Latvijas Republikas 8.Saeimas

rudens sesijas divdesmit pirmā (ārkārtas) sēde

2004.gada 20.decembrī

Sēdi vada Latvijas Republikas 8.Saeimas priekšsēdētāja

Ingrīda Ūdre.

Darba kārtība
Satura radītajs
Balsojumi


Sēdes vadītāja. Cienījamie kolēģi, sākam otro 20.decembra ārkārtas sēdi! Darba kārtībā iekļautais jautājums ir likumprojekts “Grozījumi likumā “Par dzīvojamo telpu īri””. Trešais lasījums.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā - deputāts Staņislavs Šķesters.

S.Šķesters (Zaļo un zemnieku savienības frakcija).

Cienījamā priekšsēdētāja! Godātie kolēģi! Strādāsim ar likumprojektu, kura reģistrācijas numurs ir 991, - “Grozījumi likumā “Par dzīvojamo telpu īri””. Ir iesniegti 25 priekšlikumi.

1. - Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

S.Šķesters. 2. - Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

S.Šķesters. 3. - Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

S.Šķesters. 4. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

S.Šķesters. 5. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

S.Šķesters. 6. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

S.Šķesters. 7. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

S.Šķesters. 8. - deputātes Šleseres kundzes priekšlikums. Daļēji atbalstīts un iestrādāts komisijas priekšlikumā - 9.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret minētajiem priekšlikumiem.

S.Šķesters. 10. - deputātes Šleseres kundzes priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Atklājam debates.

Deputāte Inese Šlesere.

I.Šlesere (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Cienījamā priekšsēdētāja! Godātie kolēģi! Šā priekšlikuma būtība ir dot iespēju noslēgt beztermiņa īres līgumu tā saucamajos valsts vai pašvaldību dienesta dzīvokļos vai dienesta viesnīcās dzīvojošām ģimenēm ar bērniem, ja pastāv tādi nosacījumi: ja tās ir dzīvojušas šajā dienesta dzīvoklī vai dienesta viesnīcā ne mazāk kā 10 gadus, ja visu šo laiku ir nostrādājušas valsts vai pašvaldības iestādē un ja tās turpina darbu.

Būtībā, kā mēs zinām, runa ir par bijušajām resoru kopmītnēm - ģimenes kopmītnēm, kurās tur dzīvojošie ir it kā “aizķērušies”, jo pēc padomju varas sabrukuma apstājās dzīvokļu celtniecība. Katru gadu šīm ģimenēm ir jāpārslēdz īres līgumi. Telpas parasti ir sliktā stāvoklī, jo, nezinādami, vai termiņš tiks pagarināts, šie cilvēki baidās kaut ko vairāk ieguldīt to remontā, bet pašvaldība līdzekļus šim nolūkam parasti nevar atvēlēt. Spēkā esošā likumdošana atļauj pašvaldībai noņemt šīm telpām dienesta dzīvokļa statusu, tomēr tas parasti tiek darīts, kā jau mēs ļoti labi zinām, tikai attiecībā uz atsevišķiem dzīvokļiem, kuros mitinās augstākas amatpersonas. Pēc šo personu lūguma vai atbalstošu amatpersonu ieteikuma tad arī parasti dienesta dzīvokļa statuss tām tiek noņemts. Vienkāršie darbinieki - tādi kā skolotāji un medmāsas, kas ir pats lielākais ģimenes kopmītņu kontingents, - visbiežāk nevar panākt dienesta dzīvokļa statusa noņemšanu, jo nav neviena, kas par viņiem iestātos.

Atbalstot šo priekšlikumu, tiktu panākts, ka tiktu dota stabila pajumte ģimenēm ar bērniem, kuras ilgāk nekā 10 gadus ir nostrādājušas un turpina darbu skolās vai citās valsts vai pašvaldību iestādēs un visu šo laiku ir mitinājušās ģimenes kopmītnē; un vēl vienā ģimeņu grupā augošajiem bērniem tiktu nodrošinātas ANO Konvencijā par bērnu tiesībām paredzētās tiesības uz mājokli. Ar šo priekšlikumu tiktu panākts, ka dzīvokļa jautājumu sfērā palielinātos to jautājumu īpatsvars, kas tiktu risināti ar likuma, nevis ieteikuma vēstuļu palīdzību.

Es apzinos, ka jautājums par dienesta dzīvokļiem ir sarežģīts un komplicēts, bet, lai aizsargātu ģimenes ar bērniem, ņemot vērā jau iepriekš izklāstītos argumentus, lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu!

Sēdes vadītāja. Deputāts Jānis Lagzdiņš.

