TIESA


1993.gada 9.septembrī (1.sēde) 

Lēmums par tiesnešu pirmstermiņa atbrīvošanu (L.Kreija,
L.Gavare, L.Keršule, U.Brikmanis, A.Osmane, V.Ustinovs)

1993.gada 21.oktobrī (7.sēde) 

Lēmums "Par dažu Latvijas Republikas rajonu (pilsētu)
tiesu tiesnešu iecelšanu" (I.Cence, A.Čerņavska, G.Grīnberga,
I.Janēviča, I.Lagzdiņš, D.Rone, M.Šķendere, I.Vozņuka,
V.Zipa)

Lēmums "Par Augstākās tiesas tiesneša V.Jonikāna
pirmstermiņa atbrīvošanu no amata"

Likums "Par grozījumiem Latvijas Republikas likumā
"Par tiesu varu""
(07.10.1993, 04.11.1993)
1.lasījums - 1993.gada 2.decembrī (13.sēde)
2.lasījums - 1993.gada 2.decembrī (13.sēde)
3.lasījums - 1993.gada 16.decembrī (15.sēde)

1993.gada 4.novembrī (9.sēde) 

Lēmums "Par V.Cīrules apstiprināšanu par Latvijas
Republikas Augstākās tiesas tiesnesi"

1993.gada 9.decembrī (14.sēde)

Lēmums "Par rajonu (pilsētu) tiesu tiesnešu apstiprināšanu"
(S.Amola, D.Andersone, J.Andersons, I.Andžāne, V.Avotiņa,
M.Ābele, J.Bakmanis, B.Baltraite, V.Baltiņa, A.Bērziņa,
A.Biksiniece, D.Blūma, S.Buivide, M.Cara, A.Čumakovs,
Z.Deisone, P.Dzalbe, I.Dzene, V.Gailīte, I.Garda, B.Geimanis,
M.Girne, Ē.Gulbe, G.Gulbinska, J.Isajevs, S.Inberga, E.Kalniņa,
A.Kasakovska, M.Katlapa, A.Kaupuža, J.Kāvis, I.Konošonoks,
D.Kraukle, M.Krotkova, Z.Krūmiņa, U.Ķinis, J.Laukroze,
D.Lazdiņš, A.Leitāne, V.Mahte, A.Miķelsone, H.Muižniece,
J.Mūrniece, A.Papule, I.Poļikarpova, I.Rozīte, A.Saulīte,
V.Silamiķele, I.Skultāne, V.Solovjova, Z.Strazds, I.Šteinerte
V.Šubrovskis, K.Valdemiers, Ž.Vēvere, A.Zariņa, V.Zariņš,
I.Zalužinska)

Lēmums "Par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas
tiesneses I.Labuckas pirmstermiņa atbrīvošanu no amata"

Likums "Tiesnešu disciplinārās atbildības likums"
(13.01.1994)
1.lasījums - 1994.gada 28.aprīlī (4.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 29.septembrī (5.sēde)
3.lasījums - 1994.gada 27.oktobrī (10.sēde)

1994.gada 13.janvārī (1.sēde)

Lēmums "Par dažu Latvijas Republikas rajonu (pilsētu)
tiesu tiesnešu iecelšanu (G.Ozoliņš, V.Siliniece, A.Stikāne)

Lēmums "Par H.Mika apstiprināšanu par Jūrmalas pilsētas
tiesas tiesnesi"

Lēmums "Par Liepājas pilsētas tiesas tiesneša Ē.Štālberga
pirmstermiņa atbrīvošanu no amata"

1994.gada 20.janvārī (3.sēde) 

Lēmums "Par dažu Latvijas Republikas rajonu (pilsētu)
tiesu tiesnešu apstiprināšanu" (J.Svikliņš, B.Tālere, E.Veiss)

1994.gada 10.februārī (6.sēde)

Lēmums "Par Talsu rajona tiesas administratīvās tiesneses
iecelšanu" (A.Grosbaha)

Lēmums "Par dažu Latvijas Republikas rajonu (pilsētu)
tiesu tiesnešu iecelšanu" (S.Kalniņa, A.Strauta)

1994.gada 24.februārī (8.sēde)

