PILSONĪBA


1993.gada 9.septembrī (1.sēde) 

Likumprojekts "Grozījumi un papildinājumi Latvijas
Republikas Augstākās padomes 1992.gada 28.oktobra
lēmumā "Par Latvijas Republikas pilsoņu tiesību atzīšanas
nosacījumiem personām, kuras pirms 1914.gada 1.augusta
dzīvoja Latvijas robežās, un viņu pēcnācējiem""

Likumprojekts "Grozījumi un papildinājumi Latvijas 
Republikas Augstākās padomes 1991.gada 27.novembra
lēmumā "Par Latvijas Republikas Augstākās padomes
1991.gada 15.oktobra lēmuma "Par Latvijas Republikas
pilsoņu tiesību atjaunošanu un naturalizācijas
pamatnoteikumiem" piemērošanu ārvalstīs dzīvojošajiem
Latvijas Republikas pilsoņiem""

Lēmuma projekts "Par kļūdu un neprecizitāšu novēršanu
Latvijas Republikas pilsoņu kopuma apzināšanas procesā"
1993.gada 9.septembrī (1.sēde)
1993.gada 23.septembrī (3.sēde)
1993.gada 7.oktobrī (5.sēde)

Likums "Par grozījumiem Augstākās padomes 1993.gada
2.februārī apstiprinātajā "Pagaidu nolikumā par kārtību,
kādā Latvijas Republikas pilsonību zaudē Latvijas Republikas
pilsoņi, kas izstājas no Latvijas Republikas pilsonības""
(09.09.1993, 23.09.1993)
1.lasījums - 1993.gada 21.oktobrī (7.sēde)
2.lasījums - 1993.gada 21.oktobrī (7.sēde)
3.lasījums - 1993.gada 4.novembrī (9.sēde)


Likumprojekts "Par ārvalstnieku un bezvalstnieku statusu,
kuri ieceļojuši Latvijas Republikā līdz Latvijas Republikas
1992.gada 9.jūnija likuma "Par ārvalstnieku un bezvalstnieku
ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā" spēkā
stāšanās brīdim"
1993.gada 9.septembrī (1.sēde)
1993.gada 16.septembrī (2.sēde)
1993.gada 23.septembrī (3.sēde)
1993.gada 30.septembrī (4.sēde)
1993.gada 7.oktobrī (5.sēde)
1.lasījums (nav pieņemts) - 1994.gada 20.oktobrī (9.sēde)

1993.gada 16.septembrī (2.sēde) 

Likumprojekts "Par 1919.gada 23.augusta Latvijas
Republikas likuma "Par pavalstniecību" atjaunošanu"
1993.gada 16.septembrī (2.sēde)
1993.gada 23.septembrī (3.sēde)

1993.gada 23.septembrī (3.sēde) 

Latvijas Republikas Pilsonības likumprojekts

Likumprojekts "Par kārtību, kādā atjaunojama Latvijas
Republikas likuma "Par pavalstniecību" piemērošana"

Likumprojekts "Par pilsonību"
1993.gada 30.septembrī (4.sēde)
1993.gada 14.oktobrī (6.sēde)

1993.gada 7.oktobrī (5.sēde) 

Likumprojekts "Par bijušo PSRS pilsoņu - bezvalstnieku
statusu Latvijas Republikā"

1993.gada 14.oktobrī (6.sēde) 

Likumprojekts "Likums par pilsonību"

Likumprojekts "Par bezvalstnieku statusu"

1993.gada 25.novembrī (12.sēde) 

Likumprojekti: "Latvijas Republikas Pilsonības likuma
projekts", "Par Latvijas Republikas 1991.gada 23.augusta
likuma "Par pavalstniecību" atjaunošanu", "Par kārtību,
kādā atjaunojama Latvijas Republikas likuma "Par 
pavalstniecību" piemērošana", "Par pilsonību" un "Likums
par pilsonību"
1.lasījums - 1993.gada 25.novembrī (12.sēde)

Latvijas Republikas Pilsonības likums
2.lasījums - 1994.gada 9.jūnijā (12.sēde)
3.lasījums - 1994.gada 21.jūnijā (15.sēde)
Otrreizēja caurlūkošana - 1994.gada 22.jūlijā (ārkārtas sesijas sēde)

1994.gada 10.februārī (6.sēde)

Lēmums "Par Latvijas Republikas pilsoņu tiesību atzīšanas 
nosacījumiem personām, kuras pirms 1914.gada 1.augusta 
dzīvoja Latvijas robežās, un viņu pēcnācējiem"

Likumprojekts "Par grozījumiem likumā "Par ārvalstnieku
un bezvalstnieku ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas
Republikā""
1.lasījums - 1994.gada 12.maijā (6.sēde)

1994.gada 22.jūlijā (ārkārtas sesijas sēde)

Lēmums "Par Pilsonības likuma otrreizējas caurlūkošanas
kārtību"


Likums "Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav
Latvijas vai citas valsts pilsonības"
1.lasījums (atlikts) - 1994.gada 20.oktobrī (9.sēde)
1.lasījums (turpinājums) - 1994.gada 27.oktobrī (10.sēde)
2.lasījums (pārtraukts) - 1995.gada 12.janvārī (1.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 19.janvārī (2.sēde)
3.lasījums - 1995.gada 12.aprīlī (19.sēde)

1994.gada 8.decembrī (17.sēde)

Lēmums "Par Pilsonības likuma izpildes komisijas
izveidošanu"

1995.gada 19.janvārī (2.sēde)

