Darba kârtība

Latvijas Republikas Saeimas
2003. gada 10. aprīļa
sēdes darba kārtība

I. Prezidija ziņojumi
1. Par iesniegtajiem likumprojektiem

2.         2. Likumprojekts "Grozījums "Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā"". (Reģ. nr.222)
                        (Dok. nr.580, 580A)        (Balsojums: par-39, pret-44, atturas-2)
                         Deputāti Jānis Lagzdiņš, Ēriks Zunda, Dzintars Ābiķis, Silva Golde, Ērika Zommere
3.         3. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās"". (Reģ. nr.223)
                        (Dok. nr.586, 586A)        (Balsojums: par-22, pret-63, atturas-0)
                         Deputāti Jānis Urbanovičs, Anatolijs Mackevičs, Vjačeslavs Stepaņenko, Valērijs Agešins, Aleksandrs Bartaševičs
4.         4. Likumprojekts "Likums par muitas nodokli". (Reģ. nr.225)
                        (Dok. nr.588, 588A, 588B)
                         Ministru kabinets
5.         5. Likumprojekts "Grozījums Kredītiestāžu likumā". (Reģ. nr.226)
                        (Dok. nr.589, 589A)
                         Ministru kabinets
6.         6. Likumprojekts "Grozījumi Muitas likumā". (Reģ. nr.227)
                        (Dok. nr.590, 590A)
                         Ministru kabinets
7.         7. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu, iestāžu un organizāciju darbības apturēšanas kārtību"". (Reģ. nr.228)
                        (Dok. nr.591, 591A)
                         Ministru kabinets
52.         Likumprojekts "Par Troja Ostlera atzīšanu par Latvijas pilsoni". (Reģ. nr.229)
                        (Dok. nr.638)
                         Pilsonības likuma izpildes komisija
53.         Likumprojekts "Grozījums Latvijas Sodu izpildes kodeksā". (Reģ. nr.230)
                        (Dok. nr.643)
                         Juridiskā komisija
2. Par atvaļinājuma piešķiršanu