Lēmums "Par I.Dzenes apsiprināšanu par Jelgavas
rajona tiesas tiesnesi"

Lēmums "Par dažu Latvijas Saimnieciskās tiesas tiesnešu
apstiprināšanu" (A.Kalvāne, S.Kārkliņa, L.Skreija)

Lēmums "Par Latvijas Saimnieciskās tiesas tiesneses
A.Kļavas pirmstermiņa atbrīvošanu no amata"

1994.gada 24.martā (13.sēde)

Lēmums "Par I.Strautiņas iecelšanu par Rīgas rajona tiesas
administratīvo tiesnesi"

Lēmums "Par dažu Latvijas Republikas rajonu (pilsētu)
tiesu tiesnešu iecelšanu" (E.Valbaks, H.Raščevskis)

Lēmums "Par G.Zemrībo atbrīvošanu no Latvijas Republikas
Augstākās tiesas priekšsēdētāja amata"

1994.gada 30.martā (14.sēde)

Lēmums "Par J.Muižnieka apstiprināšanu par Rīgas
apgabaltiesas tiesnesi un iecelšanu par Rīgas apgabaltiesas
priekšsēdētāju"

1994.gada 21.aprīlī (2.sēde)

Likums "Grozījumi Latvijas Republikas likumā "Par tiesu varu""
(21.04.1994)
1.lasījums - 1994.gada 2.jūnijā (10.sēde)
2.lasījums (steidzams) - 1994.gada 15.jūnijā (13.sēde)

1994.gada 27.aprīlī (3.sēde)

Lēmums "Par T.Brodas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas
Ziemeļu rajona tiesas tiesnesi"

Lēmums "Par dažu Latvijas Republikas rajonu tiesu tiesnešu
iecelšanu" (I.Brūvere, O.Lazdiņa)

Lēmums "Par dažu Latvijas Republikas rajonu tiesu
administratīvo tiesnešu iecelšanu" (A.Bērziņa, O.Cimermanis,
J.Krembergs)

Lēmums "Par Madonas rajona tiesas tiesneses Z.Dombrovskas
pirmstermiņa atbrīvošanu no amata"

1994.gada 12.maijā (6.sēde)

Lēmums "Par A.Guļāna apstiprināšanu par Latvijas Republikas
Augstākās tiesas tiesnesi"

Lēmums "Par I.Z.Šeptera apstiprināšanu par Latvijas
Republikas Augstākās tiesas tiesnesi"

1994.gada 19.maijā (7.sēde)

Lēmums "Par dažu Latvijas Republikas rajonu tiesu tiesnešu
iecelšanu (V.Krūmiņa, Dz.Ozolkāja, E.Sudāre)

Lēmums "Par A.Bukava iecelšanu par Alūksnes rajona
tiesas administratīvo tiesnesi"

Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas Advokatūras
likumā"
(02.06.1994)
1.lasījums - 1994.gada 16.jūnijā (14.sēde)


1994.gada 2.jūnijā (10.sēde)

Lēmums "Par M.Katlapas apstiprināšanu par Latvijas
Republikas Augstākās tiesas tiesnesi"

1994.gada 15.jūnijā (13.sēde)

Lēmums "Par E.Pupova apstiprināšanu par Rīgas 
apgabaltiesas tiesnesi"

Lēmums "Par dažu Latvijas Republikas rajonu tiesu
administratīvo tiesnešu iecelšanu" (I.Lazdiņa, I.Rūķe,
J.Tiltiņš)

Lēmums "Par V.Kančas iecelšanu par Rīgas pilsētas 
Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesi"

1994.gada 21.jūnijā (15.sēde)

Lēmums "Par V.Čiževska apstiprināšanu par Augstākās
tiesas tiesnesi"

1994.gada 22.jūnijā (16.sēde)

Lēmums "Par Augstākās tiesas priekšsēdētāja apstiprināšanu"
(A.Guļāns)

1994.gada 2.septembrī (1.sēde)

Lēmums "Par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas
tiesneses V.Krūmiņas pirmstermiņa atbrīvošanu"

Lēmums "Par Bauskas rajona tiesas tiesneses A.Leitānes
pirmstermiņa atbrīvošanu"