J.Lagzdiņš (Tautas partijas frakcija).

Godātā kolēģe Šleseres kundze! Ir saprotama jūsu labā vēlme palīdzēt ģimenēm, kurās ir bērni, bet ir viena problēma. Jūs ierosināt šo noteikumu attiecināt ne tikai uz tām ģimenēm, kuras dzīvo dienesta dzīvokļos, bet arī uz tām, kas dzīvo dienesta viesnīcās. Proti, Latvijā tās ir galvenokārt studentu kopmītnes. Attiecībā uz studentu kopmītņu lietošanu nekādā gadījumā nevar tikt noslēgti klasiskie īres līgumi. Taču attiecībā uz dienesta dzīvokļiem varētu pieņemt jūsu ierosināto normu.

Paldies.

Sēdes vadītāja. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Lūdzu!

S.Šķesters. Jā, paldies!

Kolēģi, komisijā tika skatīts šis jautājums. Pamatdoma ir tā, ka šodien pašvaldības var pieņemt savus saistošos noteikumus, kā jau to minēja arī kolēģe, un dažas pašvaldības to izmanto, kad šiem dienesta dzīvokļiem maina šo statusu. Un, atkarībā no situācijas, ka tur dzīvo ģimenes ar bērniem vai dzīvo ilggadīgi, varbūt var šo situāciju labot.

Lagzdiņa kungs jau minēja tos motīvus, un šeit, priekšlikumā, arī ir šī doma par šīm dienesta viesnīcām un šiem īres griestiem.

Tātad komisija nolēma šo priekšlikumu neatbalstīt tālākai virzīšanai un pieņemšanai trešajā lasījumā.

 

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par 10. - deputātes Ineses Šleseres priekšlikumu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 30, pret - 8, atturas - 38. Priekšlikums nav atbalstīts.

S.Šķesters. 11. - deputātes Seiles priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Atklājam debates. Deputāte Anna Seile.

A.Seile (frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK).

Godātie deputāti! Spēkā esošajā likuma tekstā ir rakstīts, ka pašvaldības dome (padome) “ir tiesīga noteikt” vēl arī citas tās teritorijā dzīvojošu personu kategorijas, kurām varētu sniegt palīdzību. Tātad - ne tikai maznodrošinātām personām. Šī norma ir izteikta tikai tādā varbūtības, vēlmes toņkārtā.

Manuprāt, ir jāpasaka skaidri. Vārdi “ir tiesīga noteikt” ir jāaizstāj ar šādiem vārdiem: pašvaldības dome (padome) “triju mēnešu laikā pēc šī likuma spēkā stāšanās nosaka”. Tātad - nosaka šīs kategorijas, jo var būt ļoti dažādas situācijas.

Rīgas pilsētā varbūt vēl ilgi aizkavēsies pašvaldības domes lēmums par tām personām, kurām pienāktos palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā. Tāpēc es lūdzu šādi konkretizēt šo normu, un man nav saprotams, kāpēc Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija manis iesniegto priekšlikumu ir noraidījusi.

Sēdes vadītāja. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Lūdzu!

S.Šķesters. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija tiešām ir visas šīs likumā par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā ietvertās normas izdiskutējusi kopā ar pašvaldībām, apspriedusi, kāda veida palīdzība būtu jāsniedz; tas ļautu pašvaldībām piešķirt šiem iedzīvotājiem dzīvojamās telpas. Un arī pārejas noteikumos, ja jūs skatāties, tad redzat, ka tajā likumā būs iestrādāta norma, ka pašvaldībai līdz 1.aprīlim ir jāizstrādā šie saistošie noteikumi attiecībā uz šiem palīdzības veidiem, kas ir domāti tieši dzīvokļa jautājumu risināšanai, un, tieši reglamentējot šo trīs mēnešu laiku, faktiski vienā otrā pašvaldībā vispār vairs nebūs jāpieņem šie saistošie noteikumi. Varbūt tos varētu pieņemt tad, kad ir vajadzība pēc šīm normām.

Paldies par uzmanību!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par 11. - deputātes Annas Seiles priekšlikumu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 28, pret - 28, atturas - 23 deputāti. Priekšlikums nav atbalstīts.

S.Šķesters. 12. - Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

S.Šķesters. 13. - deputātes Šleseres kundzes priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Atklājam debates. Deputāte Inese Šlesere.

I.Šlesere (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Cienījamā priekšsēdētāja! Kolēģi! Šā priekšlikuma mērķis ir nodrošināt, lai visas ģimenes gadījumā, ja tās tiek izliktas no dzīvokļa... lai mēs zinātu, ka tādi gadījumi ir bijuši, un lai tās tiktu nodrošinātas ar atbilstošu dzīvojamo telpu pirms ģimenes izlikšanas, nevis ilgu laiku būtu spiestas mitināties dažādās nepiemērotās vietās vai - vēl sliktāk - uz ielas, kamēr pašvaldība ierāda ģimenei citu dzīvojamo platību. Es domāju, ka tas nav pieļaujams, un tieši tādēļ arī ir šis priekšlikums, jo attiecībā uz mazturīgajām izliekamo īrnieku kategorijām spēkā ir 36.3.1 pants par sprieduma izpildes atlikšanu, kamēr tiek ierādīta cita dzīvojamā platība. Tomēr daudzos gadījumos, kad ģimene ir nabadzīga, tās ienākumi dažreiz varbūt par 2 vai 3 latiem pārsniedz pašvaldības noteikto maznodrošinātās personas ienākumu apjomu, un līdz ar to šādas garantijas tai vairs nepienākas. Tādējādi tiesas sprieduma izpilde netiek atlikta, ģimene dažas dienas pēc sprieduma stāšanās spēkā tiek izlikta un rezultātā atrodas uz ielas.

Bieži vien, lai nepieļautu to, ka bērni mitinās nepieņemamos apstākļos, bāriņtiesa pieņem lēmumu bērnus šķirt no ģimenes, ievietojot viņus bērnunamā, patversmē vai kādā citā institūcijā.

Atbalstot manu 13.priekšlikumu, tiktu nodrošināts tas, ka šādas situācijas neveidotos. Respektīvi, ja gadījumā ģimene tiek izlikta no dzīvojamās telpas, tai kopā ar bērniem ir iespējams atrasties normālā dzīvojamā platībā vismaz līdz tam laikam, kamēr tiek atrasta pastāvīgā dzīvesvieta. Ja deputātiem tiešām rūp tas, lai, iespējams, ģimene ar bērniem netiktu izlikta uz ielas, un ja deputāti patiešām vēlas šo situāciju novērst, tad es aicinu jūs to apliecināt ar savu balsojumu, atbalstot šo priekšlikumu.

Paldies par uzmanību!

Sēdes vadītāja. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Ja ne, lūdzu deputātus balsot par 13. - deputātes Šleseres priekšlikumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 61, pret - nav, atturas - 17. Priekšlikums ir atbalstīts.

S.Šķesters. Tātad 13.priekšlikums ir atbalstīts.

14. - Juridiskā biroja priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

S.Šķesters. 15. - Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

S.Šķesters. 16. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

S.Šķesters. 17. - Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

S.Šķesters. 18. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

S.Šķesters. 19. - Juridiskā biroja priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

S.Šķesters. 20. - deputātes Seiles priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Atklājam debates. Deputāte Anna Seile.

A.Seile (frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK)

Godātie deputāti! Tik tiešām denacionalizēto namu īrnieku situācija ir neapskaužama, un ir labi saprotams, ka nav cerību samaksāt namīpašnieka pieprasīto aizvien pieaugošo īres maksu, un tāpēc varētu secināt, ka īres griestu termiņš ir jāpagarina. Bet tikai ir jautājums - uz cik ilgu laiku? Jo tuvojas un pienāks pašvaldību vēlēšanas, paies 9.Saeimas vēlēšanas, bet vēl netiks virzīti nekādi priekšlikumi un varbūt netiks veikti nekādi pasākumi, lai šo situāciju normalizētu.

Un es vēl gribu piebilst, ka visa vaina varbūt ir tur, ka šis likums “Par dzīvojamo telpu īri” ir pieņemts 1993.gada 1.aprīlī, pareizāk sakot, tas ir izsludināts 1.aprīlī, bet uz to jau mēs vainu nevaram novelt. Un, redzot to, ka šāgada budžetā netiek iedalīti pienācīgie līdzekļi un arī nākamā gada budžetā nav paredzēti līdzekļi īrnieku problēmu risināšanai, nekas cits neatliek, kā vien šo termiņu pagarināt. Un tāpēc mans nodoms bija samazināt termiņu, kurā tiek saglabāti samērā augstie īres griesti līdz 2007.gadam. Un tad nekavējoties jau nākamā gada valsts budžeta grozījumos būtu jāsāk plānot dažādus pasākumus un kompensācijas dzīvokļu īrniekiem un dažreiz varbūt arī namīpašniekiem, lai viņi spētu savus namus sakārtot tā, ka tajos īrnieki varētu dzīvot normālos apstākļos.

