AMATI


1993.gada 12.augustā (10.sēde) 

J.Eihmaņa apstiprināšana par Latvijas Republikas
Zemessardzes štāba priekšnieku

Likumprojekts par pagaidu ierobežojumiem ieņemt
amatus
(29.07.1993)
1.lasījums (noraidīts) - 1993.gada 4.novembrī (9.sēde)

Likumprojekts "Par amatu ierobežojumiem personām,
kuras aktīvi sadarbojušās ar okupācijas režīmu"
(30.09.1993)
1.lasījums (noraidīts) - 1993.gada 4.novembrī (9.sēde)
1994.gada 5.maijā (5.sēde) - noraidīts

1993.gada 25.novembrī (12.sēde) 

Likumprojekts "Par grozījumiem likumdošanas aktos
jautājumā par kārtību, kādā amatpersonas tiek ievēlētas,
ieceltas vai apstiprinātas amatā, un par Augstākās
padomes komisiju turpmāko pakļautību"

1994.gada 16.jūnijā (14.sēde)

Lēmuma projekts "Par Satversmes aizsardzības biroja
direktora iecelšanu" (L.Kamaldiņš). (Noraidīts)

1994.gada 22.septembrī (4.sēde)

Lēmuma projekts "Par Satversmes aizsardzības biroja
direktora iecelšanu"


1994.gada 5.oktobrī (6.sēde)

Lēmuma projekts "Par Ērika Strautnieka iecelšanu par
Satversmes Aizsardzības biroja direktoru" (Nav pieņemts)

Lēmums "Par Jura Dalbiņa iecelšanu par Nacionālo bruņoto
spēku komandieri"

1995.gada 19.janvārī (2.sēde)

Lēmums "Par J.Eihmaņa iecelšanu par Latvijas Republikas
Zemessardzes komandieri"

1995.gada 23.februārī (8.sēde)

Lēmuma projekts "Par E.Cepurnieka iecelšanu par
Satversmes aizsardzības biroja direktoru" (Nav pieņemts)

1995.gada 12.aprīlī (19.sēde)

Lēmums "Par Satversmes aizsardzības biroja direktora
iecelšanu amatā" (L.Kamaldiņš)

1995.gada 22.jūnijā (14.sēde)

Lēmuma projekts "Par valsts uzņēmuma "Latvijas
Televīzija" ģenerāldirektora pilnvaru termiņa
pagarināšanu" (Atlikts)

Lēmuma projekts "Par valsts uzņēmuma "Latvijas Radio"
ģenerāldirektora pilnvaru termiņa pagarināšanu" (Atlikts)

Lēmuma projekts "Par Latvijas Radio un televīzijas
padomes priekšsēdētāja pilnvaru termiņa pagarināšanu"
(Atlikts)


1995.gada 3.augustā (2.sēde)

Lēmuma projekts "Par Latvijas Bankas prezidenta
atcelšanu no amata" (Noraidīts)

Lēmuma projekts "Par Latvijas Bankas prezidenta
vietnieka atcelšanu no amata" (Noraidīts)

1995.gada 21.septembrī (12.sēde)

Lēmums "Par J.Skrastiņa apstiprināšanu Latvijas
Republikas ģenerālprokurora amatā"