Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2003. gada 03. aprīļa
sēdes darba kārtība

I. Prezidija ziņojumi
1. Par iesniegtajiem likumprojektiem

1.         1. Likumprojekts "Grozījumi Darba likumā". (Reģ. nr.215)
                        (Dok. nr.546, 546A)        (Balsojums: par-32, pret-50, atturas-3)
                         Deputāti Jānis Jurkāns, Jānis Urbanovičs, Ivans Ribakovs, Jakovs Pliners, Dainis Turlais
2.         2. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"". (Reģ. nr.216)
                        (Dok. nr.556, 556A)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
3.         3. Likumprojekts "Grozījums Veterinārmedicīnas likumā". (Reģ. nr.217)
                        (Dok. nr.557, 557A)        (Balsojums: par-77, pret-1, atturas-0)
                         Ministru kabinets
4.         4. Likumprojekts "Par Rīgas Tehniskās universitātes satversmi". (Reģ. nr.218)
                        (Dok. nr.558, 558A)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
5.         5. Likumprojekts "Grozījumi Zvejniecības likumā". (Reģ. nr.219)
                        (Dok. nr.559, 559A)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
6.         6. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Zemessardzi"". (Reģ. nr.220)
                        (Dok. nr.560, 560A)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
2. Par atvaļinājuma piešķiršanu

