BANKAS 


1993.gada 12.augustā (10.sēde) 

V.Zeiles apstiprināšana par Latvijas Bankas padomes
locekli


Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Banku""
(09.09.1993)
1.lasījums - 1993.gada 23.septembrī (3.sēde)
2.lasījums - 1993.gada 30.septembrī (4.sēde)
3.lasījums (atlikts) - 1995.gada 31.maijā (9.ārkārtas sēde)

1993.gada 7.oktobrī (5.sēde)

Likumprojekts "Par Latvijas Republikas likuma "Par
bankām"" papildināšanu un grozīšanu"

Likums "Grozījumi likumā "Par bankām""
(09.09.1993)
1.lasījums - 1993.gada 11.novembrī (10.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 28.aprīlī (4.sēde)
3.lasījums - 1994.gada 12.maijā (6.sēde)

Likums "Grozījumi likumā "Par Latvijas Investīciju
banku""
1.lasījums - 1993.gada 9.decembrī (14.sēde)
2.lasījums - 1993.gada 9.decembrī (14.sēde)
3.lasījums - 1994.gada 13.janvārī (1.sēde)

1994.gada 26.maijā (9.sēde)

Likumprojekts "Par hipotēkām"

Likums "Par Latvijas Hipotēku un zemes banku" 
(05.05.1994)
1.lasījums - 1994.gada 16.jūnijā (14.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 3.novembrī (11.sēde)
3.lasījums - 1995.gada 12.janvārī (1.sēde)

Likums "Par Līgumu starp Latvijas Republikas un Ziemeļu 
Investīciju banku" 
(21.12.1994)
1.lasījums (steidzams) - 1995.gada 23.februārī (8.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 29.martā (15.sēde)

Likums "Par Latvijas Investīciju bankas vispārējā 
aizņēmuma garantijas līgumu starp Latvijas Republiku
un Eiropas Investīciju banku"
(21.12.1994)
1.lasījums (steidzams) - 1995.gada 23.februārī (8.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 29.martā (15.sēde)

1995.gada 12.aprīlī (19.sēde)

Lēmuma projekts "Par Unibankas privatizācijas pagaidu
apturēšanu" (Nav pieņemts)

1995.gada 11.maijā (5.sēde)

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par bankām""

1995.gada 19.maijā un 24.maijā (7.ārkārtas sēde)

Ministru prezidenta, Latvijas Bankas prezidenta un finansu
ministra ziņojumi par banku krīzi, valsts budžeta izpildes
gaitu un priekšlikumi krīzes pārvarēšanai

1995.gada 1.jūnijā (10.sēde)

Saeimas deputātu jautājumi Ministru prezidentam
M.Gailim par bankas "Baltija" darbību

Ekonomikas ministra J.Zvanītāja atbilde uz Saeimas
deputātu jautājumiem sakarā ar Unibankas
privatizāciju

1995.gada 8.jūnijā (12.sēde)

Ministru prezidenta M.Gaiļa atbilde uz Saeimas deputātu
jautājumiem par banku "Baltija"


Likumprojekts "Par bankas "Baltija" sanāciju un bankrotu"
(19.07.1995)
1.lasījums (noraidīts) - 1995.gada 31.augustā (8.sēde)

Likumprojekts "Noteikumi par komercbanku sanāciju
un bankrotu"
1.lasījums - 1995.gada 27.jūlijā (1.sēde)

Likums "Kredītiestāžu likums"
1.lasījums ("Komercbanku noteikumi") - 1995.gada 27.jūlijā (1.sēde)
2.lasījums ("Par kredītiestādēm")- 1995.gada 30.augustā (8.sēde)
3.lasījums - 1995.gada 5.oktobrī (15.ārkārtas sēde)

Likumprojekts "Noteikumi par fizisko personu
noguldījumu kompensāciju"
1.lasījums - 1995.gada 27.jūlijā (1.sēde)

1995.gada 17.augustā (5.sēde)

Lēmums "Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa
pagarināšanu likumprojektam "Noteikumi par
komercbanku sanāciju un bankrotu" un likumprojektam
"Noteikumi par fizisko personu noguldījumu
kompensāciju" izskatīšanai otrajā lasījumā"