NACIONĀLĀS UN ETNISKĀS GRUPAS


Likumprojekts "Par grozījumiem un papildinājumiem
Latvijas Republikas likumā "Par Latvijas nacionālo un
etnisko grupu brīvu attīstību un kultūras autonomiju""
(09.09.1993)
1.lasījums (noraidīts) - 1993.gada 11.novembrī (10.sēde)

1993.gada 16.decembrī (15.sēde) 

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nacionālo un
etnisko grupu brīvu attīstību un kultūras autonomiju"" 

Likums "Grozījumi likumā "Par nacionālo un etnisko 
grupu brīvu attīstību un tiesībām uz kultūras autonomiju""
(20.01.1994)
1.lasījums - 1994.gada 17.martā (11.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 12.maijā (6.sēde)
3.lasījums - 1994.gada 15.jūnijā (13.sēde)