Un vēl es gribu atgādināt, ka arī sertifikātu izmantošanas termiņš pašreiz spēkā esošajā likumā ir tikai līdz nākamā gada beigām.

Tātad, pat ja palīdzības veidā kādam no īrniekiem tiktu iedots dzīvoklis valsts vai pašvaldības ēkā, pēc 2005.gada beigām privatizēt šo dzīvokli par sertifikātiem vairs nebūtu iespējams.

Un tāpēc mūsu partijas un frakcijas nostāja ir tāda, ka vajag aizstāvēt denacionalizēto namu īrniekus, bet tas ir jādara tūlīt, nekavējoties, lai beidzot izbeigtu šo lielo neziņu, kas Saeimā valda kopš 1993.gada 1.aprīļa.

Sēdes vadītāja. Deputāts Staņislavs Šķesters.

S.Šķesters (Zaļo un zemnieku savienības frakcija).

Cienījamie kolēģi! Mēs otrajā lasījumā pieņēmām normu, ka pašreiz šie īres griesti saglabājas vēl uz trijiem gadiem. Tātad 2005.gadā ir 60 santīmi par kvadrātmetru, 2006.gadā - 72 santīmi un 2007.gadā - 84 santīmi par kvadrātmetru. Tāpēc pašreiz pašvaldības faktiski nevar piedāvāt dzīvokļus saskaņā ar izmitināšanas plānu, lai tos varētu realizēt šo denacionalizēto namu īrniekiem, kur viņi varētu palikt, ja gadījumā tiek apstiprināta norma, ko piedāvājusi Seiles kundze, - pagarināt uz vienu gadu.

Šodien šī mājokļu celtniecības programma Rīgas Domē praktiski ir skaidra, ka ir uzbūvēts tūkstotis dzīvokļu, bet piedāvātais pakalpojuma vai palīdzības veids tomēr mūs neapmierina, ja, teiksim, tikai vienu gadu saglabājas šī norma.

Otra lieta. Bija konsultācijas ar Rīgas pašvaldību, un tad, ja šie īres griesti tomēr tiek saglabāti un ir noteikta.... ir zināma šī summa, šie maksājumi par īres kvadrātmetru, tad, teiksim, Rīgas Domei nākamgad šai sociālajai palīdzībai būtu vajadzīgi aptuveni 600 000 latu, 2006.gadā būtu vajadzīgs miljons latu pabalstiem, bet 2007.gadā - 1 miljons 600 000 latu. Teiksim, ja pastāv šī regulācija, tad pašvaldība arī zina, cik līdzekļu iestrādāt savos budžetos, cik to ir nepieciešams, cik cilvēku varētu vērsties pēc šīs palīdzības un cik cilvēkiem šo palīdzību būtu iespējams sniegt.

Trešais jautājums. Nupat tika rūpīgi izstrādāts likums par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, kurš ir nodots pieņemšanai Saeimā trešajā lasījumā. Tur tika iestrādātas šīs normas, šie daudzie palīdzības veidi. Pirmo reizi tika iestrādāta norma par vienreizēju palīdzību tieši no valsts puses - tie ir tā saucamie dzīvokļu atbrīvošanas pabalsti (50% no šīm izmaksām sedz valsts). Un otra lieta ir tā, ka ir iestrādāta norma par kredītgarantiju fondu jeb garantiju fondu, kur valstij jāiedala līdzekļi, kuri ļautu denacionalizēto namu īrniekiem rast iespēju vai nu iegādāties dzīvokli, vai arī pārvietoties uz citām vietām, kur viņi varētu samaksāt šos maksājumus.

Es domāju, ka šajā sakarā ir jāpiemin arī vēstule, kuru saņēmām no Starptautiskās īrnieku savienības. Viņi ir ANO konsultanti, un viņi saka, ka attiecībā uz ikvienu mājokļa jautājumos pieņemtu lēmumu mums ir jāizvērtē tās sekas, kas var rasties, kad liela daļa cilvēku tomēr nonāk uz ielas vai kad viņu, teiksim, prasības attiecībā uz mājokli netiek apmierinātas.

Zaļo un zemnieku savienības frakcija iestājas par īres griestu saglabāšanu. Ir skaidrs, ka šajā periodā ir iespējas gan pašvaldībām, gan valstij mēģināt šos jautājumus risināt tā, lai pēc trim gadiem nebūtu tādu cilvēku, kuri būtu kritiskā situācijā attiecībā uz mājokli.

Un tāpēc šie palīdzības veidi tika sagrupēti: ir pašvaldības palīdzība, ir valsts palīdzība, un ir arī privātpersonu atbalsta programma. Šodien, lemjot par valsts budžetu, jūs atbalstījāt to normu, ka neapliek ar nodokļiem tos namīpašniekus, kuri sniedz palīdzību saviem īrniekiem pārcelšanās gadījumos vai arī citos gadījumos.

Tāpēc es lūdzu tomēr neatbalstīt šo Seiles kundzes priekšlikumu, atstāt otrajā lasījumā pieņemto normu.

Paldies par uzmanību!

Sēdes vadītāja. Deputāts Pēteris Tabūns.

P.Tabūns (frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK).

Cienījamie kolēģi! Šis risinājums, ko atbalsta atbildīgā komisija, ir variants par to nēzdodziņu: izvelk gan, bet naudiņas nav. Palīdzības nav! Tur jau ir tā lieta.

Seiles kundze, kad likumprojekts tika gatavots izskatīšanai otrajā lasījumā, iesniedza priekšlikumu saglabāt īres griestus uz pusgadu - tikai tādēļ, lai šajā laikā izstrādātu palīdzības pasākumu kompleksu, tas ir veidus, kādos cilvēkiem, kuri nespēs samaksāt īri, to kompensētu no valsts un no pašvaldības naudas. Saglabāt uz pusgadu! Diemžēl jūs nepiekritāt, vairums Saeimas nepiekrita, šim variantam. Tagad Seiles kundze ir jums piedāvājusi priekšlikumu saglabāt tos uz vienu gadu - faktiski ar to pašu domu: lai šī gada laikā veiktu to, kas ir jāveic valstij un pašvaldībām, lai beidzot ķertos pie praktiskas palīdzības sniegšanas šiem cilvēkiem. Jo, ja saglabājam vēl uz trim gadiem īres griestus un turklāt paaugstinām tos, tad pēc trim gadiem tie jau būs 84 santīmi. Vai cilvēki šos 84 santīmus par vienu kvadrātmetru spēs samaksāt, ja liela daļa viņu jau šodien nevar samaksāt 48 santīmus? Valdība un pašvaldības atkal varēs mierīgi gulēt šos trīs gadus, tāpat kā gulēja septiņus! Septiņi gadi tika doti tieši tādēļ, lai nokārtotu šo lietu, lai valsts sniegtu palīdzību cilvēkiem. Bet nē! Un tagad atkal tas pats. Paies trīs gadi, un mēs atkal būsim turpat, kur esam.

Jā, arī apvienība “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK visās Saeimās ir aizstāvējusi īrniekus, kuri dzīvo denacionalizētajās mājās. Tāpēc jau mēs toreiz piekritām un noteicām tos septiņus gadus, lai cilvēkus neizliktu uz ielas. Bet nevar tā turpināties mūžīgi! Jāņem vērā arī tas, ka nami grūst, namīpašnieki nevar sakārtot tos. Un īrniekiem nākas meklēt palīdzību, sūdzēties par namīpašniekiem, kuri nespēj sagādāt normālus dzīves apstākļus. Nespēj, jo viņiem pietrūkst līdzekļu.

Lūk, tā vajadzētu risināt šīs lietas, nevis atkal atlikt uz trim gadiem: “Tad jau redzēs!” Redziet, sola, ka sakārtos. Saka, ka Rīgas Dome ceļot namus. Ziniet, tā celtniecība droši vien ir tikai par 0,05 procentiem, un, ja tādā tempā tā turpināsies, tad vēl būs vajadzīgi 20 vai 30 gadi, lai nodrošinātu šos cilvēkus ar dzīvokļiem. Tā taču nav nekāda palīdzība! Tā ir vienkārši jautājuma vai problēmas risināšanas novilcināšana, atlikšana uz šeit minētajiem trim gadiem.

Tāpēc es lūdzu: kolēģi, saprotiet to un atbalstiet šo Annas Seiles priekšlikumu!

Sēdes vadītāja. Deputāts Juris Sokolovskis.

J.Sokolovskis (politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija).

Godātie kolēģi! Ko piedāvā frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK? Frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK ierosina samazināt īres griestu darbības termiņu no trim gadiem uz vienu gadu. Tas nozīmē, ka pēc gada katrs no denacionalizēto namu īrniekiem saņems brīdinājumu - tādu pašu, kādu viņi ir saņēmuši tagad, - brīdinājumu par to, ka jāmaksā 5 lati, 3 lati, 2 lati... Ir pat gadījumi, ka pat 10 latu par 1 kvadrātmetru. Vai to jūs gribat panākt, cienījamie kolēģi no frakcijas “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK?

