ZEMESGRĀMATAS


1996.gada 11.janvārī (1.sēde)


Lēmums “Par Rīgas pilsētas Zemesgrāmatu nodaļas
priekšnieka vietnieces G.Freibergas pirmstermiņa
atbrīvošanu no amata”


1996.gada 1.februārī (5.sēde)


Lēmums “Par Z.Mačukānes apstiprināšanu par Krāslavas
Zemesgrāmatu nodaļas priekšnieci”


Lēmums “Par S.Gravas iecelšanu par Rīgas pilsētas
Zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka vietnieci”


1996.gada 25.aprīlī (3.sēde)


Lēmums “Par Rīgas rajona Zemesgrāmatu nodaļas
priekšnieka vietnieces S.Jakušenokas pirmstermiņa
atbrīvošanu no amata”


Lēmums “Par dažu rajonu (pilsētu) Zemesgrāmatu
nodaļu priekšnieku vietnieku iecelšanu” (R.Norkina,
L.Bērziņa, L.Ertmane, A.Kancāne, V.Karzone-Kere,
G.Rurāne, B.Strauta, S.Temļakova, V.Zipa, A.Bušmane,
B.Meļņika, S.Vītola, E.Grigoroviča, D.Sarma)


Lēmums “Par dažu rajonu (pilsētu) Zemesgrāmatu
nodaļu priekšnieku vietnieku iecelšanu” (A.Biezā,
L.Gulbe, S.Logina)1996.gada 13.jūnijā (14.sēde)


Lēmums “Par I.Zariņas apstiprināšanu par Rīgas 
apgabaltiesas Rīgas rajona Zemesgrāmatu nodaļas
priekšnieci”


Lēmums “Par dažu rajonu Zemesgrāmatu nodaļu priekšnieku
vietnieku iecelšanu” (M.Balode, L.Ieleja, J.Jaunģelze)


Likums “Grozījumi likumā “Par 1937.gada 22.decembra
Zemesgrāmatu likuma spēka atjaunošanu un spēkā stāšanās
kārtību””
1.lasījums - 1996.gada 17.jūnijā (17.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 25.novembrī (33.(ārkārtas) sēde)
3.lasījums - 1997.gada 30.janvārī (5.sēde)


Likumprojekts “Grozījums Latvijas Republikas Augstākās
padomes 1993.gada 28.aprīļa lēmumā ”Par Latvijas
Republikas apgabaltiesu Zemesgrāmatu nodaļu nodibināšanu
un to priekšnieku un viņu vietnieku iecelšanu”
1.lasījums - 1996.gada 17.jūnijā (17.sēde)


Likums “Grozījumi Zemesgrāmatu likumā”
1.lasījums - 1996.gada 17.jūnijā (17.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 25.novembrī (33.(ārkārtas) sēde)
3.lasījums - 1997.gada 30.janvārī (5.sēde)


1996.gada 3.oktobrī (17.sēde)


Lēmums “Par D.Sarmas iecelšanu par Rīgas apgabaltiesas
Jūrmalas pilsētas Zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka
vietnieci”1996.gada 7.oktobrī (18.(ārkārtas) sēde)


Likumprojekts “Grozījums likumā “Par 1937.gada 22.decembra
Zemesgrāmatu likuma spēka atjaunošanu un spēkā stāšanās
kārtību””


1996.gada 6.novembrī (27.sēde)


Lēmums “Par Kurzemes apgabaltiesas Ventspils
Zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka un priekšnieka
vietnieka apstiprināšanu”


1996.gada 13.novembrī (28.sēde)


Lēmums “Par dažu rajonu Zemesgrāmatu nodaļu
priekšnieku vietnieku iecelšanu”


1997.gada 6.martā (17.sēde)


Lēmums “Par Rīgas apgabaltiesas Rīgas rajona
Zemesgrāmatu nodaļas tiesnešu apstiprināšanu”


1997.gada 17.aprīlī (2.sēde)


Lēmums “Par dažu Zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu
iecelšanu” 


1997.gada 9.oktobrī (10.sēde)


Lēmums “Par dažu Zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu
iecelšanu”1998.gada 23.aprīlī (2.sēde)


Lēmums “Par dažu Zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu
apstiprināšanu”


1998.gada 7.maijā (6.sēde)


Lēmums “Par dažu Zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu
apstiprināšanu”


1998.gada 4.jūnijā (11.sēde)


Lēmums “Par dažu Zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu
apstiprināšanu”


1998.gada 16.jūnijā (15.sēde)


Lēmums “Par G.Sorokinas iecelšanu par Tukuma
Zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”


1998.gada 24.septembrī (7.sēde)


Lēmums “Par D.Sarmas apstiprināšanu par Jūrmalas
Zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”


Likums “Grozījumi Zemesgrāmatu likumā”
(24.09.98.)
1.lasījums (steidzams) - 1998.gada 16.oktobrī (10.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 22.oktobrī (13.(ārkārtas) sēde)


1998.gada 21.oktobrī (12.(ārkārtas) sēde)


Lēmums “Par Alūksnes Zemesgrāmatu nodaļas tiesneses
I.Spruģes atbrīvošanu no amata”


Lēmums “Par I.Brūveres apstiprināšanu par Alūksnes
Zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”


1998.gada 22.oktobrī (13.(ārkārtas) sēde)


Lēmums “Par dažu Zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu
apstiprināšanu”