BIRŽAS


Likums "Grozījumi likumā "Par biržām""
1.lasījums - 1993.gada 9.decembrī (14.sēde)
2.lasījums - 1993.gada 9.decembrī (14.sēde)
3.lasījums - 1994.gada 13.janvārī (1.sēde)


Likums "Par grozījumiem likumā "Par biržām""
(19.01.1995)
1.lasījums - 1995.gada 18.maijā (6.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 26.jūlijā (ārkārtas sesija)
3.lasījums - 1995.gada 24.augustā (7.sēde)