8.         1. Deputātam Oskaram Kastēnam.
                        (Dok. nr.623)        (Balsojums: par-83, pret-1, atturas-0)
9.         2. Deputātam Ērikam Jēkabsonam.
                        (Dok. nr.624)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
II. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana
51.         Lēmuma projekts "Par uzticības izteikšanu veselības ministrei Ingrīdai Circenei". (Lēm. proj. reģ. nr.121)
                        (Dok. nr.627)        (Balsojums: par-47, pret-0, atturas-24)
                         Ministru kabinets
10.         1. Lēmuma projekts "Par Ivetas Maklakovas apstiprināšanu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.96)
                        (Dok. nr.597)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
11.         2. Lēmuma projekts "Par Lolitas Marovskas apstiprināšanu par Valmieras zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.97)
                        (Dok. nr.598)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-1)
                         Juridiskā komisija
12.         3. Lēmuma projekts "Par Mārītes Hāzenfuses apstiprināšanu par Tukuma zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.98)
                        (Dok. nr.599)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-1)
                         Juridiskā komisija
13.         4. Lēmuma projekts "Par Teiksmas Cīrules apstiprināšanu par Jelgavas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.99)
                        (Dok. nr.600)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
14.         5. Lēmuma projekts "Par Baibas Caunītes apstiprināšanu par Madonas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.100)
                        (Dok. nr.601)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
15.         6. Lēmuma projekts "Par Birutas Margēvičas apstiprināšanu par Jelgavas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.101)
                        (Dok. nr.602)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-2)
                         Juridiskā komisija
16.         7. Lēmuma projekts "Par Andra Ozola apstiprināšanu par Talsu zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.102)
                        (Dok. nr.603)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-1)
                         Juridiskā komisija
17.         8. Lēmuma projekts "Par Intas Orlickas apstiprināšanu par Bauskas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.103)
                        (Dok. nr.604)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-1)
                         Juridiskā komisija
18.         9. Lēmuma projekts "Par Arņa Nagļa apstiprināšanu par Ogres zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.104)
                        (Dok. nr.605)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
19.         10. Lēmuma projekts "Par Ingas Zālītes apstiprināšanu par Aizkraukles zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.105)
                        (Dok. nr.606)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-1)
                         Juridiskā komisija
20.         11. Lēmuma projekts "Par Daces Jansones apstiprināšanu par Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.106)
                        (Dok. nr.607)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
21.         12. Lēmuma projekts "Par Ineses Čakšas apstiprināšanu par Gulbenes zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.107)
                        (Dok. nr.608)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-1)
                         Juridiskā komisija
22.         13. Lēmuma projekts "Par Ineses Kiršteines apstiprināšanu par Cēsu zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.108)
                        (Dok. nr.609)        (Balsojums: par-79, pret-1, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
23.         14. Lēmuma projekts "Par Sandras Dreijas apstiprināšanu par Valkas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.109)
                        (Dok. nr.610)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
24.         15. Lēmuma projekts "Par Renātes Dzeniņas apstiprināšanu par Saldus zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.110)
                        (Dok. nr.611)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-1)
                         Juridiskā komisija
25.         16. Lēmuma projekts "Par Līvijas Slicas apstiprināšanu par Daugavpils zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.111)
                        (Dok. nr.612)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-1)
                         Juridiskā komisija
26.         17. Lēmuma projekts "Par Ligitas Vecauziņas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.112)
                        (Dok. nr.613)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
27.         18. Lēmuma projekts "Par Gunāra Siliņa apstiprināšanu par Rēzeknes zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.113)
                        (Dok. nr.614)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
28.         19. Lēmuma projekts "Par Intas Pūces apstiprināšanu par Liepājas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.114)
                        (Dok. nr.615)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
29.         20. Lēmuma projekts "Par Sniedzes Rūjas apstiprināšanu par Liepājas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.115)
                        (Dok. nr.616)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-1)
                         Juridiskā komisija
30.         21. Lēmuma projekts "Par Vijas Pužules apstiprināšanu par Balvu zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.116)
                        (Dok. nr.617)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
31.         22. Lēmuma projekts "Par Elīnas Volikas apstiprināšanu par Ludzas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.117)
                        (Dok. nr.618)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-1)
                         Juridiskā komisija
32.         23. Lēmuma projekts "Par Liānas Bērziņas atbrīvošanu no Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amata". (Lēm. proj. reģ. nr.118)
                        (Dok. nr.619)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
33.         24. Lēmuma projekts "Par Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja ievēlēšanu". (Lēm. proj. reģ. nr.120)
                        (Dok. nr.621)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-0)
34.         25. Lēmuma projekts "Par Centrālās vēlēšanu komisijas locekļu ievēlēšanu". (Lēm. proj. reģ. nr.119)
                        (Dok. nr.622)
III. Lēmuma projekta izskatīšana
35.         Lēmuma projekts "Par piekrišanu Saeimas deputāta Dzintara Ābiķa saukšanai pie administratīvās atbildības". (Lēm. proj. reģ. nr.88)
                        (Dok. nr.572)        (Balsojums: par-69, pret-3, atturas-1)
                         Mandātu un iesniegumu komisija
IV. Likumprojektu izskatīšana
48.         14. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē". (Reģ. nr.158)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.318, 594)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
47.         13. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu"". (Reģ. nr.159)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.319, 593)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
36.         1. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.188)
                         (2. lasījums) (Steidzams< /U>)
                        (Dok. nr.456, 456B)        (Balsojums: par-66, pret-19, atturas-1)
                         Juridiskā komisija
37.         2. Likumprojekts "Grozījumi Teritorijas plānošanas likumā". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi nr.564 ) (Reģ. nr.99)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.577)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
38.         3. Likumprojekts "Grozījumi "Likumā par ostām"". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.562 ) (Reģ. nr.97)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.211, 620)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
39.         4. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem"". (7.Saeimas likumprojektu reģistra nr.314) (Reģ. nr.45)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.578)        (Balsojums: par-76, pret-6, atturas-0)
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
54.         Likumprojekts "Grozījums Latvijas Sodu izpildes kodeksā". (Reģ. nr.230)
                         (2. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.643)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
40.         5. Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa likumā". (Reģ. nr.166)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.579)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
41.         6. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā". (Reģ. nr.7)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.582)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
42.         7. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu"". (Reģ. nr.208)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.533, 573)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
43.         8. Likumprojekts "Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas likums". (Reģ. nr.192)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.469, 574)        (Balsojums: par-63, pret-17, atturas-7)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
44.         9. Likumprojekts "Parlamentārās izmeklēšanas komisiju likums". (7.Saeimas likumprojektu reģistra nr.399) (Reģ. nr.20)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.46, 576)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-1)
                         Juridiskā komisija
45.         10. Likumprojekts "Grozījumi Nacionālās drošības likumā". [Iekļauts likumprojekts "Grozījumi Nacionālās drošības likumā" (reģ.nr.177, dok.nr.383)] (Reģ. nr.167)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.349, 584)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
46.         11. Likumprojekts "Par Latvijas Mākslas akadēmijas Satversmi". (Reģ. nr.136)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.285)        (Balsojums: par-79, pret-1, atturas-7)
                         Ministru kabinets

                 12. Alternatīvais likumprojekts "Par Latvijas Mākslas akadēmijas Satversmi". (Reģ.nr.224)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.587)
                         Izglītības, kultūras un zinātnes komisija
49.         15. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.156)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.315, 595)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
56.         Par bezalgas atvaļinājuma piešķiršanu deputātam Andrim Tolmačovam 2003 gada 16 aprīlī
                        (Dok. nr.648)
50.         16. Likumprojekts "Jūras kodekss". (7.Saeimas likumprojektu reģistra nr.1185) (Reģ. nr.17)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.42, 596)        (Balsojums: par-89, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
55.         Likumprojekts "Par Troja Ostlera atzīšanu par Latvijas pilsoni". (Reģ. nr.229)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.638)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)
                         Pilsonības likuma izpildes komisija
Sēde beigusies 16:24!!!