Lēmums "Par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas
tiesas tiesneses I.Voronovas pirmstermiņa atbrīvošanu"

Lēmums "Par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas
tiesas tiesneses A.Zihmanes pirmstermiņa atbrīvošanu"

1994.gada 8.septembrī (2.sēde)

Lēmums "Par Daugavpils pilsētas tiesas tiesneses
R.Zajaces pirmstermiņa atbrīvošanu"

1994.gada 15.septembrī (3.sēde)

Lēmums "Par dažu Latvijas Republikas rajonu tiesu
tiesnešu iecelšanu" (A.Keišs, R.Knabe, L.Kosoja,
L.Kuzmane, D.Mašina, J.Salima)

Lēmums "Par dažu Latvijas Republikas rajonu tiesu
administratīvo tiesnešu iecelšanu" (I.Reiholde,
I.M.Celma, I.Križevica, I.Lavrinoviča, O.Ozolniece,
A.Ulaseviča, L.Zutis)

1994.gada 27.oktobrī (10.sēde)

Lēmums "Par Alūksnes rajona tiesas tiesneša D.Lazdiņa
pirmstermiņa atbrīvošanu"

1994.gada 3.novembrī (11.sēde)

Likumprojekts "Grozījums likumā "Par tiesu varu""

Lēmums "Par Latvijas Republikas Augstākās tiesas
tiesnešu skaitu"

Lēmums "Par R.Krauzes apstiprināšanu par Latvijas
Republikas Augstākās tiesas tiesnesi"

Lēmums "Par dažu Latvijas Republikas rajonu tiesu
tiesnešu iecelšanu" (B.Būmeistere, D.Ķeire, G.Širaka,
A.Vilmanis)

Lēmums "Par R.Paipales iecelšanu par Daugavpils
pilsētas tiesas administratīvo tiesnesi"

1994.gada 24.novembrī (15.sēde)

Lēmums "Par I.Zaļais apstiprināšanu par Rīgas pilsētas
Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi"

Likums "Grozījumi likumā "Par tiesu varu""
(15.12.1994)
1.lasījums - 1994.gada 15.decembrī (19.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 23.februārī (8.sēde)
3.lasījums - 1995.gada 6.aprīlī (17.sēde)

1994.gada 15.decembrī (19.sēde)

Lēmums "Par dažu Latvijas Republikas rajonu tiesu
tiesnešu iecelšanu" (I.Freimane, L.Grauda, A.Kancāne)

Lēmums "Par dažu Latvijas Republikas rajonu (pilsētu)
tiesu administratīvo tiesnešu iecelšanu" (I.Akmeņlauka,
M.Hlamina, J.Karamiševa)

Likums "Grozījumi likumā "Par tiesu varu""
(21.12.1994)
1.lasījums - 1995.gada 27.aprīlī (2.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 7.septembrī (9.sēde)
3.lasījums - 1995.gada 28.septembrī (13.sēde)

1995.gada 19.janvārī (2.sēde)

Lēmums "Par A.Bērziņas apstiprināšanu par Kurzemes 
apgabaltiesas tiesnesi un iecelšanu par Kurzemes
apgabaltiesas priekšsēdētāju"

Lēmums "Par Kurzemes apgabaltiesas tiesnešu apstiprināšanu"
(A.Klaiše, V.Mahte, R.Vīva)

1995.gada 26.janvārī (3.sēde)

Lēmums "Par Rīgas apgabaltiesas tiesnešu apstiprināšanu"
(S.Buivide, M.M.Čerkasova, L.Eihe, M.Goldšmite, O.Putāne,
I.Šteinerte, E.Vernuša, V.Zariņš, A.Zāģeris)

Lēmums "Par P.Dzalbes apstiprināšanu par Zemgales
apgabaltiesas tiesnesi un iecelšanu par Zemgales
apgabaltiesas priekšsēdētāju"

Lēmums "Par Zemgales apgabaltiesas tiesnešu apstiprināšanu"
(D.Andersone, M.Krotkova, I.Preisa, V.Silamiķele)

Lēmums "Par dažu rajonu (pilsētu) tiesu tiesnešu
iecelšanu" (O.Macpāne, J.Vasiļkovskis)