Otrs aspekts. Ļoti patīkami bija dzirdēt to, ka “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK aizstāv denacionalizēto namu īrniekus. Šeit pirms pusstundas bija balsojums par to, ka vajag iedalīt 20 miljonus... Kad PCTVL frakcija ierosināja līdzekļus šīs problēmas risināšanai paredzēt nākamā gada budžetā, tad frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK neatbalstīja šo priekšlikumu.

Vēl viens moments. Apvienība “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK bija pie varas - es precīzi nezinu - astoņus gadus, bet visos šajos gados neviens santīms netika iedalīts šo problēmu risināšanai. Neviens santīms! Kāpēc tā, kolēģi? Jūs taču arī bijāt pie varas Rīgas Domē, bet jūsu vadības laikā Rīgas Dome netika uzbūvējusi nevienu dzīvojamās telpas kvadrātmetru. Kāpēc tā, kolēģi?

Tagad jūs piedāvājat priekšlikumu samazināt īres griestu darbības termiņu no trim uz vienu gadu. Bet jūs taču redzat, ka ar šo gadu neviens to problēmu neatrisinās, jo budžetā nav iedalīta nauda!

(No zāles dep. P.Tabūns: “Vajag domāt!”)

Aicinu balsot pret šo priekšlikumu!

Sēdes vadītāja. Deputāts Vladimirs Buzajevs.

V.Buzajevs (politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija).

Godātie kolēģi! Šo Seiles kundzes, frakcijas “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK deputātes, priekšlikumu nevar skatīt, atraujot to no konteksta. Jo šeit tika noraidīts PCTVL frakcijas priekšlikums, lai budžetā tomēr rezervētu konkrētas naudas summas denacionalizēto māju īrnieku jautājuma risināšanai; arī Sokolovska kunga iesniegtais 23.priekšlikums, kurš attiecas uz šo likumu, nav atbalstīts, jo tas ir analoģisks priekšlikums.

Atbalstīt šo priekšlikumu - tā būtu praktiski šo deputātu, šo frakciju pašnāvība. Jo denacionalizēto namu īrnieki paliek bez jebkādas valsts aizsardzības, tāpēc ka Rīgas Dome tiešām nevarēja ātri uzbūvēt namus, kaut gan mēs sākām šo plašo programmu kopā ar sociāldemokrātiem, kas bija šeit pie varas. Protams, mūsu priekšvēlēšanu programmā arī ir paredzēta šīs būvniecības paplašināšana gan par Rīgas Domes budžeta līdzekļiem, gan arī piesaistot privātkapitālu. Tomēr tas viss paliek ļoti lēni, jo viena daudzdzīvokļu nama būvniecības izmaksas ir ne mazākas kā 1 miljons latu.

Un tāpēc nedrīkst tā darīt!

Aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu!

Sēdes vadītāja. Deputāts Pēteris Tabūns - otro reizi.

P.Tabūns (frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK).

Sokolovska kungs, es jums ieteiktu padomāt, kad jūs lasāt priekšlikumu, un tikai tad skriet uz tribīni un runāt. Pēc būtības tas, ko jūs teicāt, ir muļķības. Annas Seiles priekšlikums termiņu nevis saīsina, bet pagarina uz vienu gadu. Jo pašlaik likumā ir skaidri un gaiši ierakstīts, ka no 1.janvāra īres griesti vairs nepastāv. Tur ir tā būtība! Mēs tātad pagarinām - un, es tam arī piekrītu - vēl uz vienu gadu, lai šajā laikā, kā es jau stāstīju, izstrādātu un pieņemtu kompensāciju mehānismu, kādā veidā valsts un pašvaldība palīdzēs īrniekiem apmaksāt šos īres pakalpojumus.

Sēdes vadītāja. Deputāts Boriss Cilevičs.

B.Cilevičs (Tautas saskaņas partijas frakcija).

Cienījamie kolēģi! Patiešām mums ir jābūt pilnīgai skaidrībai, par ko mēs balsojam. Diemžēl Tabūna kungs vienkārši dezinformē gan kolēģus, gan radioklausītājus.

Tabūna kungs, paskatieties, lūdzu, otro lasījumu! Mēs strādājam ar otrajā lasījumā pieņemto tekstu. Un tur viss ir pateikts. Jūs runājāt par to likuma variantu, kurš šobrīd ir spēkā, bet divos lasījumos jau ir nobalsoti grozījumi. Tā ka, lūdzu, izlasiet jūs pats, pirms aicināt uz kaut ko! Un padomājiet arī par to, ka Saeima jau zināmu darbu beidzot ir izdarījusi. Labāk vēlu nekā nekad!

