SVĒTKI UN ATCERES DIENAS


1996.gada 7.martā (12.sēde)


Likumprojekts “Grozījumi Latvijas Republikas likumā
“Par svētku un atceres dienām” (Noraidīts)


Likums “Grozījumi likumā “Par svētku un atceres dienām””
(23.05.96.)
1.lasījums - 1996.gada 8.augustā (1.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 17.oktobrī (21.sēde)
3.lasījums (pārtraukts) - 1996.gada 17.decembrī (41.sēde)
3.lasījums - 1996.gada 18.decembrī (41.sēde)


1997.gada 27.februārī (15.sēde)


Likumprojekts “Grozījums Latvijas Republikas likumā
“Par svētku un atceres dienām”” (Noraidīts)


Likums “Grozījumi likumā “Par svētku un
atceres dienām””
(27.02.97.)
1.lasījums (steidzams) - 1997.gada 24.martā (24.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 29.maijā (12.sēde)


Likums “Grozījumi likumā “Par svētku un atceres
dienām””
(02.10.97.)
1.lasījums - 1997.gada 16.oktobrī (11.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 6.novembrī (14.sēde)
3.lasījums - 1997.gada 27.novembrī (19.sēde)


Likums “Grozījums likumā “Par svētku un atceres
dienām””
(12.02.98.)
1.lasījums - 1998.gada 12.martā (11.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 7.maijā (6.sēde)
3.lasījums - 1998.gada 17.jūnijā (15.sēde)