Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2008.gada 18.decembra
sēdes darba kārtība (9:00)
2008.gada 11.decembra sēdes neizskatītās darba kārtības turpinājums
[plkst.9:00]


1.         1. Likumprojekts "Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums" . (Nr.684/Lp9)

(3. lasījums)       (202 priekšlikumi)
(Dok. Nr.3435)        (Balsojums: par-56, pret-38, atturas-0)   Likums   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
Sēde beigusies 17:40