Medicīna

 

 

Likums „Grozījums Seksuālās un reproduktīvās veselības likumā”

            (23.11.2006.)

            1.lasījums — 2006.gada 14.decembrī (11.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 1.martā (8.sēde)

            3.lasījums — 2007.gada 29.martā (13.sēde)

 

 

Likumprojekts „Pacientu tiesību likums” (Nr.127)

            1.lasījums — 2006.gada 14.decembrī (11.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 20.decembrī (21.sēde)

            3.lasījums —

 

 

            2008.gada 14.februārī (5.sēde)

 

Lēmums „Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta „Pacientu tiesību likums” izskatīšanai trešajā lasījumā līdz 2008.gada 2.jūnijam

 

 

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par prakses ārstiem”” (Nr.127)

            (14.12.06.)

            1.lasījums — 2006.gada 14.decembrī (11.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 13.martā (9.sēde)

            3.lasījums — 2009.gada 10.decembrī (21.sēde)

 

 

Likums „Grozījums Cilvēka genoma izpētes likumā”

            (21.12.2006.)

            1.lasījums — 2007.gada 18.janvārī (2.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 15.februārī (6.sēde)

            3.lasījums — 2007.gada 15.martā (10.sēde)

 

 

Likums „Grozījums Ārstniecības likumā”

            (08.02.2007.)

            1.lasījums (steidzams) — 2007.gada 22.februārī (7.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 1.martā (8.sēde)

 

 

Likums „Grozījums likumā „Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību””

            (15.02.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 8.martā (9.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 29.martā (13.sēde)

            3.lasījums — 2007.gada 3.maijā (3.sēde)

 

 

            2007.gada 22.februārī (7.sēde)

 

Likumprojekts „Grozījumi Ārstniecības likumā”

            (2007.gada 15.martā atdots atpakaļ MK)

 

           

2007.gada 15.martā (10.sēde)

 

Lēmuma projekts „Par likumprojekta „Grozījumi Ārstniecības likumā” atdošanu Ministru kabinetam pārstrādāšanai”

            (Noraidīts)

 

 

Likums „Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā”

            (08.03.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 29.martā (13.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 3.maijā (3.sēde)

            3.lasījums — 2007.gada 7.jūnijā (9.sēde)

 

 

            2007.gada 14.jūnijā (10.sēde)

 

Likumprojekts „Grozījums Ārstniecības likumā”

(Noraidīts)

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību””

            (06.09.2007.)

            1.lasījums (steidzams) — 2007.gada 20.septembrī (4.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 27.septembrī (6.sēde)

 

 

Likums „Grozījums Ārstniecības likumā”

            (06.09.2007.)

            1.lasījums (steidzams) — 2007.gada 20.septembrī (4.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 27.septembrī (6.sēde)

 

 

Likums „Grozījums Farmācijas likumā”

            (06.09.2007.)

            1.lasījums (steidzams) — 2007.gada 20.septembrī  (4.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 27.septembrī (6.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā”

            (06.09.2007.)

            1.lasījums (steidzams) — 2007.gada 20.septembrī (4.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 27.septembrī (6.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi Ārstniecības likumā”

            (11.10.2007.)

            1.lasījums (steidzams) — 2007.gada 24.oktobrī (11.(ārkārtas) sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 8.novembī (14.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi Farmācijas likumā”

            (29.11.2007.)

            1.lasījums — 2008.gada 3.aprīlī (1.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 17.jūlijā (20.sēde)

            3.lasījums — 2008.gada 23.oktobrī (8.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi Farmācijas likumā”

            (06.12.2007.)

            1.lasījums — 2008.gada 31.janvārī (3.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 28.februārī (7.sēde)

            3.lasījums — 2008.gada 24.aprīlī (5.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi Ārstniecības likumā”

            (06.12.2007.)

            1.lasījums — 2008.gada 31.janvārī (3.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 13.martā (9.sēde)

            3.lasījums — 2008.gada 8.maijā (7.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā”

            (06.12.2007.)

            1.lasījums — 2008.gada 31.janvārī (3.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 28.februārī (7.sēde)

            3.lasījums — 2008.gada 10.aprīlī (3.sēde)

 

 

Likums „Grozījums likumā „Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību””

            (17.04.2008.)

