Darba kartiba

Latvijas Republikas Saeimas
2003. gada 13. martā
sēdes darba kārtība
I. Prezidija ziņojumi
1. Par iesniegtajiem likumprojektiem

1.         1. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"". (Reģ.nr.186)
                        (dok.nr.434, 434A)
                         Deputāti Andris Bērziņš, Jānis Strazdiņš, Indulis Emsis, Staņislavs Šķesters, Augusts Brigmanis
2.         2. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ.nr.188)
                        (dok.nr.456, 456A)
                         Juridiskā komisija
3.         3. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā". (Reģ.nr.189)
                        (dok.nr.466, 466A)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
4.         4. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Kriminālprocesa kodeksā". (Reģ.nr.190)
                        (dok.nr.467, 467A)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
5.         5. Likumprojekts "Grozījumi Imigrācijas likumā". (Reģ.nr.191)
                        (dok.nr.468, 468A)
                         Ministru kabinets
6.         6. Likumprojekts "Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas likums". (Reģ.nr.192)
                        (dok.nr.469, 469A)
                         Ministru kabinets
7.         7. Likumprojekts "Grozījums Satversmes aizsardzības biroja likumā". (Reģ.nr.193)
                        (dok.nr.472, 472A)
                         Nacionālās drošības komisija
32.         Likumprojekts "Grozījums Būvniecības likumā". (Reģ. nr.201)
                        (dok.nr.491)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
2. Par atvaļinājuma piešķiršanu

8.         1. Deputātam Arnoldam Laksam.
                        (dok.nr.470)
9.         2. Deputātam Aigaram Pētersonam.
                        (dok.nr.471)
II. Likumprojektu izskatīšana
10.         1. Likumprojekts "Grozījumi Meža likumā". (Reģ. nr.185)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (dok.nr.422, 422B)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
11.         2. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.571) (Reģ.nr.106)
                         (3. lasījums)
                        (dok.nr.452)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
12.         3. Likumprojekts "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.559) (Reģ.nr.94)
                         (2. lasījums)
                        (dok.nr.208, 464)
                         Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija
13.         4. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (7.Saeimas likumprojektu reģ. nr.1064) (Reģ.nr.22)
                         (3. lasījums)
                        (dok.nr.443)
                         Juridiskā komisija
14.         5. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ.nr.63)
                         (3. lasījums)
                        (dok.nr.444)
                         Juridiskā komisija
15.         6. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (7.Saeimas likumprojektu reģistra nr.1201) (Reģ.nr.34)
                         (3. lasījums)
                        (dok.nr.445)
                         Juridiskā komisija
16.         7. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (7.Saeimas likumprojektu reģ. nr.1136) (Reģ.nr.23)
                         (3. lasījums)
                        (dok.nr.446)
                         Juridiskā komisija
17.         8. Likumprojekts "Par 1980.gada 10.oktobra Konvencijas par tādu konkrētu parasto ieroču veidu lietošanas aizliegšanu vai ierobežošanu, kurus var uzskatīt par ieročiem, kas nodara ārkārtīgus postījumus vai kam ir neselektīva darbība, otrās pārskata konferences lēmumu par konvencijas 1.panta grozījumu". (Reģ.nr.142)
                         (2. lasījums)
                        (dok.nr.291, 458)
                         Ārlietu komisija
18.         9. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Eiropas brīvās tirdzniecības asociācijas valstu līguma Apvienotās komitejas lēmumu nr.3/2001 "Grozījumi 17. un 24.pantā un II pielikumā, un VI un VII pielikuma par valsts atbalstu izslēgšana"". (Reģ.nr.154)
                         (2. lasījums)
                        (dok.nr.305, 459)
                         Ārlietu komisija
19.         10. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Eiropas brīvās tirdzniecības asociācijas valstu līguma Apvienotās komitejas lēmumu nr.2/2001 "Grozījums D protokolā (monopoli)"". (Reģ.nr.155)
                         (2. lasījums)
                        (dok.nr.306, 460)
                         Ārlietu komisija
20.         11. Likumprojekts "Par Roterdamas konvenciju par procedūru, saskaņā ar kuru starptautiskajā tirdzniecībā dodama iepriekš norunāta piekrišana attiecībā uz dažām bīstamām ķīmiskām vielām un pesticīdiem". (Reģ.nr.137)
                         (2. lasījums)
                        (dok.nr.286, 461)
                         Ārlietu komisija
21.         12. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību"". (Reģ.nr.179)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.393, 439)
                         Sociālo un darba lietu komisija
22.         13. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par grāmatvedību"". (Reģ.nr.164)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.346, 441)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
23.         14. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē". (Reģ.nr.158)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.318, 447)
                         Juridiskā komisija
24.         15. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu"". (Reģ.nr.159)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.319, 448)
                         Juridiskā komisija
25.         16. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām"". (Reģ.nr.138)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.287, 454)
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
26.         17. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"". (7.Saeimas likumprojektu reģ. nr.1426) (Reģ.nr.16)
                         (2. lasījums)
                        (dok.nr.41, 455)
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
27.         18. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par muitas nodokli (tarifiem)"" . (Reģ.nr.178)
                         (2. lasījums)
                        (dok.nr.389, 457)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
28.         19. Likumprojekts "Par Ikgadējo finanšu līgumu 2002.gadam starp Latvijas Republiku un Eiropas Komisiju Eiropas Kopienas vārdā". (Reģ.nr.176)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.382, 462)
                         Ārlietu komisija
29.         20. Likumprojekts "Par Konvenciju par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību". (Reģ.nr.180)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.397, 463)
                         Ārlietu komisija
30.         Lēmuma projekts "Par deputāta Mareka Segliņa atsaukšanu no Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas sastāva" (Lēm.proj.reģ.nr.84)
                        (dok.nr.476)
                         Deputāti: Mareks Segliņš, Aigars Kalvītis, Andris Ārgalis, Atis Slakteris, Vineta Muižniece, Mihails Pietkevičs, Gundars Bērziņš, Juris Dalbiņš, Raimonds Pauls, Ērika Zommere
31.         Lēmuma projekts "Par deputātes Ērikas Zommeres ievēlēšanu Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas sastāvā" (Lēm.proj.reģ.nr.85)
                        (dok.nr.477)
                         Deputāti: Mareks Segliņš, Aigars Kalvītis, Andris Ārgalis, Atis Slakteris, Vineta Muižniece, Mihails Pietkevičs, Gundars Bērziņš, Juris Dalbiņš, Raimonds Pauls, Ērika Zommere
33.         7. Likumprojekts "Grozījums Satversmes aizsardzības biroja likumā". (Reģ.nr.193)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (dok.nr.472, 472A)
                         Nacionālās drošības komisija
34.         1. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"". (Reģ.nr.186)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (dok.nr.434, 434A)
                         Sociālo un darba lietu komisija
35.         Likumprojekts "Grozījums Būvniecības likumā". (Reģ. nr.201)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (dok.nr.491)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija