ZINĀTNE


Likums “Grozījumi likumā “Par zinātnisko darbību””
(25.01.96.)
1.lasījums - 1996.gada 7.martā (7.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 25.aprīlī (3.sēde)
3.lasījums (pārtraukts) - 1996.gada 6.jūnijā (12.sēde)
3.lasījums - 1996.gada 13.jūnijā (14.sēde)


1996.gada 12.decembrī (39.sēde)

Lēmuma projekts “Par Latvijas Zinātņu akadēmijas Hartas
apstiprināšanu”


1997.gada 23.janvārī (3.sēde)

Lēmums “Par Latvijas Zinātņu akadēmijas Hartas
apstiprināšanu”

Likums “Grozījumi likumā “Par zinātnisko darbību””
(20.02.97.)
1.lasījums (pārtraukts) - 1997.gada 24.martā (24.sēde)
1.lasījums - 1997.gada 25.martā (24.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 4.decembrī (20.sēde)
3.lasījums (pārtraukts) - 1998.gada 14.maijā (8.sēde)
3.lasījums - 1998.gada 20.maijā (9.sēde)