Likumprojekts "Par grozījumiem likumā "Par ārvalstnieku
un bezvalstnieku ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas
Republikā"" (Noraidīts)

1995.gada 2.februārī (4.sēde)

Lēmums "Par deputāta I.Kalniņa atsaukšanu no Pilsonības
likuma izpildes komisijas"

Lēmums "Par deputāta D.Stalta ievēlēšanu Pilsonības
likuma izpildes komisijā"

1995.gada 9.februārī (5.sēde)

Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas Pilsonības
likumā"

Likums "Grozījumi Pilsonības likumā"
1.lasījums (steidzams) - 1995.gada 2.martā (10.sēde)
2.lasījums (steidzams) - 1995.gada 16.martā (12.sēde)


Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par ārvalstnieku un
bezvalstnieku ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas
Republikā""
(29.03.1995)
1.lasījums - 1995.gada 8.jūnijā (12.sēde)

1995.gada 27.aprīlī (2.sēde)

Lēmums "Par Roalda Dobrovenska uzņemšanu Latvijas
pilsonībā"

Lēmums "Par Romualda Ražuka uzņemšanu Latvijas
pilsonībā"

Lēmums "Par Jevgēnijas Ļisicinas uzņemšanu Latvijas
pilsonībā"

1995.gada 18.maijā (6.sēde)

Lēmums "Par Vladlena Dozorceva uzņemšanu Latvijas
pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā"

1995.gada 25.maijā (8.sēde)

Lēmums "Par pilsonības piešķiršanu V.Januškevičam
par īpašiem nopelniem Latvijas labā"

Lēmums "Par pilsonības piešķiršanu I.Vasiļjevam par
īpašiem nopelniem Latvijas labā"

Lēmums "Par pilsonības piešķiršanu G.Orļikovam par
īpašiem nopelniem Latvijas labā"

Lēmuma projekts "Par pilsonības piešķiršanu A.Muzičenko
par īpašiem nopelniem Latvijas labā" (Nav pieņemts)


1995.gada 1.jūnijā (10.sēde)

Lēmums "Par pilsonības piešķiršanu N.Samodurovam par
īpašiem nopelniem Latvijas labā"

Lēmums "Par pilsonības piešķiršanu R.Haradžanjanam
par īpašiem nopelniem Latvijas labā"

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par ārvalstnieku un 
bezvalstnieku ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā"
1.lasījums - 1995.gada 8.jūnijā (12.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 30.augustā (8.sēde)
3.lasījums (noņemts no izskatīšanas) - 1995.gada 28.septembrī (13.sēde)
3.lasījums (pārtraukts) - 1995.gada 5.oktobrī (14.sēde)
3.lasījums (pārtraukts) - 1995.gada 12.oktobrī (16.sēde)

Likumprojekts "Grozījumi Augstākās padomes lēmumā 
"Par Latvijas Republikas likuma "Par ārvalstnieku un 
bezvalstnieku ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā" 
spēkā stāšanās kārtību""
1.lasījums - 1995.gada 8.jūnijā (12.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 30.augustā (8.sēde)

1995.gada 22.jūnijā (14.sēde)

Lēmums "Par pilsonības piešķiršanu V.Duhanovam par
īpašiem nopelniem Latvijas labā"

Lēmums "Par pilsonības piešķiršanu Ņ.Neznamovai par 
īpašiem nopelniem Latvijas labā"

Lēmums "Par pilsonības piešķiršanu S.Izjumovam par
īpašiem nopelniem Latvijas labā"

Likumprojekts "Grozījumi Pilsonības likumā"
(23.08.1995)
1.lasījums - 1995.gada 14.septembrī (11.sēde)

1995.gada 23.augustā (7.sēde)

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par ārvalstnieku un
bezvalstnieku ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas
Republikā"

Lēmums "Par pilsonības piešķiršanu V.Terentjevam par
īpašiem nopelniem Latvijas labā"

Lēmums "Par pilsonības piešķiršanu V.Gavrilovam par
īpašiem nopelniem Latvijas labā"

Lēmums "Par pilsonības piešķiršanu A.Bļugeram par
īpašiem nopelniem Latvijas labā"

Lēmums "Par pilsonības piešķiršanu L.Girskai par
īpašiem nopelniem Latvijas labā"

Lēmums "Par pilsonības piešķiršanu A.Rumjancevam par
īpašiem nopelniem Latvijas labā"

1995.gada 7.septembrī (9.sēde)

Lēmums "Par pilsonības piešķiršanu L.Ivolginai
par īpašiem nopelniem Latvijas labā"

Lēmums "Par pilsonības piešķiršanu T.Lomanei par
īpašiem nopelniem Latvijas labā"

Lēmums "Par pilsonības piešķiršanu G.Knelleram par
īpašiem nopelniem Latvijas labā"

1995.gada 14.septembrī (11.sēde)

Lēmums "Par pilsonības piešķiršanu A.Konoševičam par
īpašiem nopelniem Latvijas labā"

1995.gada 21.septembrī (12.sēde)

Lēmums "Par pilsonības piešķiršanu A.Gandzam par
īpašiem nopelniem Latvijas labā"

Lēmums "Par pilsonības piešķiršanu B.Avramecam par
īpašiem nopelniem Latvijas labā"

1995.gada 26.oktobrī (18.sēde)

Lēmums "Par pilsonības piešķiršanu L.Braunai par
īpašiem nopelniem Latvijas labā"

Lēmums "Par pilsonības piešķiršanu J.Posmetnijam par
īpašiem nopelniem Latvijas labā"