Enerģētika

 

 

Likums „Ēku energoefektivitātes likums”

            (06.09.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 18.oktobrī (9.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 13.decembrī (20.sēde)

            3.lasījums — 2008.gada 13.martā (9.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā”

            (06.09.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 27.septembrī (6.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 8.novembrī (14.sēde)

            3.lasījums — 2008.gada 10.aprīlī (3.sēde)

 

 

            2008.gada 17.janvārī (1.sēde)

 

Lēmums „Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta

„Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā” 3.lasījumam līdz 2008.gada 18.februārim”

 

 

Likums „Grozījumi Enerģētikas likumā”

            (06.03.2008.)

            1.lasījums — 2008.gada 3.aprīlī (1.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 8.maijā (7.sēde)

            3.lasījums — 2008.gada 5.jūnijā (12.sēde)

 

 

            2008.gada 9.aprīlī (2 (ārkārtas) sēde)

 

Lēmuma projekts „Par jaunu elektroenerģijas staciju būvniecību”

(Noraidīts)

 

Likums „Grozījumi Enerģētikas likumā”

            (06.11.2008.)

            1.lasījums (steidzams) — 2008.gada 20.novembrī (14.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 5.decembrī (17.sēde)

 

 

Likums „Grozījums likumā „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu”

            (04.06.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 4.jūnijā (10.(ārkārtas) sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 12.jūnijā (12.(ārkārtas) sēde)

 


 

Likums „Grozījums Enerģētikas likumā”

            (04.06.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 4.jūnijā (10.(ārkārtas) sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 12.jūnijā (12.(ārkārtas) sēde)

 

Likums „Enerģijas gala patēriņa efektivitātes likums” (Nr.1485)

            (22.10.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 29.oktobrī (11.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 17.decembrī (22.sēde)

            3.lasījums — 2010.gada 28.janvārī (5.sēde)

 

Likums „Grozījums Enerģētikas likuma atsevišķu pantu spēkā stāšanās kārtības likumā” (Nr.1609)

            >(3.12.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 3.decembrī (20.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 3.decembrī (20.sēde)

 

Likumprojekts „Grozījumi Enerģētikas likumā” (Nr.1669)

            >(4.02.2010.)

            1.lasījums — 2010.gada 18.februārī (8.sēde)

            2.lasījums — 2010.gada 31.martā (15. (ārk.) sēde

 

 

Likums „Grozījumi Ēku energoefektivitātes likumā” (Nr.1691)

            (18.02.2010.)

            1.lasījums (steidzams) — 2010.gada 25.februārī (9.sēde)

            2.lasījums — 2010.gada 4.martā (10.sēde)

 

 

Likums „Par Starptautiskās Atjaunojamo energoresursu aģentūras statūtiem” (Nr.1447)

            >(8.10.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 17.decembrī (22.sēde)

            2.lasījums — 2010.gada 18.februārī (8.sēde)
linku skaits:38