PIEPRASĪJUMU KOMISIJAS ATZINUMI, REFERĀTI UN ZIŅOJUMI


1996.gada 1.februārī (5.sēde)


Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu
pieprasījumu Ministru prezidentam A.Šķēlem par Ministru
kabineta noteikumu izstrādāšanu humānās palīdzības
sūtījumu ievešanai un sadalei Latvijā


1996.gada 28.martā (16.sēde)


Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu
pieprasījumu finansu ministram A.G.Kreitusam par
Apdrošināto interešu aizsardzības fondu (Pieprasījums
noraidīts)


Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu
pieprasījumu satiksmes ministram V.Krištopanam par
Satiksmes ministrijas organizēto konkursu licences 
izsniegšanā otrajam mobilo sakaru tīklu operatoram
Latvijā (Pieprasījums noraidīts)


1996.gada 16.maijā (8.sēde)


Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu
pieprasījumu finansu ministram A.G.Kreitusam sakarā
ar Latvijas preses izdevumu finansu problēmām1996.gada 23.maijā (9.sēde)


Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu
pieprasījumu vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministram M.Gailim sakarā ar Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas priekšlaicīgi organizētajiem
būvdarbiem Dobeles rajona Gardenē bīstamo atkritumu
novietnes izveidošanai (Pieprasījums noraidīts)


Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu
pieprasījumu vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministram M.Gailim sakarā ar Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas politiku bezdarba problēmas 
tūlītējā risināšanā un uzņēmējdarbības vides uzlabošanā
bezdarba visvairāk skartajos Latvijas reģionos


1996.gada 8.jūlijā (ārkārtas sesija)


Pieprasījumu komisijas atzinums par šā gada 13.jūnija Saeimas
sēdē izskatīto Saeimas deputātu pieprasījumu finansu ministram
A.G.Kreitusam par budžeta iestādēm piešķirto līdzekļu
izlietojumu (kādas ir apstiprinātās finansējuma tāmes, kādas
naudas summas tiek plānotas izlietot komunālajiem maksājumiem, komandējumiem u.c.) (Pieprasījums noraidīts)


1996.gada 5.septembrī (8.sēde)


Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu
pieprasījumu Ministru prezidentam A.Šķēlem Aglonas
katoļu ģimnāzijas atjaunošanas lietā


1996.gada 17.oktobrī (21.sēde)


Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas šā gada 3.oktobra
sēdē izskatīto Saeimas deputātu pieprasījumu Ministru
prezidentam A.Šķēlem par Korupcijas novēršanas likuma izpildi
attiecībā uz nepieciešamību amatpersonām deklarēt bezskaidras
naudas uzkrājumus (Pieprasījums noraidīts)


1996.gada 4.decembrī (35.sēde)


Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu
iesniegto pieprasījumu ekonomikas ministram G.Krastam par
nelikumībām valsts uzņēmuma “Ventspils transporta
ekspedīcija” privatizācijā (Pieprasījums noraidīts)


1997.gada 20.martā (22.sēde)


Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu
iesniegto pieprasījumu Latvijas Bankas prezidentam
E.Repšem un Ministru prezidentam A.Šķēlem par Latvijas
Depozītu banku un Centra banku (Pieprasījums noraidīts)


Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu
iesniegto pieprasījumu Ministru prezidentam A.Šķēlem
un valsts ieņēmumu valsts ministrei A.Počai par Korupcijas
novēršanas likuma izpildi attiecībā uz nepieciešamību
visām valsts amatpersonām deklarēt savus bezskaidras
naudas uzkrājumus (Pieprasījums noraidīts)


Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu
iesniegto pieprasījumu Ministru prezidentam A.Šķēlem
iesniegt Saeimai apstiprināšanai pilnu pārskatu par
valsts un pašvaldību budžetu izpildi 1996.gadā (Pieprasījums noraidīts)


1997.gada 10.aprīlī (1.sēde)


Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu
iesniegto pieprasījumu Ministru prezidentam A.Šķēlem
par Ministru prezidenta, Ministru prezidenta biedru, ministru,
valsts ministru un parlamentāro sekretāru algu paaugstināšanu
(Pieprasījums noraidīts)1997.gada 24.aprīlī (4.sēde)


Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu
pieprasījumu Ministru prezidentam A.Šķēlem un zemkopības
ministram R.Dilbam par zemnieku kreditēšanas politikas
pilnveidošanu un zemniecības saimnieciskā stāvokļa
normalizāciju un saimnieciskās darbības plānošanas
iespējamības nodrošināšanu


Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu
pieprasījumu labklājības ministram V.Makarovam par
sociālās apdrošināšanas jautājumu un pensionēšanas
problēmu risināšanu Latvijā


1997.gada 21.maijā (11.sēde)


Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu
pieprasījumu Ministru prezidentam A.Šķēlem, finansu 
ministram R.Zīlem un valsts ieņēmumu valsts ministrei
A.Počai par Korupcijas novēršanas likuma izpildi attiecībā
uz nepieciešamību visām valsts amatpersonām deklarēt
savus bezskaidras naudas uzkrājumus (Pieprasījums noraidīts)


1997.gada 28.maijā (12.sēde)


Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu 
pieprasījumu Ministru prezidentam A.Šķēlem un
ekonomikas ministram G.Krastam par elektroenerģijas
piegādes monopoluzņēmuma PVAS “Latvenergo” tarifu
paaugstināšanu par 10%, kas noteikta ar 1997.gada 1.maiju,
atcelšanu (Pieprasījums noraidīts)1997.gada 4.jūnijā (14.sēde)


Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu
pieprasījumu Ministru prezidentam A.Šķēlem un satiksmes
ministram V.Krištopanam par starptautisko konkursu sakarā ar
Zilupes rajona Terehovas muitas punkta celtniecību
(Pieprasījums noraidīts)


Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu
pieprasījumu Ministru prezidentam A.Šķēlem sniegt
skaidrojumu kā valsts vadītājam par savu iepriekšējo
darbību un lomu ārvalstu kredītu sadalē (Pieprasījums noraidīts)


1997.gada 18.septembrī (5.sēde)


Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu
pieprasījumu izglītības un zinātnes ministram J.Celmiņam
par izglītības darbinieku algu paaugstināšanas kārtību
saistībā ar 1997.gada budžeta grozījumu 3.panta 6.apakšpunktu


1997.gada 9.oktobrī (10.sēde)


Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu
pieprasījumu Ministru prezidentam G.Krastam, finansu
ministram R.Zīlem un labklājības ministram V.Makarovam
par iespēju VAS “Latvenergo” pārskaitīt ziedojumu
Ls 50 000 Gatim Caunītim roku protēžu iegādei pēc
elektrotraumas transformatoru būdā (Pieprasījums
atsaukts)


Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu 
pieprasījumu zemkopības ministram A.Rāviņam par 
nepieciešamību precīzi fiksēt, cik daudz graudu un no kādiem
reģioniem ir iepirkti Latvijai, kur tie tiek glabāti un kā izmantoti
1996.gadā un 1997.gadā (Pieprasījums noraidīts)1997.gada 16.oktobrī (11.sēde)


Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu
pieprasījumu Ministru prezidentam G.Krastam par
Ministru kabineta piešķirto palīdzību Čehijas Republikai
plūdos cietušajiem (Pieprasījums noraidīts)


1997.gada 23.oktobrī (12.sēde)


Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu
pieprasījumu Ministru prezidentam G.Krastam un finansu
ministram R.Zīlem par to, kādiem valsts uzņēmumiem
(uzņēmējsabiedrībām) vai uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām)
ar valsts kapitāla daļu 1997.gadā ir sniegtas atļaujas
sponsorēšanai un par kādām summām (Pieprasījums noraidīts)


1997.gada 27.novembrī (19.sēde)


Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu
pieprasījumu satiksmes ministram V.Krištopanam sniegt
steidzamu informāciju par Satiksmes ministrijas dienestu
sagatavošanu ziemai (Pieprasījums noraidīts)


Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu
pieprasījumu Ministru prezidentam G.Krastam, finansu
ministram R.Zīlem un valsts ieņēmumu valsts ministrei
A.Počai par sadarbību ar firmu “Crown Agents”
(Pieprasījums noraidīts)


Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu
pieprasījumu zemkopības ministram A.Rāviņam un finansu
ministram R.Zīlem par Lauksaimniecības likuma 10.panta
ceturtās daļas prasības par lauksaimniecības produkcijas
un lauksaimniecībā izmantoto ražojumu un pakalpojumu
cenu un tarifu paritātes nodrošināšanu 1998.gadā 
(Pieprasījums noraidīts)Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu
pieprasījumu Ministru prezidentam G.Krastam, finansu
ministram R.Zīlem un valsts ieņēmumu valsts ministrei
A.Počai par visām alkohola kravām, kas aizturētas Latvijā,
izmantojot sadarbību ar “Crown Agents” (Pieprasījums
noraidīts)


Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu
pieprasījumu Ministru prezidentam G.Krastam, ārlietu
ministram V.Birkavam, satiksmes ministram V.Krištopanam
un ekonomikas ministram A.Sausnītim sniegt motivāciju 
sakarā ar Latvijas-Krievijas robežpunkta neatvēršanu
Vecumos starptautiskiem kravu pārvadājumiem 
(Pieprasījums noraidīts)


Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu
pieprasījumu izglītības un zinātnes ministram J.Celmiņam
par Latvijas valsts palīdzību skolotājiem to tālākizglītošanas
procesā (Pieprasījums noraidīts)


Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu
pieprasījumu Ministru prezidentam G.Krastam, ekonomikas
ministram A.Sausnītim un VARA ministram A.Gorbunovam
par bezdarba problēmas risināšanu Latvijas pagastos un
pilsētās (Pieprasījums noraidīts)


Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu
pieprasījumu Ministru prezidentam G.Krastam, satiksmes
ministram V.Krištopanam un finansu ministram R.Zīlem
par līdzekļiem valsts nozīmes datu pārraides izveidei
(Pieprasījums noraidīts)


Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu
pieprasījumu labklājības ministram V.Makarovam par Daugavpils
rajona slimokases budžeta izpildi 1996.gadā un 1997.gada
pirmajos 9 mēnešos (Pieprasījums noraidīts)Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu
pieprasījumu Ministru prezidentam G.Krastam, finansu
ministram R.Zīlem un valsts ieņēmumu valsts ministrei 
A.Počai par 1997.gada valsts budžeta izdevumu tāmes
programmas 01.03.00, 01.120 “Valsts ieņēmumu un muitas
politikas nodrošināšana” Ls 25 734 735 līdzekļu tēriņam,
t.sk. Ls 9 660 511 līdzekļu tēriņam atalgojumiem
(Pieprasījums noraidīts)


Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu
pieprasījumu Ministru prezidentam G.Krastam, satiksmes ministram V.Krištopanam, tieslietu ministram Dz.Rasnačam
un finansu ministram R.Zīlem par Latvijas novados dzīvojošo
politiski represēto personu nodrošināšanu ar bezmaksas 
braukšanas iespējām vismaz ar kādu transporta veidu 
(Pieprasījums noraidīts)


Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu
pieprasījumu Ministru prezidentam G.Krastam un ekonomikas
ministram A.Sausnītim par energoresursu tarifu aprēķināšanas
metodiku saskaņā ar likuma “Par uzņēmējdarbības regulēšanu
enerģētikā” 27.panta pirmo daļu (Pieprasījums noraidīts)


1998.gada 29.janvārī (3.sēde)


Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu 
pieprasījumu Ministru prezidentam G.Krastam un ekonomikas
ministram A.Sausnītim par valdības veikumu sakarā ar Latvijas
Republikas Augstākās padomes 1993.gada 2.marta lēmuma
“Par Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību
uzņēmumu nomu un nomu ar izpirkumu” spēkā stāšanās
kārtību” 6.punktā uzdoto (Pieprasījums noraidīts)


Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu pieprasījumu Ministru prezidentam G.Krastam un ekonomikas
ministram A.Sausnītim sniegt paskaidrojumu par Energoapgādes
regulēšanas padomes rīcību, 1997.gada 27.novembrī apstiprinot
palielinātu maksimālo dabasgāzes cenu (Pieprasījums noraidīts)Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu
pieprasījumu Ministru prezidentam G.Krastam, izglītības un
zinātnes ministram J.Celmiņam un vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministram A.Gorbunovam par valdības
atbildību par Salaspils Kodolpētniecības centra tālāko likteni
(Pieprasījums noraidīts)


Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu
pieprasījumu Ministru prezidentam G.Krastam, iekšlietu
ministram Z.Čeveram un tieslietu ministram Dz.Rasnačam par
tiesiskās kārtības atjaunošanu uzņēmumā “Runo-Ozolaine”
(SIA “Etalons” filiālē) Bauskas rajona Vecsaules pagastā
(Pieprasījums noraidīts)


Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu
pieprasījumu aizsardzības ministram T.Jundzim par Valsts
aizsardzības koncepciju (Pieprasījums noraidīts)


Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu
pieprasījumu vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministram A.Gorbunovam un labklājības ministram V.Makarovam par firmas “Man-Tess” darbību, kaitējošu
iedzīvotāju veselībai (Pieprasījums noraidīts)


Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu
pieprasījumu Ministru prezidentam G.Krastam un ekonomikas
ministram A.Sausnītim par J.Nagļa atbrīvošanu no Valsts
privatizācijas aģentūras ģenerāldirektora amata (Pieprasījums
noraidīts)


Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu
pieprasījumu Ministru prezidentam G.Krastam sakarā ar
“Grozījumu Ministru kabineta 1997.gada 23.decembra
noteikumos nr.434 “Veselības aprūpes finansēšanas
noteikumi” pieņemšanu” (Pieprasījums noraidīts)1998.gada 5.februārī (4.sēde)


Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu
pieprasījumu Ministru prezidentam G.Krastam un labklājības
ministram V.Makarovam par reorganizējamo slimokasu
parādu nomaksu veselības aprūpes iestādēm (Pieprasījums
noraidīts)


1998.gada 12.februārī (5.sēde)


Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu
pieprasījumu Ministru prezidentam G.Krastam, ekonomikas
ministram A.Sausnītim un finansu ministram R.Zīlem par
likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku
apvidos” izpildīšanu un īpašuma kompensācijas sertifikātu
dzēšanu naudā likumā paredzētajam personu
lokam (Pieprasījums noraidīts)


Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu
pieprasījumu Ministru prezidentam G.Krastam un zemkopības
ministram A.Rāviņam par lauksaimniecībai paredzēto
subsīdiju 3 procentu apmērā no valsts budžeta sadalījuma
(Pieprasījums noraidīts)


Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu
pieprasījumu Ministru prezidentam G.Krastam un ekonomikas
ministram A.Sausnītim par valsts interešu tiesiskās 
aizsardzības nodrošināšanu attiecībā uz valsts mantu - ēku
Rīgā, Elijas ielā 17 (Pieprasījums noraidīts)


1998.gada 19.februārī (6.sēde)


Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu
pieprasījumu Ministru prezidentam G.Krastam un ekonomikas
ministram A.Sausnītim par v/u “Lauku projekts” bilancē
esošo ēku Rīgā, Elijas ielā 17 (Pieprasījums noraidīts)Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu
pieprasījumu Ministru prezidentam G.Krastam un ekonomikas
ministram A.Sausnītim par likumā “Par politiski represētās
personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā
režīmā cietušajiem” 10.panta pirmās daļas izpildes nodrošināšanu
(Pieprasījums noraidīts)


Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu
pieprasījumu satiksmes ministram V.Krištopanam par
vilcienu kustību maršrutā Liepāja-Vaiņode (Pieprasījums
noraidīts)


1998.gada 11.martā (11.sēde)


Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu
pieprasījumu Ministru prezidentam G.Krastam, satiksmes
ministram V.Krištopanam un finansu ministram R.Zīlem par
Rīgas ostas un Rīgas brīvostas, Ventspils un Liepājas
brīvostas kopplatības sadali un kadastrālo vērtību, par 1997.
gadā īpašniekiem (valstij, pašvaldībām, fiziskajām un
juridiskajām personām) maksāto atlīdzību un par to, kuri
valsts ierēdņi ir atbildīgi par maksas iekasēšanu (Pieprasījums
noraidīts)


Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu
pieprasījumu Ministru prezidentam G.Krastam un labklājības
ministram V.Makarovam par Latvijas Invalīdu biedrības un
invalīdu pārstāvju prasību izpildīšanu invalīdu stāvokļa
nepasliktināšanai veselības aprūpes, telekomunikāciju 
pakalpojumu un trūcīgās ģimenes statusa noteikšanas jomā
(Pieprasījums noraidīts)


Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu
pieprasījumu ārlietu ministram V.Birkavam iesniegt visu to
Latvijas un ārzonu uzņēmumu sarakstu, kuri īrē telpas vai
atvēruši pārstāvniecības Latvijas vēstniecībā Maskavā,
Čapligina ielā 3, ieskaitot viesu namu “Tālava” (Pieprasījums
noraidīts)Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu
pieprasījumu Ministru prezidentam G.Krastam un valsts
ieņēmumu valsts ministrei A.Počai saskaņā ar Korupcijas
novēršanas likuma 34.panta otro daļu sniegt VID ģenerāldirektora
rakstveida pārskatu par to, kā valsts amatpersonas ievēro
Korupcijas novēršanas likuma noteikumus (Pieprasījums
noraidīts)


1998.gada 1.aprīlī (15.sēde)


Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu
pieprasījumu satiksmes ministram V.Krištopanam par 
VSK “Rīnūži” privatizāciju (Pieprasījums noraidīts)


Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu
pieprasījumu pašvaldību lietu valsts ministram Ē.Zundam
izvērtēt Baložu pilsētas domes rīcības atbilstību likumam
“Par svētku un atceres dienām” (Pieprasījums noraidīts)


Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu
pieprasījumu Ministru prezidentam G.Krastam, ekonomikas
ministram A.Sausnītim un satiksmes ministram V.Krištopanam
par Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības prasību izpildīšanu
sakarā ar monopolcenu paaugstināšanas kārtību sabiedrisko
pakalpojumu tarifiem un Tarifu regulēšanas padomes pieņemtā
lēmuma par tālruņa abonēšanas maksas un tarifa paaugstināšanu
no 1998.gada 1.aprīļa tūlītēju apturēšanu (Pieprasījums
noraidīts)


Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu
pieprasījumu Ministru prezidenta biedram A.Gorbunovam
par Abrenes jautājuma risināšanu starpvalstu sarunās ar
Krievijas Federāciju (Pieprasījums noraidīts)


Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu
pieprasījumu satiksmes ministram V.Krištopanam par VAS
“Transporta poliklīnika” kustamās un nekustamās mantas
ieguldīšanu SIA “Dzelzceļa veselības centrs”, kura ir
sabiedrība ar privātu kapitālu (Pieprasījums noraidīts)


1998.gada 23.aprīlī (2.sēde)


Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu
pieprasījumu zemkopības ministram A.Rāviņam par 
zemniekus apmierinošiem graudu realizācijas līgumu
slēgšanas nosacījumiem ar labības pārstrādes uzņēmumiem


1998.gada 21.maijā (9.sēde)


Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu
pieprasījumu finansu ministram R.Zīlem par valsts 
budžeta politikas pareizību un atbilstību Latvijas valsts
un iedzīvotāju interesēm (Pieprasījums noraidīts)


Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu
pieprasījumu tieslietu ministram Dz.Rasnačam un ārlietu
ministram V.Birkavam par ANO Ženēvas 1949.gada
konvencijas “Par civilpersonu aizsardzību kara laikā” trešās 
daļas 49.panta beidzamās rindkopas piemērošanu 
civiliedzīvotāju ievešanai Latvijā tās okupācijas laikā
(Pieprasījums noraidīts)


1998.gada 27.maijā (10.sēde)


Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu
pieprasījumu Ministru prezidentam G.Krastam, zemkopības
ministram A.Rāviņam un vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministram A.Gorbunovam par lauksaimniecības
izglītības iestāžu tālāko perspektīvu un labas lauksaimnieciskās
un cita veida agroizglītības attīstību Latvijas laukos
(Pieprasījums noraidīts)1998.gada 16.jūnijā (15.sēde)


Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu
pieprasījumu Ministru prezidentam G.Krastam, iekšlietu
ministram A.Krastiņam un tieslietu ministram Dz.Rasnačam,
lai valdība regulāri ziņotu par Latvijas Republikas pilsoņa
un “Helsinki-86” priekšsēža H.Lāmas meklēšanas gaitu
(Pieprasījums noraidīts)


1998.gada 19.jūnijā (15.sēde)


Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu
pieprasījumu Ministru prezidentam G.Krastam, ekonomikas
ministram L.Strujevičam un finansu ministram R.Zīlem par
likuma “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu
privatizāciju” 52.pantā noteikto garantiju piemērošanu


1998.gada 20.augustā (1.sēde)


Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu 
pieprasījumu Ministru prezidentam G.Krastam, labklājības
ministram V.Makarovam un veselības valsts ministram
V.Jaksonam sniegt paskaidrojumu, kas konkrēti atbildīgs
par destruktīvo darbību, kura saistīta ar Medicīniskās 
ātrās palīdzības stacijas darba sagraušanu (Pieprasījums
noraidīts)


Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu
pieprasījumu Ministru prezidentam G.Krastam, finansu
ministram R.Zīlem un ekonomikas ministram L.Strujevičam
par Ģenerālprokuratūras vajadzībām nopirkto ēku
Dzirnavu ielā 1131998.gada 3.septembrī (4.sēde)


Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu
pieprasījumu Ministru prezidentam G.Krastam par valsts
akciju sabiedrības “Latvenergo” privatizāciju (Pieprasījums
noraidīts)


Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu
pieprasījumu Ministru prezidentam G.Krastam un izglītības
un zinātnes ministram J.Gaigalam sniegt atbildi uz
jautājumiem par situāciju Latvijas Medicīnas akadēmijā
(Izskatīšana pārtraukta)


1998.gada 10.septembrī (5.sēde)


Pieprasījumu komisijas atzinums par deputātu pieprasījumu
Ministru prezidentam G.Krastam un izglītības un zinātnes
ministram J.Gaigalam par to, kāpēc likumīgi ievēlētais
Latvijas Medicīnas akadēmijas rektors J.Vētra nav
apstiprināts likumā noteiktajā kārtībā Ministru kabinetā
(Pieprasījums noraidīts)


Pieprasījumu komisijas atzinums par deputātu pieprasījumu
Ministru prezidentam G.Krastam un izglītības un zinātnes
ministram J.Gaigalam sniegt atbildi uz jautājumiem par
situāciju Latvijas Medicīnas akadēmijā


Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu
pieprasījumu iekšlietu ministram A.Krastiņam un finansu
ministram R.Zīlem par nezināmas izcelsmes graudu
kontrabandu no Igaunijas un par krimināllietas
ierosināšanu par to