Rīgā,

 

 

 

 

 

 

Rīgā,

 

 

 

 

2008. gada 14. martā

Nr.9/1- 2-28-(9/08)

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

 

Ārlietu komisija 2008. gada 12. marta sēdē izskatīja un pirmajā lasījumā atbalstīja sekojošus likumprojektus:

 

 

1) Likumprojekts „Par Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Melnkalnes Republiku, no otras puses” (Nr.619 /Lp9)  /Dok.nr. 2030/;

 

 

2) Grozījums likumā "Par Konvenciju, kas izstrādāta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K.3 pantu, par savstarpēju palīdzību un sadarbību muitas pārvalžu starpā (Neapoles II Konvencija)" (Nr.626/Lp9)  /Dok.Nr. 2037 /.

 

 

Komisija lūdz iekļaut minētos likumprojektus Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā.

 

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 2.lp.

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

Andris Bērziņš

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs


Iesniedz Ārlietu komisija                                                Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

Grozījums likumā "Par Konvenciju, kas izstrādāta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K.3 pantu, par savstarpēju palīdzību un sadarbību muitas pārvalžu starpā (Neapoles II Konvencija)"

 

Izdarīt likumā "Par Konvenciju, kas izstrādāta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K.3 pantu, par savstarpēju palīdzību un sadarbību muitas pārvalžu starpā (Neapoles II Konvencija)" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 10.nr.) šādu grozījumu:

 

Papildināt likumu ar 3.1 pantu šādā redakcijā:

 

"3.1 pants. Saskaņā ar Konvencijas 32.panta ceturto daļu Latvijas Republika paziņo, ka piemēro Konvenciju (izņemot tās 23.pantu) attiecībās ar dalībvalstīm, kas ir sniegušas tāda paša veida paziņojumu."

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2008. gada _____________________.