Sociālie jautājumi

 

 

Likums „Grozījumi Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumā”*

            1.lasījums (atbalstīts 8.Saeimas 2006.gada 31.maija 1.lasījums) —

                                                2006.gada 23.novembrī (7.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 11.janvārī (1.sēde)

            3.lasījums — 2007.gada 15.februārī (6.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Valsts sociālo pabalstu likums””*

            1.lasījums (atbalstīts 8.Saeimas 2006.gada 28.septembra 1.lasījums) —

                                              2006.gada 30.novembrī (9.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 25.janvārī (3.sēde)

            3.lasījums — 2007.gada 20.septembrī (4.sēde)

 

           

2007.gada 8.februārī (5.sēde)

 

Lēmums „Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta „Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā” trešajam lasījumam”

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā””

            (07.12.2006.)

            1.lasījums (steidzams) — 2006.gada 7.decembrī (10.sēde)

            2.lasījums — 2006.gada 19.decembrī (12.(ārkārtas) sēde

 

Likums „Grozījumi likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu””

            (07.12.2006.)

            1.lasījums (steidzams) — 2006.gada 7.decembrī (10.sēde)

            2.lasījums — 2006.gada 19.decembrī (12.(ārkārtas) sēde)

 

Likums „Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā”

            (21.12.2006.)

            1.lasījums — 2007.gada 18.janvārī (2.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 15.martā (10.sēde)

            3.lasījums — 2007.gada 3.maijā (3.sēde)

 

Likums „Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā”

            (18.01.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 8.februārī (5.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 24.maijā (7.sēde)

Iekļauts:

(01.03.2007.)

 

3.lasījums — 2007.gada 21.jūnijā (11.sēde)

 

           

2007.gada 1.februārī (4.sēde)

 

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par invalīdu medicīnisko un sociālo aizsardzību”

(Noraidīts)

 

Likums „Grozījumi likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu”

            (08.02.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 1.martā (8.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 22.martā (12.sēde)

            3.lasījums — 2007.gada 26.aprīlī (2.sēde)

 

 

            2007.gada 8.martā (9.sēde)

 

Likumprojekts „Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā”

(Noraidīts)

 

            2007.gada 19.aprīlī (1.sēde)

 

Likumprojekts „Grozījums Valsts sociālo pabalstu likumā”

(Noraidīts)

 

Likums „Grozījumi likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu””

            (20.09.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 11.oktobrī (8.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 15.maijā (8.sēde)

            3.lasījums — 2008.gada 19.jūnijā (14.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā”

            (11.10.2007.)

            1.lasījums (steidzams) — 2007.gada 24.oktobrī (11.(ārkārtas) sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 8.novembrī (14.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu””

            (11.10.2007.)

            1.lasījums (steidzams) — 2007.gada 24.oktobrī (11.(ārkārtas) sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 8.novembrī (14.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam””

            (11.10.2007.)

            1.lasījums (steidzams) — 2007.gada 24.oktobrī (11.(ārkārtas) sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 8.novembrī (14.sēde)

 

 


Likums „Grozījumi likumā „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu””

            (11.10.2007.)

            1.lasījums (steidzams) — 2007.gada 24.oktobrī (11.(ārkārtas) sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 8.novembrī (14.sēde)

 

 

Likums „Grozījums likumā „Par valsts kompensāciju cietušajiem””

            (11.10.2007.)

            1.lasījums (steidzams) — 2007.gada 24.oktobrī (11.(ārkārtas) sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 8.novembrī (14.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā””

            (18.10.2007.)

            1.lasījums (steidzams) — 2007.gada 22.novembrī (17.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 13.decembrī (20.sēde)

 

 

            2007.gada 6.decembrī (19.sēde)

 

Lēmums „Par izskatīšanas datuma maiņu un priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojektam „Grozījumi likumā „Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā””  

 

 

Likums „Grozījums likumā „Par sociālo drošību””

            (15.11.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 13.decembrī (20.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 31.janvārī (3.sēde)

            3.lasījums — 2008.gada 6.martā (8.sēde)

 

 

Likumprojekts „Invaliditātes likums”

            (20.12.2007.)

            1.lasījums — 2008.gada 24.janvārī (2.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 11.jūnijā (11.sēde)

 

 

2008.gada 13.martā (9.sēde)

 

Lēmums „Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta „Invaliditātes likums” 2.lasījumam līdz 2008.gada 2.jūnijam”

 

 

            2008.gada 11.septembrī (1.sēde)

 

Lēmums „Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta „Invaliditātes likums” 2.lasījumam līdz 2008.gada 10.oktobrim”


 

Likums „Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā”

            (20.12.2007.)

            1.lasījums (steidzams) — 2007.gada 20.decembrī (21.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 20.decembrī (21.sēde)

 

 

            2008.gada 28.februārī (7.sēde)

 

Likumprojekts „Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā”

(Noraidīts) 

 

 

            2008.gada 24.aprīlī (5.sēde)

 

Likumprojekts „Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā”

 

 

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu””

 

 

            2008.gada 15.maijā (8.sēde)

 

Likumprojekts „Par Afganistānas kara darbības veterānu sociālo aizsardzību”

(Noraidīts)

 

Likums „Grozījumi likumā „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”

            (29.05.2008.)

            1.lasījums — 2008.gada 19.jūnijā (14.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 23.oktobrī (8.sēde)

            3.lasījums — 2008.gada 4.decembrī (17.sēde)

 

 

Likumprojekts „Grozījums likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu””

            (05.06.2008.)

            1.lasījums (steidzams) — 2008.gada 10.jūlijā (18.sēde)

 

 

            2008.gada 17.jūlijā (20.sēde)

 

Lēmums „Par steidzamības atcelšanu likumprojektam „Grozījums likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu””

 

Lēmums „Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojektam „Grozījums likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu””

 

 


Likumprojekts „Grozījums likumā „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam””

            (10.07.2008.)

