Grāmatvedība

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par zvērinātiem revidentiem””

            (25.01.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 15.februārī (6.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 15.martā (10.sēde)

            3.lasījums — 2007.gada 29.martā (13.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par zvērinātiem revidentiem””

            (21.02.2008.)

            1.lasījums — 2008.gada 13.martā (9.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 8.maijā (7.sēde)

            3.lasījums — 2008.gada 12.jūnijā (13.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi Gada pārskata likumā”

            (28.02.2008.)

            1.lasījums — 2008.gada 13.martā (9.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 17.aprīlī (4.sēde)

            3.lasījums — 2008.gada 22.maijā (9.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi Konsolidēto gada pārskatu likumā”

            (28.02.2008.)

            1.lasījums — 2008.gada 13.martā (9.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 17.aprīlī (4.sēde)

            3.lasījums — 2008.gada 22.maijā (9.sēde)

 

 

            2008.gada 8.maijā (7.sēde)

 

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par zvērinātiem revidentiem””

(Noraidīts)

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par zvērinātiem revidentiem””

            (04.12.2008.)

            1.lasījums (steidzams) — 2008.gada 18.decembrī (19.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 29.janvārī (3.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi Gada pārskatu likumā”

            (18.12.2008.)

            1.lasījums — 2009.gada 22.janvārī (2.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 26.februārī (8.sēde)

            3.lasījums — 2009.gada 12.martā (10.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par grāmatvedību””

            (18.12.2008.)

            1.lasījums — 2009.gada 22.janvārī (2.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 26.februārī (8.sēde)

            3.lasījums — 2009.gada 12.martā (10.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi Gada pārskatu likumā” (Nr.1506)

            >(3.11.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 5.novembrī (13.(ārkārtas) sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 1.decembrī (19. (ārkārtas) sēde)

 

 

Likums „Par vienotu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības sistēmu” (Nr.1547)

            >(3.11.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 5.novembrī (13.(ārkārtas) sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 1.decembrī (19. (ārkārtas) sēde)

 

 

Likums „Grozījumi Gada pārskatu likumā” (Nr.1630)

            (17.12.2009.)

            1.lasījums — 2010.gada 21.janvāri (3.sēde)

            2.lasījums — 2010.gada 11.februārī (7.sēde)

            3.lasījums — 2010.gada 25.februārī (9.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par zvērinātiem revidentiem” (Nr.1638)

            (14.01.10.)

            1.lasījums (steidzams) — 2010.gada 28.janvārī (5.sēde)

            2.lasījums — 2010.gada 11.februārī (7.sēde)

 

 
linku skaits:40