KRIMINĀLLIKUMS UN KRIMINĀLSODU IZPILDES LIKUMS


Likums “Latvijas Republikas Krimināllikums”
(19.08.96.)
1.lasījums - 1997.gada 6.februārī (8.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 11.septembrī (4.sēde)
3.lasījums (pārtraukts) - 1998.gada 11.maijā (7.(ārkārtas) sēde)
3.lasījums - 1998.gada 18.maijā (7.(ārkārtas) sēde)
Otrreizēja caurlūkošana -1998.gada 17.jūnijā (15. sēde)


1997.gada 2.oktobrī (9.sēde)


Lēmums “Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa
pagarināšanu likumprojekta “Latvijas Republikas
Krimināllikums” trešajam lasījumam”


1997.gada 13.novembrī (15.sēde)


Lēmums “Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa
pagarināšanu likumprojekta “Latvijas Republikas
Krimināllikums” trešajam lasījumam”


1998.gada 27.maijā (10.sēde)


Lēmums “Par likuma “Latvijas Republikas Krimināllikums”
otrreizēju caurlūkošanu”


Likums “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās laiku un
kārtību”
(20.08.98.)
1.lasījums (steidzams) - 1998.gada 15.oktobrī (10.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 15.oktobrī (10.sēde)


1998.gada 21.oktobrī (12.(ārkārtas) sēde)


Likumprojekts “Kriminālsodu izpildes likums”