Tagad šie grozījumi divos lasījumos jau ir pieņemti, tā ka es nezinu... Jūs esat tik pieredzējis deputāts, nu tad izlasiet pats, uz ko jūs aicināt! Diemžēl šis 20.priekšlikums nenāk par labu tiem cilvēkiem, kuri dzīvo denacionalizētajās mājās. Tas saīsina to laiku, kad, kaut gan palēnināti, bet tomēr zināmi ierobežojumi, tā saucamie īres griesti, pastāvēs. Tā ka nevajag melnu pasniegt kā baltu.

Paldies par uzmanību!

Sēdes vadītāja. Deputāts Kārlis Šadurskis.

K.Šadurskis (frakcija “Jaunais laiks”).

Cienījamā sēdes vadītāja! Godātie kolēģi! Tas, ko mēs šobrīd dzirdam no šīs tribīnes gan “par”, gan “pret”, ļoti atgādina priekšvēlēšanu aģitāciju. Nav jau liela māksla ierakstīt Valsts budžeta likuma projektā 20 miljonus, lai uzmestos par maznodrošināto aizstāvjiem, labi zinot, ka budžetā tādas naudas nav un ka šo priekšlikumu pieņemt nav iespējams.

Es gribu uzdot pretjautājumu: “Ko Rīgas Dome, kuru vada kreisās partijas, to skaitā PCTVL, jo pamatā tā ir Rīgas problēma... ko Rīgas Dome ir izdarījusi denacionalizēto namu īrnieku labā?” Atbilde ir ļoti vienkārša - absolūti neko! Līdz ar to šodien nobalsot vienādi vai otrādi, teikt vienādi vai otrādi kaismīgas runas nav liela māksla. Jautājums ir - ko mēs reāli varam izdarīt? Un tāpēc visi skati šodien ir vērsti uz reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministru, vai līdz 1.martam izdosies izstrādāt reālu programmu. Un, lai Dievs dod, ka izdotos, tāpēc palīdzēsim ministram šo darbu darīt!

Tāpat visi skati ir vērsti uz finanšu ministru. Viņu gan mēs šobrīd neredzam zālē, bet tas nekas! Domās skatīsim viņu šeit klātesam. Vai mēs atradīsim budžetā līdzekļus šīs programmas īstenošanai, lai no 1.jūlija šo programmu var reāli iedarbināt?

Godātie kolēģi! Neatkarīgi no tā, vai tiks vai netiks pieņemts 20.priekšlikums, nekas labs no tā jau nebūs. Es ļoti baidos, ka, pieņemot, atbalstot 20.priekšlikumu, šis politiskais tirgus, kas šodien skan no šīs tribīnes, atvirzīsies par vienu gadu, jo, mīļie draugi, tad ļoti tuvu būs Saeimas vēlēšanas un šī tribīne atkal tiks izmantota ne jau cilvēku labā, bet savu politisko spalvu spodrināšanai. Un šajā situācijā “Jaunais laiks”, kā mēs jau otrajā lasījumā to darījām, kad mums nebija, par ko balsot... Cienījamie deputāti, arī šajā gadījumā “Jaunajam laikam” nav par ko balsot šajā priekšlikumā.

Paldies par uzmanību!

Sēdes vadītāja. Debates slēdzu.

Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Lūdzu!

S.Šķesters. Es gribētu teikt dažus vārdus cienījamajam Tabūna kungam. Es nepieņemu šos apvainojumus komisijai, ka netika nekas darīts un ka nav iestrādāti šie pārejas noteikumi. Jūs paņemiet 24.priekšlikumu, kur teikts, ka Ministru kabinetam līdz 2005.gada 1.martam ir jāizstrādā un līdz 2005.gada 1.jūlijam jāievieš valsts un pašvaldību atbalsta programma un kompensācijas mehānismi īrniekiem, kuri īrē dzīvojamās telpas denacionalizētajās vai to likumīgajiem īpašniekiem atdotajās dzīvojamajās mājās un kuri šīs telpas ir lietojuši līdz īpašuma tiesību atjaunošanai bijušajiem īpašniekiem vai viņu mantiniekiem.

Tātad es gribētu teikt, ka šie pasākumi ir veikti - ir šis palīdzības sniegšanas likums, kurā ir atrunātas šīs normas, un, teiksim, tālāk būs šis mehānisms, kā tas darbosies, bet arī šo mehānismu nevar iedarbināt pilnībā viena gada laikā, tāpēc ir nepieciešams šis garākais periods, lai šis likums un arī šīs normas likumā “Par dzīvojamo telpu īri”, kā arī likums “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” tiktu iedarbināti. Kā jūs zināt, visi valsts un pašvaldību neizīrētie dzīvokļi ar likumu tiks nodoti pašvaldībām tieši šo jautājumu risināšanai.

