BALTIJAS ASAMBLEJA


1993.gada 12.augustā (10.sēde)

Saeimas deputātu delegācija Baltijas asamblejā

1993.gada 28.oktobrī (8.sēde) 

Par izmaiņām Baltijas asamblejas sastāvā

1994.gada 17.februārī (7.sēde)

Lēmums "Par grozījumiem Baltijas asamblejas Latvijas
delegācijas sastāvā"

1994.gada 27.oktobrī (10.sēde)

Lēmums "Par izmaiņām Baltijas asamblejas Latvijas
delegācijas sastāvā"

1994.gada 10.novembrī (12.sēde)

Lēmums "Par grozījumiem Baltijas asamblejas Latvijas
delegācijas sastāvā"