KULTŪRA


Muzeju likums
(06.06.96.)
1.lasījums - 1996.gada 8.jūlijā (ārkārtas sesija)
2.lasījums - 1997.gada 20.februārī (13.sēde)
3.lasījums - 1997.gada 18.jūnijā (16.sēde)


Poligrāfisko un citu izdevumu bezmaksas
obligāto eksemplāru piegādes likums
(06.11.96.)
1.lasījums - 1997.gada 16.janvārī (1.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 19.jūnijā (16.sēde)
3.lasījums - 1997.gada 16.oktobrī (11.sēde)


Likums “Grozījumi likumā “Par presi un citiem
masu informācijas līdzekļiem””
1.lasījums (MK noteikumi) - 1997.gada 29.janvārī (5.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 13.martā (20.sēde)
3.lasījums - 1997.gada 17.aprīlī (2.sēde)


Bibliotēku likums
(06.03.97.)
1.lasījums - 1997.gada 25.martā (24.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 2.aprīlī (15.sēde)
3.lasījums - 1998.gada 21.maijā (9.sēde)


Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par arhīviem””
1.lasījums (MK noteikumi) (nav pieņemts) - 1997.gada 17.aprīlī (2.sēde)


Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par arhīviem””
(08.05.97.)
1.lasījums - 1997.gada 27.novembrī (19.sēde)


Kultūrkapitāla fonda likums
(04.06.97.)
1.lasījums - 1997.gada 19.jūnijā (16.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 20.novembrī (18.sēde)
3.lasījums - 1997.gada 18.decembrī (24.sēde)


1997.gada 18.jūnijā (16.sēde)


Likumprojekts “Likums par valsts kultūras institūcijām”
(Nav pieņemts)


Kultūras institūciju likums
(28.08.97.)
1.lasījums - 1997.gada 4.decembrī (20.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 17.jūnijā (15.sēde)
3.lasījums - 1998.gada 14.oktobrī (10.sēde)


Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par kultūras pieminekļu
aizsardzību””
1.lasījums (MK noteikumi) - 1998.gada 27.augustā (3.sēde)


Likumprojekts “Par autortiesībām un blakustiesībām”
1.lasījums (MK noteikumi) - 1998.gada 27.augustā (3.sēde)


1998.gada 3.septembrī (4.sēde)


Lēmums “Par termiņa pagarināšanu priekšlikumu iesniegšanai
Satversmes 81.panta noteiktajā kārtībā izdotajiem noteikumiem
nr.297 “Par autortiesībām un blakustiesībām””


Likums “Likuma “Par autortiesībām un blakustiesībām” spēka
atjaunošanu”
(14.10.98.)
1.lasījums (steidzams) - 1998.gada 21.oktobrī (12.(ārkārtas) sēde)
2.lasījums - 1998.gada 21.oktobrī (12.(ārkārtas) sēde)