Zemes reforma

 

Likums „Grozījumi likumā „Par zemes lietošanu un zemes ierīcību””

            (25.01.2007.)

            1.lasījums (MK noteikumi) — 2007.gada 25.janvārī (3.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 1.martā (8.sēde)

            3.lasījums — 2007.gada 14.jūnijā (10.sēde)

 

 

            2007.gada 29.martā (13.sēde)

 

Lēmums „Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta „Grozījumi likumā „Par zemes lietošanu un zemes ierīcību”” trešajam lasījumam”

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos””

            (25.01.2007.)

            1.lasījums (MK noteikumi) — 2007.gada 25.janvārī (3.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 1.martā (8.sēde)

            3.lasījums — 2007.gada 14.jūnijā (10.sēde)

 

 

            2007.gada 29.martā (13.sēde)

 

Lēmums „Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta „Grozījumi likumā „Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos”” trešajam lasījumam”

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos””

            (25.01.2007.)

            1.lasījums (MK noteikumi) — 2007.gada 25.janvārī (3.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 1.martā (8.sēde)

            3.lasījums — 2007.gada 14.jūnijā (10.sēde)

 

 

            2007.gada 29.martā (13.sēde)

 

Lēmums „Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta „Grozījumi likumā „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”” trešajam lasījumam”

 

 

Likums „Grozījums likumā „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās””

            (25.01.2007.)

            1.lasījums (MK noteikumi) — 2007.gada 25.janvārī (3.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 1.martā (8.sēde)

            3.lasījums — 2007.gada 14.jūnijā (10.sēde)

 

            2007.gada 29.martā (13.sēde)

 

Lēmums „Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta „Grozījumi likumā „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”” trešajam lasījumam”

 

Likumprojekts „Grozījums likumā „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās””

            (29.11.2007.)

            1.lasījums (steidzams) — 2007.gada 6.decembrī (19.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos””

            (12.06.2008.)

            1.lasījums (steidzams) — 2008.gada 3.jūlijā (17.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 17.jūlijā (20.sēde)

 

 

Likums „Grozījums likumā „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās””

            (12.06.2008.)

            1.lasījums (steidzams) — 2008.gada 3.jūlijā (17.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 17.jūlijā (20.sēde)

 

 

Likums „Grozījums likumā „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās””

            (12.06.2008.)

            1.lasījums (steidzams) — 2008.gada 3.jūlijā (17.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 17.jūlijā (20.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās””

            (04.06.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 4.jūnijā (10.(ārkārtas) sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 12.jūnijā (12. (ārkārtas) sēde)

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos””

            (04.06.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 4.jūnijā (10.(ārkārtas) sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 12.jūnijā (12.(ārkārtas) sēde)

 


Likums „Grozījumi likumā „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”

            (10.09.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 10.septembrī (4.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 24.septembrī (6.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” (Nr.1440)

            (24.09.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 8.oktobrī (8.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 22.oktobrī (10.sēde)

 

 

Likumprojekts „Grozījums likumā „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” (Nr.1471)

            (15.10.2009.)

 

 

 

Likumprojekts „Grozījums likumā „Par zemes reformas pabeigšanu Latvijas Republikas pilsētās” (Nr.1472)

            (15.10.2009.)

 

 

Likumprojekts „Grozījumi Zemes ierīcības likumā” (Nr.1612)

            (10.12.2009.)

 

 

Likumprojekts „Grozījumi Zemes ierīcības likumā” (Nr.1612)

            (10.12.2009.)

            1.lasījums — 2010.gada 14.janvārī (1.sēde)

 
linku skaits:48