IZMEKLĒŠANAS KOMISIJA


1993.gada 7.jūlijā (1.sēde) 

Parlamenta izmeklēšanas komisijas izveidošana

1993.gada 13.jūlijā (3.sēde)

Parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidošana, lai
noskaidrotu valsts budžeta izlietojumu, ārvalstu kredītu un
humānās palīdzības izmantošanu, valsts īpašumu pārvaldīšanu
un privatizācijas gaitu, okupācijas armijas, PSKP un VDK
īpašumu pārņemšanu, valsts augstāko amatpersonu rīcību
1991.gada janvārī un augustā, ārpolitisko darbību Latvijas
valsts vārdā un citus svarīgus jautājumus

1993.gada 21.jūlijā (7.sēde)

Par Saeimas izmeklēšanas komisijas Latvijas Republikas
Augstākās padomes un Ministru padomes darbības
izvērtēšanai nodrošināšanu ar informāciju

1993.gada 29.jūlijā (8.sēde) 

Totalitārisma seku dokumentēšanas centra un Totalitāro
režīmu noziegumu izmeklēšanas komisijas darbības
pārbaudei izveidotās komisijas ziņojums

1993.gada 23.septembrī (3.sēde) 

Saeimas Izmeklēšanas komisijas Latvijas Republikas
Augstākās padomes un Ministru padomes darbības
izvērtēšanai ziņojums

Lēmums par Saeimas Izmeklēšanas komisijas Latvijas
Republikas Augstākās padomes un Ministru padomes
darbības izvērtēšanu

1993.gada 9.decembrī (14.sēde) 

Saeimas Izmeklēšanas komisijas iesniegtais Saeimas
lēmuma projekts

1993.gada 16.decembrī (15.sēde) 

Saeimas Izmeklēšanas komisijas ziņojums

1994.gada 10.februārī (6.sēde)

Grozījumi 1993.gada 21.jūlijā izveidotās Saeimas
Izmeklēšanas komisijas sastāvā (atsaukt deputātu
V.Novakšānovu un ievēlēt deputātu J.Kokinu)

1994.gada 12.maijā (6.sēde)

Saeimas Izmeklēšanas komisijas, Latvijas Republikas
Augstākās padomes un Ministru padomes darbības
izvērtēšanai ziņojums un lēmuma projekts par komisijas
turpmāko darbību

1994.gada 2.jūnijā (10.sēde)

Lēmuma projekts "Par izmaiņām Izmeklēšanas komisijas
sastāvā" (Noraidīts)

1994.gada 8.septembrī (2.sēde)

Saeimas Izmeklēšanas komisijas Latvijas Republikas
Augstākās padomes un Ministru padomes darbības
izvērtēšanai gala ziņojums

1994.gada 27.oktobrī (10.sēde) 

Lēmums "Par Parlamentārās izmeklēšanas komisijas
izveidošanu 1992.gadā Latvijas Republikas lauksaimniecības
stabilizācijai un attīstībai piešķirto valdības garantēto kredītu
saņemšanas un izmantošanas likumības un lietderības
izvērtēšanai"

1994.gada 22.decembrī (21.sēde)

Lēmums "Par Parlamentārās izmeklēšanas komisijas
izveidošanu Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas un
kopuzņēmuma "Lattelekom" darbības izvērtēšanai"

1995.gada 19.janvārī (2.sēde)

Lēmums "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lattelekom"
darbības izvērtēšanai izveidotās Saeimas Izmeklēšanas komisijas
locekļu ievēlēšanu"

1995.gada 16.februārī (6.sēde)

Lēmums "Par Saeimas Izmeklēšanas komisijas iecelšanu"
("Lainbanka")


1995.gada 23.februārī (8.sēde)

Lēmums "Par locekļu ievēlēšanu Saeimas Izmeklēšanas
komisijā, lai izmeklētu cēloņus, kuri radījuši finansu krīzi
vairākās Latvijas Republikas komercbankās un līdz ar to
apdraud valsts finansu sistēmas stabilitāti"

Lēmums "Par locekļu ievēlēšanu Parlamentārās izmeklēšanas
komisijā 1992.gadā Latvijas Republikas lauksaimniecības
stabilizācijai un attīstībai piešķirto valdības garantēto kredītu
saņemšanas un izmantošanas likumības un lietderības
izvērtēšanai"

1995.gada 2.martā (10.sēde)

Lēmums "Par SIA "Lattelekom" izveidošanas un darbības
izvērtēšanas parlamentārās komisijas gala ziņojuma
sniegšanas termiņa pagarināšanu līdz 1995.gada 30.aprīlim"

1995.gada 16.martā (12.sēde)

Lēmums "Par deputāta G.Bērziņa atsaukšanu no "Lattelekom"
izmeklēšanas un darbības izvērtēšanas komisijas"

Lēmums "Par deputāta M.Ā.Kalniņa ievēlēšanu "Lattelekom"
izmeklēšanas un darbības izvērtēšanas komisijā"

1995.gada 18.maijā (6.sēde)

Lēmums "Par deputāta J.Bordāna ievēlēšanu "Lattelekom"
darbības izvērtēšanai izveidotās Saeimas izmeklēšanas
komisijas sastāvā"


1995.gada 27.jūlijā (1.sēde)

Lēmuma projekts sakarā ar ziņojumu, ko sniedza
Parlamentārās izmeklēšanas komisija SIA "Lattelekom"
izveidošanas un darbības izvērtēšanai (Pārtraukta
izskatīšana)

1995.gada 3.augustā (2.sēde)

Lēmums sakarā ar ziņojumu, ko sniedza Parlamentārās
izmeklēšanas komisija SIA "Lattelekom" izveidošanas
un darbības izvērtēšanai

1995.gada 21.septembrī (12.sēde)

Lēmums "Par 1992.gadā Latvijas Republikas lauksaimniecības
stabilizācijai un attīstībai piešķirto valdības garantēto
kredītu saņemšanas un izmantošanas likumības un
lietderības izvērtēšanai izveidotās Saeimas Parlamentārās
izmeklēšanas komisijas gala ziņojuma akceptēšanu"

1995.gada 26.oktobrī (18.sēde)

Lēmums "Par Saeimas Izmeklēšanas komisijas "Par finansu
krīzi komercbankās un valsts finansu sistēmas stabilitāti"
gala ziņojuma akceptēšanu"