AUGSTSKOLAS


1996.gada 23.maijā (9.sēde)


Lēmums “Par Augstākās izglītības padomes apstiprināšanu”
(J.Bundulis, M.Eglīte, J.Eglītis, A.Glāzītis, M.Grīnblats,
A.Klotiņš, T.Millers, B.Rivža, J.Zaķis)

Likumprojekts “Grozījumi Latvijas Republikas Augstākās
padomes 1993.gada 23.februāra lēmumā “Par Latvijas
Medicīnas akadēmijas Satversmes apstiprināšanu””
(07.10.96.)
1.lasījums (noraidīts) - 1996.gada 7.novembrī (27.sēde)

Likums “Grozījums Augstskolu likumā”
(07.10.96.)
1.lasījums (noraidīts) - 1996.gada 7.novembrī (27.sēde)
1.lasījums - 1996.gada 25.novembrī (33.(ārkārtas) sēde)
2.lasījums - 1996.gada 12.decembrī (39.sēde)
3.lasījums - 1996.gada 27.decembrī (ārkārtas sesija)

Likumprojekts “Grozījumi Latvijas Republikas Augstākās
padomes 1993.gada 28.aprīļa lēmumā “Par Latvijas
Policijas akadēmijas Satversmes apstiprināšanu””
(07.10.96.)
1.lasījums (noraidīts) - 1996.gada 7.novembrī (27.sēde)

Likums “Par Daugavpils Pedagoģiskās universitātes
Satversmi”
(27.02.97.)
1.lasījums (steidzams) - 1997.gada 24.martā (24.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 10.aprīlī (1.sēde)


1997.gada 27.februārī (15.sēde)


Likumprojekts “Par Latvijas Medicīnas akadēmijas
Satversmi”

Likums “Par Latvijas Universitātes Satversmi”
(13.11.97.)
1.lasījums - 1997.gada 4.decembrī (20.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 15.janvārī (1.sēde)
3.lasījums - 1998.gada 5.februārī (4.sēde)

Likums “Par Rīgas Tehniskās universitātes
Satversmi”
(13.11.97.)
1.lasījums - 1997.gada 4.decembrī (20.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 15.janvārī (1.sēde)
3.lasījums - 1998.gada 5.februārī (4.sēde)

Likums “Par Latvijas Lauksaimniecības universitātes
Satversmi”
(20.11.97.)
1.lasījums - 1997.gada 4.decembrī (20.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 15.janvārī (1.sēde)
3.lasījums - 1998.gada 5.februārī (4.sēde)

Likums “Par Augstākās padomes 1992.gada 18.jūnija
lēmuma “Par Latvijas Mūzikas akadēmijas Satversmes
apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu”
(04.06.98.)
1.lasījums (steidzams) - 1998.gada 16.oktobrī (10.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 16.oktobrī (10.sēde)

Likums “Par Augstākās padomes 1993.gada 28.aprīļa
lēmuma “Par Liepājas Pedagoģiskās augstskolas
Satversmes apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu”
(16.06.98.)
1.lasījums (steidzams) - 1998.gada 16.oktobrī (10.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 16.oktobrī (10.sēde)

Likums “Par Augstākās padomes 1993.gada 28.aprīļa
lēmuma “Par Latvijas Policijas akadēmijas Satversmes
apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu”
(20.08.98.)
1.lasījums (steidzams) - 1998.gada 16.oktobrī (10.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 16.oktobrī (10.sēde)

Likums “Par Augstākās padomes 1992.gada 10.marta
lēmuma “Par Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas 
Satversmes apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu”
(20.08.98.)
1.lasījums (steidzams) - 1998.gada 16.oktobrī (10.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 16.oktobrī (10.sēde)

Likums “Par Latvijas Lauksaimniecības universitātes
mācību un pētījumu saimniecību “Vecauce””
(24.09.98.)
1.lasījums (steidzams) - 1998.gada 16.oktobrī (10.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 16.oktobrī (10.sēde)


1998.gada 14.oktobrī (10.sēde)


Likumprojekts “Par Augstākās padomes 1992.gada
18.jūnija lēmuma “Par Latvijas Kultūras akadēmijas
Satversmes apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu”