ROBEŽA


1996.gada 18.janvārī (2.sēde)

Likumprojekts “Par grozījumiem Latvijas Republikas
valsts robežas likumā” (Noraidīts)

Likumprojekts “Grozījumi Latvijas Republikas valsts
robežas likumā”
1.lasījums - 1996.gada 5.jūnijā (11.(ārkārtas) sēde)

Likums “Par Ventspils pilsētas un Ventspils rajona
administratīvās robežas grozīšanu”
(06.06.96.)
1.lasījums (steidzams) - 1996.gada 8.jūlijā (ārkārtas sesija)
2.lasījums - 1996.gada 8.jūlijā (ārkārtas sesija)


1996.gada 7.oktobrī (18.(ārkārtas) sēde)

Likumprojekts “Grozījums Latvijas Republikas valsts
robežas likumā”

Likums “Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas
likumā”
(05.09.96.)
1.lasījums - 1996.gada 17.oktobrī (21.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 28.novembrī (33.(ārkārtas) sēde)
3.lasījums - 1996.gada 12.decembrī (39.sēde)


Robežsardzes likums
(10.04.97.)
1.lasījums - 1997.gada 28.maijā (12.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 11.septembrī (4.sēde)
3.lasījums - 1997.gada 27.novembrī (19.sēde)


Likums “Grozījumi Latvijas Republikas valsts
robežas likumā”
(16.06.98.)
1.lasījums (steidzams) - 1998.gada 27.augustā (3.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 14.oktobrī (10.sēde)