            1.lasījums — 2008.gada 8.maijā (7.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 29.maijā (10.sēde)

            3.lasījums — 2008.gada 10.jūlijā (18.sēde)

 

Likums „Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā”

            (29.06.2008.)

            1.lasījums — 2008.gada 10.jūlijā (18.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 27.novembrī (15.sēde)

            3.lasījums — 2008.gada 18.decembrī (19.sēde)

 

 


Likums „Latvijas Sarkanā Krusta likums”

            (29.06.2008.)

            1.lasījums — 2008.gada 13.novembrfī (11.sēde)

            2.lasījums —2008.gada 4.decembrī (17.sēde)

            3.lasījums — 2009.gada 8.aprīlī (15.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā””

            (10.07.2008.)

            1.lasījums — 2008.gada 25.septembrī (3.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 23.oktobrī (8.sēde)

            3.lasījums — 2008.gada 13.novembrī (11.sēde)

 

 

            2008.gada 20.novembrī (14.sēde)

 

Lēmuma projekts „Par uzdevumiem Ministru kabinetam saistībā ar Veselības likumu”

(Noraidīts)

 

 

Likums „Grozījumi Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā”

            (11.12.2008.)

            1.lasījums — 2009.gada 29.janvārī (3.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 7.maijā (4.sēde)

            3.lasījums — 2009.gada 18.jūnijā (15.sēde)

 

 

Likums „Grozījums Ārstniecības likumā”

            (18.12.2008.)

            1.lasījums — 2008.gada 18.decembrī (19.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 19.februārī (7.sēde)

            3.lasījums — 2009.gda 8.aprīlī (15.sēde)

 

Likums „Grozījums Farmācijas likumā”

            (05.03.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 5.martā (9.sēde)

2.lasījums — 2009.gada 12.martā (10.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā”

            (04.06.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 4.jūnijā (10.(ārkārtas) sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 12.jūnijā (12.(ārkārtas) sēde)

 

 


Likums „Grozījumi Ārstniecības likumā”

            (11.06.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 11.jūnijā (11.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 18.jūnijā (15.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā” (Nr.1395)

            (20.08.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 10.septembrī (4.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 1.oktobrī (7.sēde)

            3.lasījums — 2009.gada 5. un 12.novembrī (14.sēde)

 

 

Likumprojekts „Grozījumi Seksuālās un reproduktīvās veselības likumā” (Nr.1406)

            (27.08.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 5. un 12.novembrī (14.sēde) (Noraidīts)

 

 

Likums „Grozījumi Ārstniecības likumā” (Nr.1483)

            (22.10.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 5. un 12.novembrī (14.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 10.decembrī (21.sēde)

 

 

 

Likums „Grozījumi Farmācijas likumā” (Nr.1525)

            >(3.11.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 5.novembrī (13.(ārkārtas) sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 1.decembrī (19. (ārkārtas) sēde)

 

 

Likums „Grozījums Epidemioloģiskās drošības likumā” (Nr.1526)

            >(3.11.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 5.novembrī (13.(ārkārtas) sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 1.decembrī (19.(ārkārtas) sēde)

 

 

 

Likums „Grozījums Ģenētiski modificētu organismu aprites likumā” (Nr.1528)

            >(3.11.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 5.novembrī (13.(ārkārtas) sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 1.decembrī (19.(ārkārtas) sēde)

 

 

Likums „Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā” (Nr.1530)

            >(3.11.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 5.novembrī (13.(ārkārtas) sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 1.decembrī (19. (ārkārtas) sēde)

 

 

Likums „Grozījumi Ārstniecības likumā” (Nr.1558)

            (3.11.2009/)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 5.novembrī (13.(ārkārtas) sēde)

            2.lsaījums — 2009.gada 1.decembrī (19.(ārkārtas) sēde

 

 

Likumprojekts „Grozījums Ārstniecības likumā” (Nr.1702)

            (25.02.2010.)

            1.lasījums — 2010.gada 18.martā (13.sēde)

 

 

Likumprojekts „Grozījums Epidemioloģiskās drošības likumā” (Nr.1733)

            (25.03.2010.)

           

 

 

Likumprojekts „Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā” (Nr.1746)

            (31.03.2010.)

 

 
linku skaits:117