TRANSPORTS


Likums "Grozījumi likumā "Par autoceļiem""
(14.10.1993)
1.lasījums - 1993.gada 25.novembrī (12.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 13.janvārī (1.sēde)
3.lasījums - 1994.gada 27.janvārī (4.sēde)


Likums "Auto pārvadājumu likums"
1.lasījums - 1994.gada 28.aprīlī (4.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 1.jūnijā (10.sēde)
3.lasījums - 1995.gada 23.augustā (7.sēde)

Likumprojekts "Grozījumi likumos un Augstākās padomes
lēmumos sakarā ar braukšanas maksas atvieglojumiem
sabiedriskajā transportā"
(05.05.1994)
1.lasījums - 1994.gada 16.jūnijā (14.sēde)
2.lasījums (sadalīts vairākos likumos) - 1994.gada 22.septembrī (4.sēde)

Likums "Par Latvijas Republikas Augstākās
padomes 1993.gada 7.aprīļa lēmuma "Par bezmaksas
braukšanas atļaušanu vispārizglītojošo mācību iestāžu
audzēkņiem" atzīšanu par spēku zaudējušu" (Nepieņemts)
1.lasījums (kopā ar citiem likumdošanas aktiem) - 1994.gada 16.jūnijā (14.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 22.septembrī (4.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 3.novembrī (11.sēde)
3.lasījums - 1994.gada 24.novembrī (15.sēde)

Likums "Likums par ostām"
(12.05.1994)
1.lasījums (steidzams) - 1994.gada 8.jūnijā (11.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 22.jūnijā (16.sēde)

Likums "Grozījumi likumā "Par aviāciju""
1.lasījums - 1994.gada 12.maijā (6.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 16.jūnijā (14.sēde)
3.lasījums - 1994.gada 5.oktobrī (6.sēde)

Likumprojekts "Par Ministru kabineta noteikumiem nr.168
"Latvijas jūrniecības noteikumi (Jūras kodekss)""
1.lasījums - 1994.gada 13.oktobrī (8.sēde)


Likumprojekts "Par ceļu satiksmi"
1.lasījums - 1994.gada 3.novembrī (11.sēde)

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par aviāciju""
(09.03.1995)
1.lasījums (noraidīts) - 1995.gada 27.aprīlī (2.sēde)

1995.gada 11.maijā (5.sēde)

Likumprojekts "Par dzelzceļa tarifu noteikšanu"

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Likums par ostām""
(11.05.1995)
1.lasījums (atlikts) - 1995.gada 18.maijā (6.sēde)