DEPUTĀTI


1995.gada 7.novembrī (1.sēde)

Lēmums “Par deputātu mandātu apstiprināšanu”


1995.gada 30.novembrī (6.sēde)

Lēmums “Par I.Liepas deputāta mandāta apstiprināšanu”
(M.Plātes vietā)1996.gada 25.janvārī (4.sēde)

Lēmums “Par J.Priedkalna deputāta mandāta apstiprināšanu”
(M.Grīnblata vietā)

Lēmums “Par A.Počas deputāta mandāta apstiprināšanu”
(V.Krištopana vietā)


1996.gada 1.februārī (5.sēde)

Lēmums “Par R.Leitenas deputātes mandāta apstiprināšanu”
(D.Turlā vietā)

Lēmums “Par Ģ.V.Kristovska deputāta mandāta
apstiprināšanu” (A.Počas vietā)


1996.gada 8.februārī (6.sēde)

Lēmums “Par K.Leiškalna deputāta mandāta apstiprināšanu”
(M.Gaiļa vietā)

Lēmums “Par E.Inkēna deputāta mandāta apstiprināšanu”
(V.Birkava vietā)


1996.gada 7.martā (12.sēde)


Lēmums “Par Ž.Holšteina deputāta mandāta apstiprināšanu”
(Z.Čevera vietā)

Lēmums “Par V.Stikuta deputāta mandāta apstiprināšanu”
(E.Kažas vietā)1996.gada 28.martā (16.sēde)


Lēmums “Par G.Kleinberga deputāta mandāta apstiprināšanu”
(A.G.Kreitusa vietā)


1996.gada 18.aprīlī (1.sēde)


Lēmums “Par O.Brūvera deputāta mandāta apstiprināšanu”
(E.Jurkāna vietā)


1996.gada 6.jūnijā (12.sēde)


Lēmums “Par Ē.Zundas deputāta mandāta apstiprināšanu”
(M.Gobas vietā)


1996.gada 13.jūnijā (14.sēde)


Lēmums “Par O.Brūvera pastāvīgā deputāta mandāta
apstiprināšanu”

Lēmums “Par I.Kalniņa deputāta mandāta apstiprināšanu”
(Ē.Kažas vietā)


1996.gada 8.augustā (1.sēde)


Lēmums “Par A.Ločmeļa deputāta mandāta apstiprināšanu”
(A.Tuča vietā)

Lēmums “Par V.Stikuta pastāvīgu Saeimas deputāta
pilnvaru apstiprināšanu” (E.Kažas vietā)


1996.gada 19.augustā (3.sēde)


Lēmums “Par deputāta P.Keiša mandāta apstiprināšanu”
(V.Krištopana un A.Počas vietā)


1996.gada 3.oktobrī (17.sēde)


Prezidija ziņojums par deputāta A.Kreitusa pilnvaru
atjaunošanu


1996.gada 24.oktobrī (23.sēde)


Prezidija ziņojums par deputāta Z.Čevera pilnvaru
atjaunošanu


1996.gada 25.novembrī (33.(ārkārtas) sēde)


Prezidija ziņojums par deputāta E.Jurkāna pilnvaru
atjaunošanu


Prezidija ziņojums par deputāta I.Kalniņa pilnvaru izbeigšanu


1996.gada 4.decembrī (35.sēde)


Lēmums “Par deputāta mandāta apstiprināšanu R.Marjašai”
(A.Endziņa vietā)


Lēmums “Par deputāta mandāta apstiprināšanu
J.Ābelem” (R.Apsīša vietā)


Likumprojekts “Par Saeimas deputāta statusu”
(04.12.96.)
1.lasījums - 1997.gada 6.martā (17.sēde)
2.lasījums (noraidīts) - 1997.gada 12.jūnijā (15.sēde)


Likumprojekts “Grozījums likumā “Pilsētas domes, rajona
padomes un pagasta padomes deputātu atsaukšanas kārtība””
(23.01.97.)
1.lasījums (steidzams) - 1997.gada 27.februārī (15.sēde)


