Likums par bāriņtiesām

 

 

Likums „Grozījumi Bāriņtiesu likumā”

            (30.11.2006.)

            1.lasījums (steidzams) — 2006.gada 14.decembrī (11.sēde)

            2.lasījums — 2006.gada 21.decembrī (13.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi Bāriņtiesu likumā”

            (04.12.2008.)

            1.lasījums — 2009.gada 12.februārī (6.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 19.martā (12.sēde)

            3.lasījums — 2009.gada 21.maijā (6.sēde)

 

 

Likumprojekts „Grozījums Bāriņtiesu likumā”

            (11.12.2008.)

 

 

 

Likums „Grozījumi Bāriņtiesu likumā” (Nr.1205)

            (21.05.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 16.jūlijā (ārkārtas sesijas 3.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 22.oktobrī (10.sēde)

            3.lasījums — 2009.gada 10.decembrī (21.sēde)

 

 

Likums „Grozījums Bāriņtiesu likumā”

            (04.06.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 4.jūnijā (10.(ārkārtas) sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 12.jūnijā (12.(ārkārtas) sēde)

 

 

Likumprojekts „Grozījumi Bāriņtiesu likumā” (Nr.1615)

            >(3.12.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 3.decembrī (20.sēde)

 

 

Likumprojekts „Grozījumi Bāriņtiesu likumā” (Nr.1679)

            (11.02.2010.)

            1.lasījums — 2010.gada 25.februārī (9.sēde)

 




linku skaits:19