7.         1. Deputātam Aleksandram Kiršteinam.
                        (Dok. nr.564)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)
8.         2. Deputātam Mihailam Pietkevičam.
                        (Dok. nr.565)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)
9.         3. Deputātam Paulim Kļaviņam.
                        (Dok. nr.566)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
II. Likumprojektu izskatīšana
10.         1. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"". (Reģ. nr.186)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.434, 434B)        (Balsojums: par-47, pret-35, atturas-3)
                         Sociālo un darba lietu komisija
30.         Lēmuma projekts "Par lēmuma ar kuru likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju"" (reģ. nr.80) atzīts par steidzamu, atcelšanu" (Lēm. proj. reģ.nr.89)
                        (Dok. nr.581)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-1)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
11.         2. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju"". (Reģ. nr.80)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.168, 562)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
12.         3. Likumprojekts "Grozījums Dzīvesvietas deklarēšanas likumā". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.563) (Reģ. nr.98)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.212, 551)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
13.         4. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.567) (Reģ. nr.102)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.216, 552)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
14.         5. Likumprojekts "Grozījumi Valsts civildienesta likumā". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.568) (Reģ. nr.103)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.217, 553)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
15.         6. Likumprojekts "Grozījums Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.569) (Reģ. nr.104)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.218, 336)        (Balsojums: par-63, pret-16, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
16.         7. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par policiju"". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.572) (Reģ. nr.107)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.221, 337)        (Balsojums: par-67, pret-15, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
17.         8. Likumprojekts "Grozījums Robežsardzes likumā". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.573) (Reģ. nr.108)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.222, 338)        (Balsojums: par-64, pret-16, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
18.         9. Likumprojekts "Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā"". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.574) (Reģ. nr.109)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.223, 339)        (Balsojums: par-65, pret-16, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
19.         10. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos"". (Reģ. nr.187)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.563)        (Balsojums: par-62, pret-6, atturas-15)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
20.         11. Likumprojekts "Par Ikgadējo finanšu līgumu 2002.gadam starp Latvijas Republiku un Eiropas Komisiju Eiropas Kopienas vārdā". (Reģ. nr.176)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.382, 539)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
21.         12. Likumprojekts "Par Konvenciju par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību". (Reģ. nr.180)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.397, 540)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
22.         13. Likumprojekts "Grozījumi Ieroču aprites likumā". [Alternatīva likumprojektam "Grozījumi Ieroču aprites likumā" (reģ.nr.135, dok.nr.284)] (Reģ. nr.205)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.514)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
23.         14. Likumprojekts "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā". (7.Saeimas likumprojektu reģistra nr.1232) (Reģ. nr.15)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.40, 543)        (Balsojums: par-63, pret-16, atturas-7)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
24.         15. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par arodbiedrībām"". (Reģ. nr.128)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.274, 545)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)
                         Sociālo un darba lietu komisija
25.         16. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par grāmatvedību"". (Reģ. nr.164)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.346, 547)        (Balsojums: par-80, pret-2, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
26.         17. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Kriminālprocesa kodeksā". (Reģ. nr.190)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.467, 549)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
27.         18. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā". (Reģ. nr.189)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.466, 550)        (Balsojums: par-66, pret-16, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
28.         19. Likumprojekts "Par Eiropas Konvenciju par ārlaulībā dzimušo bērnu tiesisko statusu". (Reģ. nr.132)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.278, 555)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
29.         20. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par vides aizsardzību"". (Reģ. nr.160)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.320, 561)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
31.         Lēmuma projekts "Par deputāta Artura Krišjāņa Kariņa atsaukšanu no Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas". (Lēm. proj. reģ.nr.90)
                        (Dok. nr.583)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
                         Deputāti: Uldis Mārtiņš Klauss, Linda Mūrniece, Aldis Kušķis, Arturs Krišjānis Kariņš, Ēriks Škapars, Ināra Ostrovska, Guntis Bērziņš, Viesturs Šiliņš, Pēteris Ontužāns, Ausma Ziedone-Kantāne
32.         Lēmuma projekts "Par deputāta Artura Krišjāņa Kariņa ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā". (Lēm. proj. reģ.nr.90)
                        (Dok. nr.583)        (Balsojums: par-81, pret-2, atturas-1)
                         Deputāti: Uldis Mārtiņš Klauss, Linda Mūrniece, Aldis Kušķis, Arturs Krišjānis Kariņš, Ēriks Škapars, Ināra Ostrovska, Guntis Bērziņš, Viesturs Šiliņš, Pēteris Ontužāns, Ausma Ziedone-Kantāne
33.         Lēmuma projekts "Par deputāta Ērika Škapara atsaukšanu no Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas". (Lēm. proj. reģ.nr.90)
                        (Dok. nr.583)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-1)
                         Deputāti: Uldis Mārtiņš Klauss, Linda Mūrniece, Aldis Kušķis, Arturs Krišjānis Kariņš, Ēriks Škapars, Ināra Ostrovska, Guntis Bērziņš, Viesturs Šiliņš, Pēteris Ontužāns, Ausma Ziedone-Kantāne
34.         Lēmuma projekts "Par deputāta Ērika Škapara ievēlēšanu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā". (Lēm. proj. reģ.nr.90)
                        (Dok. nr.583)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Deputāti: Uldis Mārtiņš Klauss, Linda Mūrniece, Aldis Kušķis, Arturs Krišjānis Kariņš, Ēriks Škapars, Ināra Ostrovska, Guntis Bērziņš, Viesturs Šiliņš, Pēteris Ontužāns, Ausma Ziedone-Kantāne
35.         Lēmuma projekts "Par deputāta Ulda Mārtiņa Klausa atsaukšanu no Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas". (Lēm. proj. reģ.nr.90)
                        (Dok. nr.583)        (Balsojums: par-82, pret-1, atturas-0)
                         Deputāti: Uldis Mārtiņš Klauss, Linda Mūrniece, Aldis Kušķis, Arturs Krišjānis Kariņš, Ēriks Škapars, Ināra Ostrovska, Guntis Bērziņš, Viesturs Šiliņš, Pēteris Ontužāns, Ausma Ziedone-Kantāne
36.         Lēmuma projekts "Par deputāta Ulda Mārtiņa Klausa ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā". (Lēm. proj. reģ.nr.90)
                        (Dok. nr.583)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)
                         Deputāti: Uldis Mārtiņš Klauss, Linda Mūrniece, Aldis Kušķis, Arturs Krišjānis Kariņš, Ēriks Škapars, Ināra Ostrovska, Guntis Bērziņš, Viesturs Šiliņš, Pēteris Ontužāns, Ausma Ziedone-Kantāne

Sēde beigusies 12:04!!!