Likums “Grozījums likumā “Par pilsētas domes, rajona padomes
un pagasta padomes deputāta statusu””
1.lasījums (MK noteikumi) - 1996.gada 19.augustā (3.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 30.janvārī (5.sēde)
3.lasījums - 1997.gada 17.februārī (12.(ārkārtas) sēde)


1997.gada 24.martā (24.sēde)


Lēmums “Par Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūras
iesniegumu par kriminālvajāšanas uzsākšanu pret Saeimas
deputātu V.Krisbergu”


1997.gada 17.aprīlī (2.sēde)


Lēmums “Par deputāta G.Valdmaņa izslēgšanu uz sešām
sēdēm”


1997.gada 24.aprīlī (4.sēde)


Lēmuma projekts “Par deputāta G.Valdmaņa tiesību
atjaunošanu piedalīties Saeimas sēdēs ar š.g.24.aprīli”
(Noraidīts)


1997.gada 8.maijā (8.sēde)


Lēmums “Par V.Bokas deputāta pilnvaru apstiprināšanu”Lēmuma projekts “Par deputāta G.Valdmaņa tiesību
atjaunošanu piedalīties Saeimas sēdēs ar š.g. 1.maiju”
(Nav izskatāms pēc būtības)


1997.gada 11.jūnijā (15.sēde)


Lēmums “Par V.Dineviča deputāta pilnvaru apstiprināšanu”


1997.gada 18.jūnijā (16.sēde)


Likumprojekts “Saeimas deputātu darbības nodrošinājuma
likums” (Nav pieņemts)


1997.gada 7.augustā (ārkārtas sesija)


Prezidija ziņojums par deputāta mandāta atjaunošanu
D.Turlajam


Prezidija ziņojums par deputātes R.Leitenas pilnvaru
izbeigšanu


Prezidija ziņojums par deputāta mandāta atjaunošanu
V.Krištopanam


Prezidija ziņojums par deputāta P.Keiša pilnvaru
izbeigšanu


1997.gada 28.augustā (ārkārtas sesija)


Lēmums “Par A.Počas 6.Saeimas deputāta pilnvaru
apstiprināšanu”1997.gada 4.septembrī (2.sēde)


Lēmums “Par deputāta pilnvaru apstiprināšanu
P.Keišam” (A.Počas vietā)


1997.gada 18.septembrī (5.sēde)


Lēmums “Par U.Veldres deputāta pilnvaru apstiprināšanu”
(O.Dunkera vietā)


Lēmums “Par I.Birznieces deputāta pilnvaru
apstiprināšanu” (I.Daudiša vietā)


1997.gada 4.decembrī (20.sēde)


Lēmums “Par deputāta G.Valdmaņa izslēgšanu uz
divām sēdēm”


Lēmuma projekts “Par G.Valdmaņa tiesībām piedalīties
šajā Saeimas sēdē pēc darba kārtības 36.jautājuma”


1997.gada 18.decembrī (24.sēde)


Likumprojekts “Saeimas deputātu darbības nodrošinājuma
likums”


1998.gada 23.aprīlī (2.sēde)


Lēmums “Par piekrišanu 6.Saeimas deputāta A.Jirgena
saukšanai pie administratīvās atbildības”1998.gada 21.maijā (9.sēde)


Lēmuma projekts “Par piekrišanu Saeimas deputāta
A.Požarnova saukšanai pie administratīvās atbildības”


1998.gada 27.augustā (3.sēde)


Lēmuma projekts “Par piekrišanu Saeimas deputāta
J.G.Vidiņa saukšanai pie administratīvās atbildības”


Saeimas deputātu darbības nodrošinājuma likums
(14.10.98.)
1.lasījums (steidzams) - 1998.gada 22.oktobrī (13.(ārkārtas) sēde)
2.lasījums - 1998.gada 29.oktobrī (14.sēde)