LAUKSAIMNIECĪBA


Lauksaimniecības likums
(23.11.95.)
1.lasījums - 1995.gada 7.decembrī (7.sēde)
2.lasījums (nodots atpakaļ komisijai) - 1996.gada 17.jūnijā (17.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 8.jūlijā (ārkārtas sesija)
3.lasījums (pārtraukts) - 1996.gada 17.oktobrī (21.sēde)
3.lasījums - 1996.gada 24.oktobrī (23.sēde)


1996.gada 2.maijā (4.sēde)


Lēmums “Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa
pagarināšanu likumprojektam “Lauksaimniecības
likums””


Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par Latvijas labības tirgu
un valsts labības rezervi””
(06.11.96.)
1.lasījums (noņemts no izskatīšanas) - 1996.gada 19.decembrī (41.sēde)


Likums “Grozījumi likumā “Par Latvijas labības
tirgu un valsts labības rezervi””
(20.02.97.)
1.lasījums - 1997.gada 24.martā (24.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 28.maijā (12.sēde)
3.lasījums - 1997.gada 18.jūnijā (16.sēde)


Likums “Grozījumi likumā “Par norēķiniem ar
nepārstrādātas lauksaimniecības produkcijas ražotājiem””
(28.08.97.)
1.lasījums - 1997.gada 2.oktobrī (9.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 6.novembrī (14.sēde)
3.lasījums - 1998.gada 15.janvārī (1.sēde)


1997.gada 10.septembrī (3.(ārkārtas) sēde)


Lēmums “Par likumu izpildes gaitu lauksaimniecībā
un lauku vides attīstības perspektīvām”


Likums “Grozījumi likumā “Par Latvijas labības
tirgu un valsts labības rezervi””
(06.11.97.)
1.lasījums - 1997.gada 27.novembrī (19.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 15.janvārī (1.sēde)
3.lasījums - 1998.gada 5.februārī (4.sēde)

1998.gada 15.janvārī (1.sēde)

Likumprojekts “Latvijas lauksaimniecības palātas
likums” (Noraidīts)

1998.gada 15.jūnijā (14.(ārkārtas) sēde)

Lēmums “Par Latvijas lauku attīstības programmu”

1998.gada 20.augustā (1.sēde)

Lēmuma projekts “Par valsts intervenci labības tirgū”
(Nav pieņemts)


1998.gada 25.augustā (2.(ārkārtas) sēde)

Lēmums “Par kritisko situāciju labības tirgū”


1998.gada 27.augustā (3.sēde)

Lēmuma projekts “Par valsts intervenci labības tirgū”

1998.gada 3.septembrī (4.sēde)

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par norēķiniem ar
nepārstrādātās lauksaimniecības produkcijas ražotājiem””
(03.09.98.)
1.lasījums (noraidīts) - 1998.gada 16.oktobrī (10.sēde)

Lēmums “Par ārkārtas situāciju Latvijas laukos”
1.lasījums - 1998.gada 3.septembrī (4.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 10.septembrī (5.sēde)


Likumprojekts “Augu aizsardzības likums”
(24.09.98.)
1.lasījums - 1998.gada 16.oktobrī (10.sēde)


1998.gada 29.oktobrī (14.sēde)


Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par augu šķirņu
aizsardzību”