SOCIĀLIE JAUTĀJUMI


Likums "Grozījumi likumā "Par apdrošināšanu""
1.lasījums - 1993.gada 9.decembrī (14.sēde)
2.lasījums - 1993.gada 9.decembrī (14.sēde)
3.lasījums - 1994.gada 13.janvārī (1.sēde)

Likums "Par grozījumiem Latvijas Republikas
Augstākās padomes 1992.gada 14.aprīļa lēmumā "Par 
neatliekamiem uzdevumiem iedzīvotāju sociālajā
aizsardzībā""
(20.01.1994)
1.lasījums - 1994.gada 28.aprīlī (4.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 28.aprīlī (4.sēde)
3.lasījums - 1994.gada 26.maijā (9.sēde)

Likums "Par sociālo drošību"
(12.05.1994)
1.lasījums - 1994.gada 16.jūnijā (14.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 9.augustā (3.sēde)
3.lasījums - 1995.gada 7.septembrī (9.sēde)

Likums "Par obligāto sociālo apdrošināšanu bezdarba 
gadījumā"
(22.06.1994)
1.lasījums - 1994.gada 10.novembrī (12.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 31.augustā (8.sēde)
3.lasījums - 1995.gada 5.oktobrī (14.sēde)


Likumprojekts "Par sociālo palīdzību un sociālajiem
pabalstiem"
(02.09.1994)
1.lasījums (atlikts) - 1994.gada 10.novembrī (12.sēde)
1.lasījums - 1994.gada 24.novembrī (15.sēde)
2.lasījums (pārtraukts, atdots atpakaļ komisijai) - 1995.gada 25.maijā (8.sēde)

Likums "Par humānās palīdzības sūtījumiem"
(03.11.1994)
1.lasījums - 1995.gada 12.janvārī (1.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 1.jūnijā (10.sēde)
3.lasījums - 1995.gada 10.augustā (3.sēde)

Likums "Par grozījumiem likumā "Par apdrošināšanu""
(19.01.1995)
1.lasījums - 1995.gada 18.maijā (6.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 26.jūlijā (ārkārtas sesija)
3.lasījums - 1995.gada 24.augustā (7.sēde)

Likums "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret
nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"
(22.06.1995)
1.lasījums - 1995.gada 9.augustā (3.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 19.oktobrī (17.sēde)
3.lasījums - 1995.gada 2.novembrī (19.sēde)

Likums "Par sociālo palīdzību"
(22.06.1995)
1.lasījums - 1995.gada 9.augustā (3.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 14.septembrī (11.sēde)
3.lasījums - 1995.gada 26.oktobrī (18.sēde)

1995.gada 9.augustā (3.sēde)

Likumprojekts "Grozījums likumā "Par apdrošināšanu""


Likums "Par slimības un maternitātes pabalstiem"
(23.08.1995)
1.lasījums - 1995.gada 14.septembrī (11.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 26.oktobrī (18.sēde)
3.lasījums - 1995.gada 6.novembrī (20.sēde)