PAŠVALDĪBAS


Likums "Par grozījumiem likumos "Par rajona pašvaldību",
"Par pilsētas pašvaldību", "Par galvaspilsētas Rīgas
pašvaldību", "Par pagasta pašvaldību""
(09.09.1993)
1.lasījums - 1993.gada 23.septembrī (3.sēde)
2.lasījums - 1993.gada 30.septembrī (4.sēde)
3.lasījums - 1993.gada 21.oktobrī (9.sēde)

Pilsētas domes, rajona padomes un pagasta padomes
vēlēšanu likums
(14.10.1993)
1.lasījums - 1993.gada 11.novembrī (10.sēde)
2.lasījums - 1993.gada 16.decembrī (15.sēde)
3.lasījums - 1994.gada 13.janvārī (1.sēde)

1993.gada 11.novembrī (10.sēde) 

Likumprojekts "Par kārtību, kādā atjaunojama "Pilsētu
pašvaldības likuma" piemērošana"

Likumprojekts "Par kārtību, kādā atjaunojama "Likuma
par pagastu pašvaldību" piemērošana"

Likumprojekts "Par kārtību, kādā atjaunojama "Likuma par
pagasta padomes vēlēšanām" piemērošana"

Likumprojekts "Par kārtību, kādā atjaunojama "Likuma par
apriņķa pašvaldību" piemērošana"

Likumprojekts "Par kārtību, kādā atjaunojama "Likuma par
apriņķa valdes un revīzijas komisijas vēlēšanām"
piemērošana"


Likums "Par pašvaldībām"
(20.01.1994)
1.lasījums - 1994.gada 17.februārī (7.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 21.aprīlī (2.sēde)
3.lasījums - 1994.gada 5.maijā (5.sēde)

Likumprojekts "Par pašvaldību iekārtu"
(27.01.1994)
1.lasījums (noraidīts) - 1994.gada 17.februārī (7.sēde)

1994.gada 10.februārī (6.sēde)

Latvijas Republikas Prokuratūras protests "Par atļaujas
došanu Vidzemes priekšpilsētas padomes deputāta A.Ruča
saukšanai pie kriminālās atbildības"

Likums "Par Cēsu rajona Liepas pagasta pagaidu valdes 
izveidošanu"
(03.03.1994)
1.lasījums (steidzams) - 1994.gada 17.martā (11.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 17.martā (11.sēde)

Likumprojekti "Par grozījumiem 1992.gada 16.jūnija likumā
"Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu (uzņēmumu)
privatizācijas kārtību"", "Par grozījumiem un papildinājumiem
likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizāciju"" un
"Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu
privatizāciju""
1.lasījums - 1994.gada 21.aprīlī (2.sēde)

Likums "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību
īpašuma objektu privatizāciju""
1.lasījums - 1994.gada 21.aprīlī (2.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 12.maijā (6.sēde)
3.lasījums - 1994.gada 15.jūnijā (13.sēde)


Likumprojekts "Par papildinājumiem 1992.gada 16.jūnija
likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu (uzņēmumu)
privatizācijas kārtību""
1.lasījums (noraidīts) - 1994.gada 28.aprīlī (4.sēde)

Likumprojekts "Par grozījumu 1991.gada 5.marta likumā
"Par pašvaldību uzņēmumu""
1.lasījums (atlikts) - 1994.gada 28.aprīlī (4.sēde)

Likumprojekts "Par grozījumiem un papildinājumiem 1991.gada
5.novembra likumā "Par pašvaldību īpašumā esošo tirdzniecības,
sabiedriskās ēdināšanas un sadzīves pakalpojumu objektu
privatizāciju""
1.lasījums (noraidīts) - 1994.gada 28.aprīlī (4.sēde)

Likums "Par pašvaldībām"
1.lasījums (steidzams) - 1994.gada 19.maijā (7.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 19.maijā (7.sēde)

1994.gada 26.maijā (9.sēde)

Likumprojekts "Labojumi likumā "Par pašvaldībām""

Likums "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām""
(24.11.1994)
1.lasījums - 1995.gada 26.janvārī (3.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 27.aprīlī (2.sēde)
3.lasījums - 1995.gada 8.jūnijā (12.sēde)

1994.gada 1.decembrī (16.sēde)

Likumprojekts "Grozījumi Pilsētas domes, rajona padomes
un pagasta padomes vēlēšanu likumā"


Likums "Par pašvaldību finansu izlīdzināšanu 1995.gadā"
(01.12.1994)
1.lasījums - 1994.gada 8.decembrī (17.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 22.decembrī (21.sēde)
3.lasījums - 1995.gada 26.janvārī (3.sēde)

1995.gada 19.jūlijā (ārkārtas sesija)

Likumprojekts "Par pašvaldību finansu izlīdzināšanu"