SVĒTKI UN ATCERES DIENAS


Likums "Grozījumi likumā "Par svētku un atceres dienām""
(09.02.1995)
1.lasījums (pārtraukts) - 1995.gada 16.martā (12.sēde)
1.lasījums (steidzams) - 1995.gada 23.martā (14.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 6.aprīlī (17.sēde)

1995.gada 18.maijā (6.sēde)

Likumprojekts "Papildinājums Latvijas Republikas Augstākās
padomes likumā "Par svētku un atceres dienām""

1995.gada 9.augustā (3.sēde)

Likums "Grozījumi likumā "Par svētku un atceres dienām""
1.lasījums (steidzams) - 1995.gada 9.augustā (3.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 21.septembrī (12.sēde)