas-4)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
34.         22. Likumprojekts "Grozījumi Darba likumā". (Reģ. nr.522)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.2500)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)
                         Sociālo un darba lietu komisija
35.         23. Likumprojekts "Par Konvenciju par cīņu pret korupciju, kurā iesaistītas Eiropas Kopienas amatpersonas vai Eiropas Savienības dalībvalstu amatpersonas, kas izstrādāta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K.3 panta 2.punkta "c" apakšpunktu". (Reģ. nr.666)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.2078, 2491)        (Balsojums: par-77, pret-1, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
36.         24. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Bulgārijas Republikas valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību". (Reģ. nr.652)
                         (2. la sījums)
                        (Dok. nr.2035, 2492)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
37.         25. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par palīdzības sniegšanu 1961.gada ārvalstu palīdzības akta ietvaros un tā grozījumiem". (Reģ. nr.647)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.2019, 2493)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
38.         26. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.656)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr. 2039, 2468)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
39.         27. Likumprojekts "Grozījums Ministru kabineta iekārtas likumā". (Reģ. nr.734)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.2372, 2469)        (Balsojums: par-47, pret-6, atturas-32)
                         Juridiskā komisija
40.         28. Likumprojekts "Likums "Par zinātnisko darbību"". (Reģ. nr.719)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2201, 2471)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-0)
                         Izglītības, kultūras un zinātnes komisija
41.         29. Likumprojekts "Sabiedriskā labuma organizāciju likums". (7.Saeimas likumprojektu reģistra nr.1415) (Reģ. nr.82)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.172, 2475)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-7)
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
42.         30. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Eiropas Apvienoto spēku virspavēlniecības štāba transformācijas komandiera saprašanās memorandu par mācībām "Cooperative Nugget 2004"". (Reģ. nr.693)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2174, 2489)        (Balsojums: par-73, pret-2, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
45.         2. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli"". (Reģ. nr.754)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.2526)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
46.         2. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli"". (Reģ. nr.754)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.2526)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
Sēde beigusies 12:37!!!