Lēmums "Par dažu rajonu (pilsētu) tiesu administratīvo
tiesnešu iecelšanu (I.Kalniņa, I.Mudele, L.Rieta, A.Strautiņš,
I.Vikmane)

1995.gada 2.februārī (4.sēde)

Lēmums "Par E.Knēgeres apstiprināšanu par Vidzemes
apgabaltiesas tiesnesi un iecelšanu par Vidzemes
apgabaltiesas priekšsēdētāju"

Lēmums "Par K.Valdemiera apstiprināšanu par Latgales
apgabaltiesas tiesnesi un iecelšanu par Latgales
apgabaltiesas priekšsēdētāju"

1995.gada 9.martā (11.sēde)

Likumprojekts "Grozījumi Advokatūras likumā"

Lēmums "Par dažu rajonu (pilsētu) tiesu tiesnešu
iecelšanu" (S.Bakmane, S.Briķe, I.Gorelika, D.Jākobsone,
K.Venckava)

Lēmums "Par dažu rajonu (pilsētu) tiesu administratīvo
tiesnešu iecelšanu" (V.Čeraps, D.Skudra)

Lēmums "Par Daugavpils pilsētas tiesas tiesneses
I.Vozņukas pirmstermiņa atbrīvošanu no amata"

1995.gada 16.martā (12.sēde)

Lēmums "Par Kurzemes apgabaltiesas tiesnešu
apstiprināšanu" (U.Brikmanis, P.Opincāns, I.Rozīte)

Lēmums "Par Latgales apgabaltiesas tiesnešu
apstiprināšanu" (A.Biksiniece, I.Zalužinska)

Lēmums "Par Vidzemes apgabaltiesas tiesnešu
apstiprināšanu" (Z.Krūmiņa, M.Lapiņš)

Lēmums "Par dažu pilsētu tiesu tiesnešu iecelšanu"
(I.Akmeņlauka, I.M.Celma)

Lēmums "Par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas
tiesas tiesneses I.Šultiņas-Šulcas pirmstermiņa
atbrīvošanu no amata"

1995.gada 29.martā (15.sēde)

Lēmums "Par I.Lazdiņas iecelšanu par Madonas rajona
tiesas tiesnesi"

Lēmums "Par I.Beiholdes iecelšanu par Rīgas pilsētas
Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesi"

1995.gada 5.aprīlī (17.sēde)

Lēmums "Par Talsu rajona tiesas tiesneses Z.Deisones
pirmstermiņa atbrīvošanu no amata"


1995.gada 12.aprīlī (19.sēde)

Lēmums "Par dažu rajonu (pilsētu) tiesu tiesnešu
iecelšanu (R.Grīniņa, M.Jansone, A.Kokins, A.Naglis,
S.Sēbriņa, Dz.Sirotjuka, A.Šilova, S.Vasiļevska)

1995.gada 18.maijā (6.sēde)

Lēmums "Par Kuldīgas rajona tiesas tiesneses D.Rones
pirmstermiņa atbrīvošanu no amata"

Lēmums "Par Rīgas rajona tiesas tiesneses V.Zipas
pirmstermiņa atbrīvošanu no amata"

Lēmums "Par Jelgavas rajona tiesas tiesneses I.Križevicas
pirmstermiņa atbrīvošanu no amata"

Lēmums "Par Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas 
administratīvās tiesneses I.Lavrinovičas pirmstermiņa
atbrīvošanu no amata"

1995.gada 25.maijā (8.sēde)

Lēmums "Par A.V.Laufmaņa apstiprināšanu par Vidzemes
apgabaltiesas tiesnesi"

Lēmums "Par dažu rajonu (pilsētu) tiesu tiesnešu 
iecelšanu" (A.Celma, J.Rakevičs, S.Reinholde, R.Vladimirova)

Lēmums "Par J.Kremberga iecelšanu par Ogres rajona
tiesas tiesnesi"

Lēmums "Par dažu rajonu tiesu administratīvo tiesnešu
iecelšanu" (D.Kalniņa, S.Mertena)

Lēmums "Par Daugavpils pilsētas tiesas tiesneses G.Ginteres
pirmstermiņa atbrīvošanu no amata"

