KRIMINĀLKODEKSS


1993.gada 23.septembrī (3.sēde) 

Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Kriminālkodeksā"

Likumprojekts "Par grozījumiem un papildinājumiem
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā un Latvijas
Kriminālkodeksā"

1993.gada 7.oktobrī (5.sēde) 

Likumprojekts "Par papildinājumiem Latvijas
Kriminālkodeksā"

Likums "Grozījumi Latvijas Kriminālkodeksā"
1.lasījums - 1993.gada 16.decembrī (15.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 27.janvārī (4.sēde)
3.lasījums - 1994.gada 17.februārī (7.sēde)

1994.gada 27.aprīlī (3.sēde)

Likumprojekts "Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas
Kriminālkodeksā"

1994.gada 10.martā (10.sēde)

Likumprojekts "Par grozījumiem un papildinājumiem
Latvijas Kriminālkodeksā, Latvijas Kriminālprocesa
kodeksā un Latvijas Labošanas darbu kodeksā" (Noraidīts)

1994.gada 17.martā (11.sēde)

Likumprojekts "Likums par grozījumiem un papildinājumiem
Latvijas Kriminālkodeksā"

1994.gada 24.martā (13.sēde)

Likumprojekts "Par grozījumu Latvijas Kriminālkodeksā"

1994.gada 30.martā (14.sēde)

Likumprojekts "Par grozījumu Latvijas Kriminālkodeksā"

Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Kriminālkodeksā"

Likumprojekts "Likums par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Kriminālkodeksā"
1.lasījums (noraidīts) - 1994.gada 12.maijā (6.sēde)

Likums "Grozījumi Latvijas Kriminālkodeksā"
1.lasījums - 1994.gada 22.septembrī (4.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 23.februārī (8.sēde)
3.lasījums - 1995.gada 12.aprīlī (19.sēde)

Likumprojekts "Par Ministru kabineta noteikumiem nr.149
"Par grozījumiem Latvijas Kriminālkodeksā""
1.lasījums (nav pieņemts) - 1994.gada 29.septembrī (5.sēde)


Likums "Par grozījumiem Latvijas Kriminālkodeksā"
(27.10.1994)
1.lasījums (steidzams) - 1994.gada 27.oktobrī (10.sēde)
2.lasījums (steidzams) - 1994.gada 15.decembrī (19.sēde)

1994.gada 1.decembrī (16.sēde)

Likumprojekts "Par grozījumiem Latvijas Kriminālkodeksā"

1995.gada 9.februārī (5.sēde)

Likumprojekts "Par papildinājumiem Latvijas
Kriminālkodeksā"

1995.gada 27.aprīlī (2.sēde)

Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Kriminālkodeksa
73.pantā"

Likumprojekts "Papildinājums Latvijas Kriminālkodeksā"
(27.04.1995)
1.lasījums - 1995.gada 8.jūnijā (12.sēde)

Likums "Grozījumi Latvijas Kriminālkodeksā"
(11.05.1995)
1.lasījums - 1995.gada 8.jūnijā (12.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 31.augustā (8.sēde)
3.lasījums - 1995.gada 21.septembrī (12.sēde)

1995.gada 8.jūnijā (12.sēde)

Likumprojekts "Grozījums Latvijas Kriminālkodeksā"

1995.gada 22.jūnijā (14.sēde)

Likumprojekts "Grozījums Latvijas Kriminālkodeksā"


1995.gada 17.augustā (5.sēde)

Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Kriminālkodeksā"

1995.gada 23.augustā (7.sēde)

Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Kriminālkodeksā"

Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Kriminālkodeksā"
1.lasījums - 1995.gada 6.septembrī (9.sēde)

1995.gada 13.septembrī (11.sēde)

Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Kriminālkodeksā"