DELEGĀCIJAS, PARLAMENTU GRUPAS


1993.gada 12.augustā (10.sēde) 

Saeimas deputātu delegācija Baltijas asamblejā

Pilnvaru apstiprināšana Saeimas deputātu delegācijai
Eiropas padomes Parlamentu asamblejā

Pilnvaru apstiprināšana deputātu delegācijai Eiropas
drošības un sadarbības apspriedes Parlamentu asamblejā

Latvijas un Vācijas parlamentu atbalsta grupa

Latvijas un Francijas parlamentu atbalsta grupa

1993.gada 23.septembrī (3.sēde) 

Latvijas Republikas Saeimas Nacionālās grupas
atjaunošana Parlamentu savienībā


1994.gada 10.martā (10.sēde)

Lēmums "Par Latvijas un Lielbritānijas parlamentu
atbalsta grupas izveidošanu"

Lēmums "Par Latvijas un Itālijas parlamentu atbalsta
grupas izveidošanu"

1994.gada 24.novembrī (15.sēde)

Lēmums "Par Latvijas un Polijas parlamentu atbalsta grupas
izveidošanu"

1995.gada 23.februārī (8.sēde)

Lēmums "Par papildinājumiem Saeimas lēmumā "Par pilnvaru
apstiprināšanu Saeimas deputātu delegācijai Eiropas padomes
Parlamentu asamblejā""

1995.gada 12.aprīlī (19.sēde)

Lēmums "Par Latvijas Republikas un Uzbekijas Republikas
parlamentu atbalsta grupu"

1995.gada 17.augustā (5.sēde)

Lēmums "Par Latvijas un Kuveitas parlamentu atbalsta
grupas izveidošanu"