Paldies par uzmanību!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par 20. - deputātes Annas Seiles priekšlikumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 8, pret - 56, atturas - 2. Priekšlikums nav atbalstīts.

S.Šķesters. Paldies.

21. - deputātes Seiles priekšlikums. Arī tas nav atbalstīts. Tas vairs praktiski nav balsojams.

Sēdes vadītāja. Jā.

S.Šķesters. Tālāk. 22. - Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

S.Šķesters. 23. - deputāta Sokolovska priekšlikums. Nav atbalstīts.

 

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

 

S.Šķesters. Tālāk. 24. - Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

 

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

 

S.Šķesters. Un 25. - Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

S.Šķesters. Tā kā visi priekšlikumi ir izskatīti, es lūgtu atbalstīt likumprojekta pieņemšanu trešajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 70, pret - 15, atturas - 1. Likums “Grozījumi likumā “Par dzīvojamo telpu īri”” pieņemts. Paldies.

S.Šķesters. Arī es gribētu pateikties visiem komisijas deputātiem, it īpaši Lagzdiņa kungam, par ļoti aktīvo darbu un atbalstu šā likumprojekta izstrādē. Paldies!

Sēdes vadītāja. Cienījamie kolēģi! Līdz ar to visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti.

Lūdzu deputātus reģistrēties ar reģistrācijas kartēm! Lūdzu zvanu! Reģistrācijas režīmu!

Cienījamie kolēģi! Kamēr tiek sagatavoti reģistrācijas rezultāti, es gribētu jums atgādināt, ka trešdien, 22.decembrī, mums būs ārkārtas sēde pulksten 13.00, bet pulksten 15.00 būs otrā, kārtējā, sēde, kurā mēs izskatīsim tos jautājumus, kas netika izskatīti pagājušajā ceturtdienā.

Kā arī pulksten 17.00 būs jautājumu un atbilžu sēde, kurā deputāti uzklausīs ministru atbildes.

Lūdzu Saeimas sekretāru nolasīt reģistrācijas rezultātus!

J.Šmits (8.Saeimas sekretārs).

Godātie kolēģi! Nav reģistrējušies: Andris Ārgalis, Aleksandrs Bartaševičs, Juris Dalbiņš, Indulis Emsis, Pēteris Kalniņš, Artis Pabriks, Andis Kāposts, Oskars Kastēns, Uldis Mārtiņš Klauss, Vilis Krištopans, Liene Liepiņa, Leopolds Ozoliņš, Kārlis Šadurskis, Inta Feldmane un Ēriks Zunda.

Paldies par uzmanību!

Sēdes vadītāja. Cienījamie kolēģi! Līdz ar to otrā ārkārtas sēde 20.decembrī ir slēgta. Paldies.

 

 

SATURA RĀDĪTĀJS

8.Saeimas rudens sesijas 21. (ārkārtas) sēde

2004.gada 20.decembrī

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par dzīvojamo telpu īri”” (3.lasījums)
(3469. dok., reģ. nr.911)

Ziņo

- dep. S.Šķesters

Debates

- dep. I.Šlesere
- dep. J.Lagzdiņš
- dep. A.Seile
- dep. I.Šlesere
- dep. A.Seile
- dep. S.Šķesters
- dep. P.Tabūns
- dep. J.Sokolovskis
- dep. V.Buzajevs
- dep. P.Tabūns
- dep. B.Cilevičs
- dep. K.Šadurskis
Reģistrācijas rezultāti

Nolasa

- Saeimas sekretārs J.Šmits

Balsojumi

Grozījumi likumā "Par dzīvojamo telpu īri" (3.lasījums)
Datums: 20.12.2004. 18:12:10 bal001
Balsošanas motīvs: Par 10.priekšlikumu

Grozījumi likumā "Par dzīvojamo telpu īri" (3.lasījums)
Datums: 20.12.2004. 18:14:48 bal002
Balsošanas motīvs: Par 11.priekšlikumu

Grozījumi likumā "Par dzīvojamo telpu īri" (3.lasījums)
Datums: 20.12.2004. 18:17:24 bal003
Balsošanas motīvs: Par 13.priekšlikumu

Grozījumi likumā "Par dzīvojamo telpu īri" (3.lasījums)
Datums: 20.12.2004. 18:41:08 bal004
Balsošanas motīvs: Par 20.priekšlikumu

Grozījumi likumā "Par dzīvojamo telpu īri" (3.lasījums)
Datums: 20.12.2004. 18:42:00 bal005
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.3469 pieņemšanu 3.lasījumā