TIESA


Likums “Grozījums likumā “Par tiesu varu””
(21.12.95.)
1.lasījums (steidzams) - 1995.gada 21.decembrī (9.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 21.decembrī (9.sēde)Likums “Grozījumi likumā “Par tiesu varu””
(28.03.96.)
1.lasījums (steidzams) - 1996.gada 24.aprīlī (2.(ārkārtas) sēde)
2.lasījums - 1996.gada 23.maijā (9.sēde)


Likums “Grozījumi likumā “Par bāriņtiesām un
pagasttiesām””
1.lasījums - 1996.gada 17.jūnijā (17.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 19.septembrī (13.sēde)
3.lasījums - 1996.gada 18.decembrī (41.sēde)


1996.gada 28.martā (16.sēde)


Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par bāriņtiesām un
pagasttiesām”” (Noraidīts)


1996.gada 6.jūnijā (12.sēde)


Likumprojekts “Grozījums likumā “Par tiesu varu””


Likums “Grozījumi likumā “Par tiesu varu””
(08.08.96.)
1.lasījums - 1996.gada 22.augustā (4.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 25.novembrī (33.(ārkārtas) sēde)
3.lasījums - 1997.gada 29.janvārī (5.sēde)


1996.gada 5.septembrī (8.sēde)


Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par tiesu varu””


1996.gada 7.oktobrī (18.(ārkārtas) sēde)


Likumprojekts “Grozījums likumā “Par tiesu varu””


1996.gada 10.oktobrī (19.sēde)


Lēmums “Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa
pagarināšanu likumprojektam “Grozījums likumā “Par
tiesu varu””


1997.gada 6.februārī (8.sēde)


Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par tiesu varu””


Likums “Grozījumi Tiesnešu disciplinārās atbildības
likumā”
(15.05.97.)
1.lasījums (steidzams) - 1997.gada 29.maijā (12.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 5.jūnijā (14.sēde)


Likums “Grozījumi likumā “Par bāriņtiesām
un pagasttiesām””
(11.06.97.)
1.lasījums - 1997.gada 11.septembrī (4.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 2.oktobrī (9.sēde)
3.lasījums - 1997.gada 30.oktobrī (13.sēde)


Likums “Grozījumi likumā “Par tiesu varu””
(28.08.97.)
1.lasījums (steidzams) - 1997.gada 1.oktobrī (8.(ārkārtas) sēde)
2.lasījums - 1997.gada 1.oktobrī (8.(ārkārtas) sēde)


1997.gada 13.novembrī (15.sēde)


Likumprojekts “Grozījumi Advokatūras likumā”Likums “Grozījums likumā “Latvijas Republikas
Advokatūras likums””
(20.11.97.)
1.lasījums (steidzams) - 1998.gada 15.janvārī (1.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 29.janvārī (3.sēde)


Likumprojekts “Grozījums likumā “Par tiesu varu””
(18.12.97.)
1.lasījums - 1998.gada 26.februārī (8.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 1.aprīlī (15.sēde)


Likumprojekts “Grozījums likumā “Par bāriņtiesām un
pagasttiesām””
(18.12.97.)
1.lasījums - 1998.gada 26.februārī (8.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 1.aprīlī (15.sēde)


1998.gada 12.februārī (5.sēde)


Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par tiesu varu””
(Noraidīts)


Likums “Grozījumi likumā “Par tiesu varu””
(06.05.98.)
1.lasījums - 1998.gada 11.jūnijā (13.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 10.septembrī (5.sēde)
3.lasījums - 1998.gada 15.oktobrī (10.sēde)


Likums “Grozījumi Tiesnešu disciplinārās
atbildības likumā”
(06.05.98.)
1.lasījums - 1998.gada 11.jūnijā (13.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 10.septembrī (5.sēde)
3.lasījums - 1998.gada 15.oktobrī (10.sēde)


Likums “Grozījums likumā “Par tiesu varu””
(03.09.98.)
1.lasījums (steidzams) - 1998.gada 17.septembrī (6.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 14.oktobrī (10.sēde)