1995.gada 22.jūnijā (14.sēde)

Lēmums "Par dažu Zemgales apgabaltiesas tiesnešu
apstirpināšanu" (I.Amerika, D.Prince)

Lēmums "Par dažu rajonu (pilsētu) tiesu tiesnešu
iecelšanu" (D.Baltais, I.Kļaviņa, I.Raciņš, J.Rassa,
V.Ratniece)

1995.gada 19.jūlijā (ārkārtas sesija)

Lēmums "Par A.Saulītes apstiprināšanu par Rīgas
apgabaltiesas tiesnesi"

1995.gada 27.jūlijā (1.sēde)

Lēmums "Par dažu rajonu (pilsētu) tiesu tiesnešu
iecelšanu" (E.A.Balodis, E.Barauska, A.Dzalbe,
I.Litvinoviča)

Lēmums "Par dažu rajonu (pilsētu) tiesu administratīvo
tiesnešu iecelšanu" (L.Dubulta, I.Dzerkale, G.Vilmane)

1995.gada 23.augustā (6.ārkārtas sēde)

Lēmums "Par Latvijas Republikas Augstākās tiesas
tiesnešu skaitu"

1995.gada 30.augustā (8.sēde)

Lēmums "Par Ventspils pilsētas tiesas tiesneses
I.Fišeres pirmstermiņa atbrīvošanu no amata"

1995.gada 13.septembrī (11.sēde)

Lēmums "Par dažu Latvijas Republikas Augstākās 
tiesas tiesnešu apstiprināšanu" (O.Druka-Jaunzems,
A.Kalvāne, A.Zariņa)

Lēmums "Par dažu rajonu tiesu tiesnešu iecelšanu"
(A.Kalnozola, A.Ozerskis, S.Sleišāne, I.Zirnīte)

Lēmums "Par dažu rajonu tiesu administratīvo
tiesnešu iecelšanu" (I.Galeja, S.Maršāne)

1995.gada 21.septembrī (12.sēde)

Lēmums "Par tiesnešu skaitu apgabaltiesās"

1995.gada 28.septembrī (13.sēde)

Lēmums "Par dažu apgabaltiesu tiesnešu
apstiprināšanu" (A.Grūbe, G.Kukaine)

1995.gada 12.oktobrī (16.sēde)

Lēmums "Par Latvijas Saimnieciskās tiesas
priekšsēdētāja vietnieka Z.Špengeļa atbrīvošanu
no amata"

1995.gada 19.oktobrī (17.sēde)

Lēmums "Par dažu Rīgas apgabaltiesas tiesnešu
apstiprināšanu" (A.Briede, E.Cane, L.Gavare,
I.Jēkabsone, J.Krembergs, I.Ose, Ž.Vēvere, A.Vītola,
Dz.Zvaigznekalna)

Lēmums "Par dažu rajonu (pilsētu) tiesu tiesnešu
apstiprināšanu" (I.Cence, A.Čerņavska, G.Grīnberga,
I.Janēviča, I.Lagzdiņš, M.Šķendere)

Lēmums "Par S.Mertenas iecelšanu par Liepājas
pilsētas tiesas administratīvo tiesnesi"


Likums "Par bāriņtiesām un pagasttiesām"
(22.09.1994)
1.lasījums - 1995.gada 31.maijā (9.ārkārtas sēde)
2.lasījums - 1995.gada 26.oktobrī (18.sēde)
3.lasījums - 1995.gada 6.novembrī (20.sēde)

1995.gada 2.novembrī (19.sēde)

Lēmums "Par dažu rajonu (pilsētu) tiesu tiesnešu
iecelšanu" (Z.Cera, D.Grīnberga, S.Hrebtova, I.Meldere, S.Rūtenberga, I.Tābore)

Lēmums "Par G.Vilmanes iecelšanu par Rīgas pilsētas
Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesi"

Lēmums "Par A.Dundura iecelšanu par Ventspils
pilsētas tiesas administratīvo tiesnesi"

1995.gada 6.novembrī (20.sēde)

Lēmums "Par S.Lodziņas apstiprināšanu par 
Augstākās tiesas tiesnesi"