Rīgā,

 

 

 

 

 

 

Rīgā,

 

 

 

 

2008. gada 14. martā

Nr.9/1- 2-28-(9/08)

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

 

Ārlietu komisija 2008. gada 12. marta sēdē izskatīja un pirmajā lasījumā atbalstīja sekojošus likumprojektus:

 

 

1) Likumprojekts „Par Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Melnkalnes Republiku, no otras puses” (Nr.619 /Lp9)  /Dok.nr. 2030/;

 

 

2) Grozījums likumā "Par Konvenciju, kas izstrādāta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K.3 pantu, par savstarpēju palīdzību un sadarbību muitas pārvalžu starpā (Neapoles II Konvencija)" (Nr.626/Lp9)  /Dok.Nr. 2037 /.

 

 

Komisija lūdz iekļaut minētos likumprojektus Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā.

 

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 2.lp.

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

Andris Bērziņš

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs


Iesniedz Ārlietu komisija                                          Likumprojekts 1. lasījumam

                  

 

Par Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp
Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un
Melnkalnes Republiku, no otras puses

 

 

1.pants. 2007.gada 15.oktobrī parakstītais Stabilizācijas un asociācijas nolīgums starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Melnkalnes Republiku, no otras puses (turpmāk – nolīgums), ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2.pants. Nolīgums stājas spēkā tā 138.panta noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

3.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms nolīgums latviešu valodā.

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2008. gada __________________.