Darba kartību

Latvijas Republikas Saeimas
2003. gada 20. marta
sēdes darba kārtība
I. Prezidija ziņojumi
Par iesniegtajiem likumprojektiem

1.         1. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Hāgas konvenciju par bērnu aizsardzību un sadarbību starpvalstu adopcijas jautājumos"". (Reģ.nr.194)
                        (dok.nr.478, 478A)
                         Ministru kabinets
2.         2. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Hāgas konvenciju par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, atzīšanu, izpildi un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem"". (Reģ.nr.195)
                        (dok.nr.479, 479A)
                         Ministru kabinets
3.         3. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Hāgas konvenciju par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem"". (Reģ.nr.196)
                        (dok.nr.480, 480A)
                         Ministru kabinets
4.         4. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Eiropas Konvenciju par bērnu adopciju"". (Reģ.nr.197)
                        (dok.nr.481, 481A)
                         Ministru kabinets
5.         5. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Hāgas 1961.gada 5.oktobra konvenciju par iestāžu pilnvarām un tiesību aktiem, kas piemērojami attiecībā uz bērnu aizsardzību"". (Reģ.nr.198)
                        (dok.nr.482, 482A)
                         Ministru kabinets
6.         6. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Eiropas Padomes Konvenciju par bērnu tiesību piemērošanu"". (Reģ.nr.199)
                        (dok.nr.483, 483A)
                         Ministru kabinets
7.         7. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām"". (Reģ.nr.202)
                        (dok.nr.493, 493A)
                         Deputāti Jānis Jurkāns, Igors Solovjovs, Valērijs Agešins, Ivans Ribakovs, Pāvels Maksimovs
8.         8. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zinātnisko darbību"". (Reģ.nr.203)
                        (dok.nr.498, 498A)
                         Ministru kabinets
9.         9. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju"". (Reģ.nr.204)
                        (dok.nr.499, 499A)
                         Ministru kabinets
II. Lēmuma projekta izskatīšana
10.         Lēmuma projekts "Par piekrišanu Saeimas deputāta Anda Kāposta saukšanai pie administratīvās atbildības". (Lēm.proj.reģ.nr.86)
                        (dok.nr.502)
III. Likumprojektu izskatīšana
11.         1. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par policiju"". (Reģ.nr.162)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (dok.nr.322, 322B)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
12.         2. Likumprojekts "Grozījums Satversmes aizsardzības biroja likumā". (Reģ.nr.193)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (dok.nr.472, 472A)
                         Nacionālās drošības komisija
13.         3. Likumprojekts "Grozījumi Informācijas atklātības likumā". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.579) (Reģ.nr.114)
                         (2. lasījums)
                        (dok.nr.228, 484)
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
14.         4. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (7.Saeimas likumprojektu reģ. nr.1326) [Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" (reģ.nr.183) iekļauts kā priekšlikumi.] (Reģ.nr.24)
                         (3. lasījums)
                        (dok.nr.490)
                         Juridiskā komisija
15.         5. Likumprojekts "Grozījumi Lauku atbalsta dienesta likumā". [Likumprojekts "Grozījumi Lauku atbalsta dienesta likumā" (reģ.nr.130) iekļauts kā priekšlikumi.] (Reģ.nr.6)
                         (3. lasījums)
                        (dok.nr.497)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
16.         6. Likumprojekts "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas pret transnacionālo organizēto noziedzību Protokolu pret migrantu nelikumīgu ievešanu pa zemes, jūras un gaisa ceļiem". (Reģ.nr.124)
                         (2. lasījums)
                        (dok.nr.266, 495)
                         Ārlietu komisija
17.         7. Likumprojekts "Grozījumi Nacionālās drošības likumā". (Reģ.nr.177)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.383, 465)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
18.         8. Likumprojekts "Grozījums Nacionālās drošības likumā". (Reģ.nr.167)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.349, 465)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
19.         9. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par bāriņtiesām un pagasttiesām"". (Reģ.nr.151)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.300, 487)
                         Juridiskā komisija
20.         10. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"". (Reģ.nr.133)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.279, 488)
                         Juridiskā komisija
21.         11. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņu"". (Reģ.nr.127)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.273, 489)
                         Juridiskā komisija
22.         12. Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa likumā". (Reģ.nr.166)
                         (2. lasījums)
                        (dok.nr.348, 500)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
23.         13. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"". (Reģ.nr.144)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.293, 501)
                         Juridiskā komisija
24.         14. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos"". (Reģ.nr.187)
                         (2. lasījums)
                        (dok.nr.449, 503)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija