KRIMINĀLPROCESA KODEKSS


Likums “Grozījumi likumā “Latvijas Kriminālprocesa
kodekss””
(01.02.96.)
1.lasījums - 1996.gada 25.aprīlī (3.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 20.martā (22.sēde)
3.lasījums - 1997.gada 12.jūnijā (15.sēde)


1996.gada 8.augustā (1.sēde)


Likumprojekts “Grozījumi Latvijas Kriminālprocesa
kodeksā”


Likumprojekts “Grozījumi Latvijas Kriminālprocesa
kodeksā”
(06.06.98.)
1.lasījums (noraidīts) - 1996.gada 19.septembrī (13.sēde)


Likums “Grozījumi Latvijas Kriminālprocesa
kodeksā”
(05.09.96.)
1.lasījums - 1996.gada 26.septembrī (15.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 24.oktobrī (23.sēde)
3.lasījums - 1997.gada 20.februārī (12.(ārkārtas) sēde)


1997.gada 20.februārī (13.sēde)


Likumprojekts “Grozījumi Latvijas Kriminālprocesa
kodeksā”


Likums “Grozījums Latvijas Kriminālprocesa
kodeksā”
(28.08.97.)
1.lasījums - 1997.gada 4.decembrī (20.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 29.janvārī (3.sēde)
3.lasījums - 1998.gada 28.maijā (10.sēde)


Likums “Grozījums Latvijas Kriminālprocesa
kodeksā”
(28.08.97.)
1.lasījums (steidzams) - 1997.gada 2.oktobrī (9.sēde)
1997.gada 16.oktobrī (11.sēde) - steidzamība noņemta
2.lasījuma - 1997.gada 4.decembrī (20.sēde)
3.lasījums - 1998.gada 15.janvārī (1.sēde)


Likums “Grozījumi Latvijas Kriminālprocesa
kodeksā”
(23.04.98.)
1.lasījums (steidzams) - 1998.gada 6.maijā (6.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 14.oktobrī (10.sēde)