            1.lasījums — 2008.gada 11.septembrī (1.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 27.novembrī (15.sēde)

 

 

Likums „Grozījums likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu””

            (11.09.2008.)

            1.lasījums — 2008.gada 9.oktobrī (6.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 13.novembrī (11.sēde)

            3.lasījums — 2008.gada 11.decembrī (18.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā”

            (11.09.2008.)

            1.lasījums (steidzams) — 2008.gada 11.septembrī (1.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 18.septembrī (2.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām””

            (16.10.2008.)

            1.lasījums (steidzams) — 2008.gada 30.oktobrī (9.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 14.novembrī (12. (ārkārtas) sēde)

 

 

            2008.gada 30.oktobrī (9.sēde)

 

Likumprojekts „Grozījums Valsts sociālo pabalstu likumā”

(Noraidīts)

 

Likums „Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā”

            (04.12.2008.)

            1.lasījums (steidzams) — 2008.gada 11.decembrī (18.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 18.decembrī (19.sēde)

 

 

Likums „Grozījums likumā „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”

            (04.12.2008.)

            1.lasījums (steidzams) — 2008.gada 4.decembrī (17.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 11.decembrī (18.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam””

            (04.12.2008.)

            1.lasījums (steidzams) — 2008.gada 4.decembrī (17.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 11.decembrī (18.sēde)

 

 


Likums „Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā”

            (15.01.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 29.janvārī (3.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 8.aprīlī (15.sēde)

            3.lasījums — 2009.gada 7.maijā (4.sēde)

 

           

2009.gada 12.martā (10.sēde)

 

Lēmums „Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta „Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā” otrajam lasījumam līdz 2009.gada 26.martam”

 

 

Likums „Grozījums likumā „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam””

            (19.02.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 19.februārī (7.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 19.februārī (7.sēde)

 

 

Likums „Grozījums likumā „Par invalīdu medicīnisko un sociālo aizsardzību””

            (19.02.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 19.februārī (7.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 19.februārī (7.sēde)

 

 

            2009.gada 2.aprīlī (14.sēde)

 

Likumprojekts „Grozījums Valsts sociālo pabalstu likumā”

(Noraidīts)

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā””

            (30.04.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 11.jūnijā (11.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 18.jūnijā (15.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu””

            (04.06.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 4.jūnijā (10.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 16.jūnijā (12.(ārkārtas) sēde

 


 

Likums „Grozījumi likumā „Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām””

            (04.06.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 4.jūnijā (10.(ārkārtas) sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 16.jūnijā (12.(ārkārtas) sēde)

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu””

            (04.06.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 4.jūnijā (10.(ārkārtas) sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 16.jūnijā (12.(ārkārtas) sēde)

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam””

            (04.06.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 4.jūnijā (10.(ārkārtas) sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 16.jūnijā (ārkārtas) sēde)

 

 

Likums „Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā”

            (04.06.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 4.jūnijā (10.(ārkārtas) sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 16.jūnijā (12.(ārkārtas) sēde)

 

 

            2009.gada 4.jūnijā (9.sēde)

 

Likumprojekts „Grozījums likumā „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam””

(Noraidīts)

 

 

Likums „Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā”

            (11.06.2209.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 11.jūnijā (11.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 18.jūnijā (15.sēde)

 

 

Likums „Par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz 2012.gadam”

            (15.06.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 15.jūnijā (13.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 16.jūnijā (14.(ārkārtas) sēde)

 

 

Likums „Grozījums likumā „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā””

            (18.06.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 18.jūnijā (15.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 18.jūnijā (15.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā” (Nr.1451)

            (08.10.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 22.oktobrī (10.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 29.oktobrī (11.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā” (Nr.1474)

            (15.10.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 15.oktobrī (9.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 22.oktobrī (10.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam” (Nr.1514)

            (3.11.2209.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 5.novembrī (13.(ārkārtas) sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 1.decembrī (19. (ārkārtas) sēde)

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” (Nr.1515)

>(3.11.2009.)

1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 5.novembrī (13.(ārkārtas) sēde)

2.lasījums — 2009.gada 1.decembrī (19.(ārkārtas) sēde)

 

 

Likums „Grozījums likumā „Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām”” (Nr.1518)

            >(3.11.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 5.novembrī (13.(ārkārtas) sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 1.decembrī (19.(ārkārtas) sēde)

 

 

Likums „Grozījums likumā „Par valsts kompensāciju cietušajiem”” (Nr.1522)

            >(3.11.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 5.novembrī (13.(ārkārtas) sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 1.decembrī (19.(ārkārtas) sēde)

 

 

Likums „Grozījums likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu”” (Nr.1569)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 5.novembrī (13.(ārkārtas) sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 1.decembrī (19.(ārkārtas) sēde)

 


 

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu”” (Nr.1617)

            >(3.12.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 3.decembrī (20.sēde)

 

 

Likums „Grozījums Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā” (Nr.1655)

            (14.01.10.)

            1.lasījums (steidzams) — 2010.gada 14.janvārī (1.sēde)

            2.lasījums — 2010.gada 21.janvārī (2.sēde)

 

 

Likumprojekts „Grozījums Valsts sociālo pabalstu likumā” (Nr.1688)

            (11.02.2010.)

            1.lasījums (steidzams) — 2010.gada 25.februārī (9.sēde)

            2.lasījums — 2010.gada 4.martā (10.sēde)

 

 

Likumprojekts „Grozījums likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu” (Nr.1727)

            (11.03.2010.)

            1.lasījums — 2010.gada 31.martā (15. (ārk.) sēde)

 

 

 

 
linku skaits:162