DROŠĪBAS SPĒKI, AIZSARDZĪBA


1993.gada 12.augustā (10.sēde) 

Likumprojekts par operatīvās meklēšanas darbu

Likums "Par Nacionālās drošības padomes izveidošanu"
(07.10.1993)
1.lasījums (steidzams) - 1993.gada 11.novembrī (10.sēde)
2.lasījums - 1993.gada 11.novembrī (10.sēde)

Likums "Latvijas Republikas Operatīvās darbības likums"
1.lasījums - 1993.gada 30.septembrī (4.sēde)
2.lasījums - 1993.gada 2.decembrī (13.sēde)
3.lasījums - 1993.gada 16.decembrī (15.sēde)

Likumprojekts "Pretizlūkošanas likums"
(02.12.1993, 03.02.1994)


1994.gada 10.martā (10.sēde)

Likumprojekts "Par izlūkošanu" (n), Pretizlūkošanas likuma
projekts (n), Nacionālās drošības iestāžu likuma projekts
(1.lasījums) un Satversmes aizsardzības biroja likuma projekts
(1.lasījums)

Likums "Grozījumi likumā "Par Aizsardzības spēkiem""
1.lasījums - 1994.gada 10.martā (10.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 28.aprīlī (4.sēde)
3.lasījums - 1994.gada 8.jūnijā (11.sēde)

Likums "Par Latvijas Republikas Augstākās padomes
Prezidija un Latvijas Republikas Ministru padomes 1993.gada
21.janvāra lēmuma "Par Latvijas Republikas Aizsardzības
spēku, Zemessardzes, Iekšlietu ministrijas bruņoto formējumu
un Drošības dienesta amatu sadalījumu pēc kvalifikācijas
kategorijām un dienesta pakāpēm un par piemaksām pie
amatalgas" atzīšanu par spēku zaudējušu"
1.lasījums - 1994.gada 10.martā (10.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 28.aprīlī (4.sēde)
3.lasījums - 1994.gada 8.jūnijā (11.sēde)

Likums "Valsts drošības iestāžu likums"
1.lasījums - 1994.gada 10.martā (10.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 21.aprīlī (2.sēde)
3.lasījums - 1994.gada 5.maijā (5.sēde)

Likums "Satversmes aizsardzības biroja likums"
1.lasījums - 1994.gada 10.martā (10.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 21.aprīlī (2.sēde)
3.lasījums - 1994.gada 5.maijā (5.sēde)

Likumprojekts "Latvijas Republikas Detektīvdarbības
likums"
(19.05.1994)
1.lasījums - 1994.gada 26.maijā (9.sēde)

Likums "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas
obligāto valsts dienestu""
(02.06.1994)
1.lasījums - 1994.gada 8.septembrī (2.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 22.decembrī (21.sēde)
3.lasījums - 1995.gada 26.janvārī (3.sēde)

Likums "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas
civilo aizsardzību""
(02.06.1994)
1.lasījums - 1994.gada 8.septembrī (2.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 26.janvārī (3.sēde)
3.lasījums - 1995.gada 2.martā (10.sēde)

Likums "Par valsts aizsardzību"
(08.06.1994)
1.lasījums - 1994.gada 8.septembrī (1.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 29.septembrī (5.sēde)
3.lasījums - 1994.gada 24.novembrī (15.sēde)

Likums "Grozījums likumā "Par Aizsardzības spēkiem"
1.lasījums (kopā ar citiem likumdošanas aktiem) - 1994.gada 16.jūnijā (14.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 22.septembrī (4.sēde)
3.lasījums - 1994.gada 27.oktobrī (10.sēde)

Likums "Par grozījumiem Latvijas Republikas
iekšlietu iestāžu disciplinārreglamentā"
1.lasījums - 1994.gada 5.oktobrī (6.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 10.novembrī (12.sēde)
3.lasījums - 1994.gada 8.decembrī (17.sēde)

Likums "Grozījumi likumā "Par Aizsardzības spēkiem"" 
1.lasījums - 1994.gada 13.oktobrī (8.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 27.oktobrī (10.sēde)
3.lasījums - 1994.gada 24.novembrī (15.sēde)


Likums "Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās 
starptautiskajās operācijās"
(03.11.1994)
1.lasījums - 1994.gada 24.novembrī (15.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 26.janvārī (3.sēde)
3.lasījums - 1995.gada 16.februārī (6.sēde)

Likums "Grozījumi Valsts drošības iestāžu likumā"
(19.01.1995)
1.lasījums - 1995.gada 30.martā (16.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 8.jūnijā (12.sēde)
3.lasījums - 1995.gada 10.augustā (3.sēde)

1995.gada 2.februārī (4.sēde)

Likumprojekts "Par grozījumiem Operatīvās darbības
likumā"

Likums "Par vienošanos starp Igaunijas Republiku, Latvijas
Republiku un Lietuvas Republiku par kopīgas miera
uzturēšanas vienības izveidošanu"
1.lasījums (steidzams) - 1995.gada 16.februārī (6.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 16.februārī (6.sēde)

1995.gada 23.februārī (8.sēde)

Likumprojekts "Grozījumi un papildinājumi likumā "Par
valsts aizsardzību""

1995.gada 9.martā (11.sēde)

Likumprojekts "Grozījumi Operatīvās darbības likumā"

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts aizsardzību"
(29.03.1995)
1.lasījums (atdots atpakaļ komisijai) - 1995.gada 7.septembrī (10.ārkārtas sēde)

Likums "Grozījums Operatīvās darbības likumā"
1.lasījums - 1995.gada 30.martā (16.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 8.jūnijā (12.sēde)
3.lasījums - 1995.gada 10.augustā (3.sēde)

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Aizsardzības
spēkiem""
(25.05.1995)
1.lasījums (atdots atpakaļ komisijai) - 1995.gada 7.septembrī (10.ārkārtas sēde)

Likumprojekts "Obligātā valsts dienesta likums"
(25.05.1995)
1.lasījums (steidzams) - 1995.gada 20.jūlijā (ārkārtas sesija)

Likums "Grozījumi likumā "Par valsts aizsardzību""
(25.05.1995)
1.lasījums - 1995.gada 1.jūnijā (10.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 10.augustā (3.sēde)
3.lasījums - 1995.gada 7.septembrī (9.sēde)

1995.gada 3.augustā (2.sēde)

Lēmuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku
miera uzturēšanas vienību" (Pārtraukts)

1995.gada 9.augustā (3.sēde)

Lēmuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku
miera uzturēšanas vienību" (Atlikts)

1995.gada 17.augustā (5.sēde)

Lēmums "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku miera
uzturēšanas vienību"